Dlaczego OTW potrzebuje pieniędzy, i na co ma zamiar je wydawać?

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) używa funduszy do zakupu dóbr i usług, które nie mogą być dostarczone przez jej wolontariuszy, jak np. wydatki związane z działaniem i pewnymi kosztami administracyjnymi. Wydatki na działanie zawierają zakup oprogramowania i miejsca na serwerach, by stworzyć i utrzymać Nasze Własne Archiwum. Koszty administracyjne to różnorodne pozycje związane z typową pracą organizacji non-profit, takie jak ubezpieczenie, opłaty za dokonywanie płatności internetowych oraz rozliczenie podatkowe i usługi audytowe.

Comments are closed.