Per a què necessita diners l’OTW i en què es gastaran?

L’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) utilitza els fons per comprar béns i serveis que no poden proporcionar els voluntaris i les voluntàries, com ara despeses operatives i certs costos administratius. Les despeses operatives inclouen la compra de programari i d’espai de servidor per crear i mantenir l’arxiu. Les despeses administratives inclouen una varietat d’elements típics d’una organització sense ànim de lucre com ara l’assegurança, les tarifes del processador de pagaments, l’elaboració de la declaració de la renda i els serveis d’auditoria.

Comments are closed.