Zprávy strategického plánování 2012 – 2014

Informace o zprávách

K sepsání těchto zpráv provedl výbor strategického plánování průzkum mezi současným týmem a dobrovolníky, stejně jako mezi bývalými členy každého výboru a skupiny. Tento průzkum potom výbor doplnil následnými rozhovory se všemi, kdo se chtěli účastnit a v současnosti či minulosti s námi spolupracovali.

Vše ve zprávách je podloženo daty nasbíranými mezi členy výboru nebo pracovní skupiny. Z jejich odpovědí byly vytvořeny přehledy toho, co dotázaní považují za silné stránky a za výzvy, stejně jako jejich doporučení ke zlepšení.

Předtím, než jsme vám zprávy předložili, je pročetli příslušní vedoucí výborů a představenstvo, a poté je zrevidoval výbor komunikace a vnějších vztahů. Tím jsme se snažili odstranit případné faktické chyby a získat zpětnou vazbu před zveřejněním zpráv. Z výsledků průzkumů a rozhovorů jsme však při revizích neodstraňovali žádná data a neprováděli změny.

Zpětná vazba

Doufáme, že pro vás budou zprávy zajímavé a těšíme se na zpětnou vazbu z vaší strany. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo se chcete spojit s výborem, kontaktujte nás prosím pomocí našeho kontaktního formuláře.

Připomínáme však, že ačkoliv všechny poznámky zaslané externími osobami pomocí kontaktního formuláře pročteme a prodiskutujeme (a možná i zapracujeme do příštích zpráv a strategických plánů), v budoucích revizích letošních zpráv budou brány v potaz pouze názory interních spolupracovnic a spolupracovníků OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu).

Veškerou komunikaci považujeme za přísně důvěrnou. Pokud byste v tomto ohledu měli jakékoliv pochybnosti, neváhejte se na nás obrátit, rádi s vámi vše prodiskutujeme.

Odkazy na zprávy

Zprávy jsou řazeny podle data zveřejnění.