Výroční zpráva pro rok 2016

OBSAH

DOPIS OD ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

PROJEKTY

 • Archive of Our Own (Náš vlastní archiv)
 • Fanlore
 • Legal Advocacy (Právní obrana)
 • Open Doors (Otevřené dveře)
 • Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)
 • Získávání finančních prostředků a rozvoj spolupráce
 • Komunikace a vztahy s veřejností
 • Lidé a plánování

ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ ROKU 2016

FINANČNÍ PROHLÁŠENÍ

 • Výkaz o finanční situaci
 • Zpráva o činnostech
 • Funkční výdaje
 • Programové výdaje
 • Poznámky k finančnímu prohlášení

OTW: CÍL, MISE A HODNOTY

 • Náš cíl
 • Naše mise
 • Naše hodnoty

O OTW: KDO JSME

 • Představenstvo
 • Emeritní členové správní rady
 • Výbory
 • Pracovní skupiny

DOPIS OD ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Vážení dárci, příznivci a dobrovolníci OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu),

rok 2016 byl úspěšným pokračováním cesty za cíli naší společnosti a za rozrůstáním našich projektů. Cílem OTW je i nadále chránit zájmy fanoušků, zachovávat fanouškovskou tvorbu a fanouškovskou kulturu a poskytovat k obojímu přístup.

 • Náš právní tým se v uplynulém roce podílel na množství žádostí, vyjádření a stanovisek třetích stran, kterými po celém světě bránil pravidla dovoleného použití autorského práva, proveditelné zásady použití Internetu a svobodu projevu. Zároveň také pomáhal fanouškům lépe porozumět jejich právům a odpovídal na otázky týkající se autorských práv a dalších témat.
 • Časopis Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) publikoval v roce 2016 dvě nová vydání a rozšířil svůj rozsah také na problematiku klasické literatury, které se věnoval v celém jednom čísle. Redakce časopisu a redakční rada dále pokračují v představování časopisu a OTW na akademických konferencích po celém světě.
 • The Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) pokračuje ve svém pozoruhodném růstu: rychle se blíží ke 3 milionům zveřejněných prací a má více než 1 milion uživatelů z téměř 25 000 fandomů.
 • Projekt Open Doors (Otevřené dveře) v roce 2016 naimportoval devět archivů.
 • Fanlore oslavil milník 40 000 zveřejněných článků a za pomoci naší komunity zapálených redaktorů se vytrvale rozrůstá.

Všechny uvedené úspěchy ukazují, kolik toho naši dobrovolníci mohou dokázat díky vaší podpoře a štědrosti. Ve sbírce jsme znovu získali rekordní částku a doufáme, že v následujícím roce ji využijeme ve prospěch fanoušků a fandomu.

Rok 2016 jsme započali se zcela novým představenstvem, které se postavilo výzvě vedení rozrůstající se organizace, a zároveň připravovalo potřebnou dokumentaci pro jednotlivé funkce v představenstvu. Máme tyto dlouhodobé cíle, abychom byli i v budoucnu schopni udržet silnou a semknutou organizaci, která je připravena se vypořádat s jakoukoliv výzvou.

Jako členové představenstva OTW se na tyto výzvy těšíme a věříme, že následující rok bude ještě lepší a přinese další zajímavé milníky, které se nám podaří pokořit.

S upřímným poděkováním a přáním všeho dobrého

Představenstvo (pro rok 2016).

Matty Bowers
Kristina Busse
Aline Carrão
Priscilla Del Cima
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Alex Tischer

PROJEKTY

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Rok 2016 přinesl AO3, archivu OTW pro fanouškovskou tvorbu, další výrazný nárůst – v průběhu roku bylo na AO3 vloženo přibližně 675 000 nových fanouškovských prací. V říjnu AO3 oslavil také registraci svého miliontého uživatele a v lednu nastavil výbor pro správu tagů na AO3 dvacátý tisící fandom.

Správa tagů v červenci zkompletovala a zveřejnila první zásady pro správy tagů, které mají správcům pomoci při pochopení pravidel implementace okrajových případů a také lépe informovat uživatele AO3 o standardech používaných při správě tagů. V září také Správa tagů aktualizovala pokyny pro rozlišení, kdy je potřeba nejednoznačné tagy nahradit metatagy.

Díky výboru pro přístupnost, design a technologie, který v průběhu roku nasadil 40 aktualizací, včetně těch, které vedly ke zvýšení výkonnosti, oprav chyb a skrytých aktualizací, zvládla AO3 zvýšený provoz bez problémů. Výbor optimalizoval grafická zobrazení AO3 pro různé velikosti displeje, kompletně přepracoval software pro nastavení vzhledu stránek a představil nové nástroje pro vlastníky sbírek a další uživatele. Výbor dále posílil zastoupení OTW na GitHub, aby podnítil příspěvky od kodérů mimo organizaci.

Výbor pro dohled na dodržování pravidel a zásad serveru vyřídil v průběhu roku cca 5 300 tiketů. Výbor pro podporu vyřídil v průběhu roku cca 10 000 tiketů.

Výbor pro dokumenty AO3 zveřejnil v roce 2016 čtyři nové dokumenty: revidované FAQ – často kladené otázky k nastavení uživatelského účtu, aktualizovaný příspěvek „Unofficial Browser Tools“ o neoficiálních rozšířeních pro vyhledávače a nové dokumenty k často kladeným otázkám o záložkách a uživatelském profilu.

Fanlore

Pro Fanlore – fanouškovskou wiki OTW, byl rok 2016 stabilním rokem. Výbor Wiki v dubnu aktualizoval software MediaWiki, na kterém jsou stránky vystavěné, na verzi 1.26.2. Tato aktualizace sice smazala údaj o počtu návštěv, ale zároveň udržuje stabilitu stránek a umožňuje využívat nové bezpečnostní prvky.

V listopadu byl výbor pro Wiki přejmenován na výbor pro Fanlore.

Právní obrana

Výbor pro právní záležitosti OTW, který aktivně chrání a obhajuje fanouškovskou tvorbu před komerčním zneužitím a právními postihy, měl v roce 2016 napilno. Počátkem roku 2016 předložil výbor připomínku v reakci na výzvu Evropské komise k připomínkám týkajícím se online platforem, online zprostředkovatelů a cloud computingu. Připomínky OTW kladly důraz na nebezpečí regulace založené na nesprávném předpokladu, že všechny online platformy a zprostředkovatelé jsou velkými komerčními subjekty jako Google a eBay. V dubnu se členka výboru Rebecca Tushnet osobně setkala se zástupci EU v USA a výbor předložil Evropské komisi připomínky ohledně směrnice EU o dodržování práv duševního vlastnictví. V červnu výbor předložil EU připomínky k veřejné konzultaci ohledně role vydavatelů v autorském hodnotovém řetězci a výjimce pro díla, např. architektonická nebo umělecká, která byla vytvořena se záměrem trvalého umístění ve veřejných prostorách. Zástupci výboru argumentovali tím, že vytvoření nových práv a mechanismů vymáhání autorských práv by vytvořilo nejistotu, nespravedlnost a poškodilo by tvůrce a spotřebitele internetového obsahu.

V lednu výbor vydal veřejné prohlášení na podporu fanouškovských filmových tvůrců v souvislosti s žalobou společností Paramount/CBS proti tvůrcům fanouškovského filmu Axanar, založeném na Star Treku. V únoru vyzval výbor v rámci týdne „Fair Use / Fair dealing“ fanoušky k pokládání dotazů ohledně pravidel dovoleného užití a poctivého jednání

Výbor po celý rok spolupracoval s americkým úřadem pro ochranu autorských práv. V únoru předložil americkému úřadu pro ochranu autorských práv připomínky jako reakci na jeho dotaz ohledně opatření proti obcházení zákona DMCA (americký zákon upravující autorská práva) a tříletý proces tvorby pravidel, který je s tímto zákonem spojen. Výbor uvedl, že proces vyhledávání výjimek pro neporušující činnosti je zbytečně ochromující a pro společnosti jako OTW, které musí získat výjimky, nepřiměřeně zatěžující. V dubnu výbor předložil připomínky Úřadu pro ochranu autorských práv k ustanovením týkajícím se oznámení a odstranění obsahu dle paragrafu 512 zákona DMCA. Výbor namítl, že zákon není zdaleka dokonalý, pomáhá však podpořit on-line kreativitu. Výbor na tyto připomínky navázal osobní účastí v květnu, kdy se Rebecca Tushnet jménem OTW zúčastnila dvou diskuzí s úřadem pro ochranu autorských práv. První se konala v New Yorku a týkala se rámce oznámení a odstranění obsahu dle paragrafu 512 zákona DMCA. Druhá se konala ve Washingtonu, D.C. a týkala se procesu získávání výjimek z ustanovení o zabránění obcházení zákona DMCA, jakou je například výjimka „vidder“, která umožňuje, aby se z DVD a Blu-ray disků mohla tvořit fanouškovská videa.

Výbor právních záležitosti podal petici, ve která žádá americký Úřad pro patenty a ochranné známky, aby zrušil zápis ochranné známky pro termín „Fandom“. Výbor uvedl řadu příkladů, že tento termín je obecným popisem fanoušků a fanouškovských aktivit a neměl by být vlastněn výhradně žádnou jednotlivou společností nebo subjektem. Petice byla úspěšná!

V březnu přednášela předsedkyně výboru pro právní záležitosti Betsy Rosenblatt v rámci panelu „Autorská práva a tvůrci: 2026“ na summitu South by Southwest Interactive o budoucnosti autorských práv. Heidi Tandy zatím moderovala na festivalu setkání na téma pravidel dobrovolného užití a transformativních tvorbě. Betsy též v květnu přednášela ve Whedonopolis v jižní Kalifornii o OTW, fanouškovské tvorbě a právu. Poté se zúčastnila panelové diskuse na Capitol Hillu ve Washingtonu D.C., kde diskutovala o roli internetu v nových kreativních kulturách a ekonomikách a o tom, co technologický pokrok znamená pro autorský zákon. V červenci Betsy přednášela na Comic Conu v San Diegu na panelu s názvem „Právnická škola komiksů 303: Nová odhalení“. Panel diskutoval o pravidlech dobrovolného užití, fanouškovských filmech, fanartu a dalších „žhavých“ tématech.

V září Výbor pro právní záležitosti předložil spolu se svým partnerem Public Knowledge stanovisko třetí strany americkému nejvyššímu soudu s žádostí o přezkoumání případu Lenz versus Universal. Tímto výbor pokračoval ve své dlouhodobé práci na případu, který se týká zákona DMCA o oznámení a odstranění obsahu.

Výbor se připojil k nadaci Electronic Frontier Foundation a profesoru Ericu Goldmanovi a společně předložili americkému úřadu na ochranu autorských práv připomínky k Oznámení o návrhu právního předpisu.Tento předpis by vyžadoval, aby webové stránky jako AO3, které spadají pod dohodu o bezpečném přístavu v rámci zákona DCMA, obnovovaly každé tři roky svůj status. Výbor namítal, že tento požadavek by mohl poškodit malé poskytovatele služeb a vystavit je riziku i kvůli drobným pochybením.

V červenci výbor pracoval s několika spojenci na podání stanoviska třetí strany americkému nejvyššímu soudu k případu Star Athletica versus Varsity Brands a psal také o nových „Pravidlech pro fanouškovské filmy“ společností CBS/Paramount.

V říjnu výbor předložil připomínku singapurské vládě v reakci na navrhované změny autorských práv. V prosinci výbor vytvořil vzdělávací příspěvek o dvou připravovaných zákonech v EU a v UK, které nejsou pro fanoušky přívětivé, společně s doporučením způsobů, kterými se jim mohou fanoušci bránit.

AO3 poskytuje služby v souladu s pravidlem o oznámení a odstranění obsahu dle paragrafu 512 autorského zákona Spojených států amerických zveřejněného na adrese https://archiveofourown.org/dmca. V roce 2016 obdržela AO3 2 žádosti o odstranění obsahu, které byly v souladu s touto politikou a týkaly se prací zveřejněných na serveru.
V roce 2016 žádná ze služeb OTW neobdržela žádosti o informace dle paragrafu 215 Vlasteneckého zákona Spojených států amerických.

Otevřené dveře

Při plnění svého úkolu zachovávat ohrožený fanouškovský obsah naimportoval výbor Otevřené dveře v průběhu roku 2016 do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) 9 online archivů pro fanouškovskou tvorbu. Výbor Otevřené dveře také pomáhal při zpracování žádostí vztahujících se k těmto importům. Výbor také spolupracoval se Správou tagů, aby zajistil, že tagy z importovaných archivů budou mapovány správně.

V září spolupracoval výbor Otevřené dveře s výborem Komunikace a vnější vztahy na uspořádání rozhovoru s Versaphile (moderátorem několika importovaných archivů) a rozhovoru s členkou výboru Otevřené dveře Alison Watson. Navíc pořádali živý chat s panelisty ze tří největších akademických fandomových sbírek: Univerzita Iowa (náš partner na projektu ochrany fanouškovských kultur), Texaská A&M Univerzita a Bowling Green Univerzita.

Transformativní tvorba a kultura

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura), mezinárodní odborný časopis fanouškovských studií posuzovaný komunitou (metoda „peer review“), vydal v roce 2016 dvě čísla. Březnové speciální vydání č. 21 s názvem „The Classical Canon and/as Transformative Work“ (Klasický kánon a/jako transformativní práce) sestavila hostující redaktorka Ika Willis z Univerzity Wollongong. Červnové standardní vydání č. 22 pak připravila redakce výboru pro TWC (původně výbor pro akademický časopis). V červnu byl TWC přijat na seznam časopisů s otevřeným přístupem (Directory of Open Access Journals) a členové výboru se zúčastnili konference Fan Studies Network v Británii. V lednu, poté, co byl rozpuštěn výbor pro Fanhackers, se výbor pro TWC pustil také do projektu Fan Studies Bibliography.

Získávání finančních prostředků a rozvoj spolupráce

Výbor pro rozvoj a členství uspořádal v roce 2016 dvě úspěšné kampaně za získání členů. V dubnové kampani se vybralo 97 155,54 USD z 4 095 individuálních příspěvků. V říjnové kampani jsme získali 139 159,45 USD z 5 518 příspěvků. Výbor pro rozvoj a členství v obou kampaních spolupracoval s výborem pro komunikaci a vnější vztahy a publikoval na webu tři články, které pak byly výborem pro překlad přeloženy do 22 jazyků.

Komunikace a Vztahy s veřejností

Výbor pro komunikaci v roce 2016 publikoval 150 příspěvků. Poté, co došlo na konci roku 2015 k rozpuštění výboru pro Fanhackers, pracoval výbor na projektu Fanhackers, kdy spravoval blog a účty na sociálních médiích, které shromažďují akademicky zaměřený fanouškovský meta obsah. V únoru Komunikace oslavila mezinárodní den fanouškovských prací různými aktivitami včetně malého festivalu fanouškovských prací a v září oslavila 9. výročí OTW pořádáním veřejného chatu, kterého se účastnili tři odborníci na uchovávání fanouškovské historie. V dubnu představil tým pro spolupráci s médii novou sérii zvanou „Pět věcí, které řekl člen personálu/dobrovolník OTW“. Tato série nahradila předchozí sérii „Posvíceno na…“ v představování práce a povinností spojených s fungováním OTW.

Výbor pro překlady přidal v roce 2016 tři nové jazyky: hindštinu, rumunštinu a velštinu.

V dubnu dokončil výbor pro strategii, design a rozvoj webových stránek přesun domácí stránky OTW a subdomén pro volby a projekt Otevřené dveře na doménu WordPress.

Lidé a Plánování

Výbor pro dobrovolníky a nábor v roce 2016 obsadil více než 20 pozic v OTW a vyřídil téměř 200 příchodů a odchodů.

Výbor pro volby pracoval během roku na informování členů OTW a veřejnosti o každoročních volbách do Představenstva OTW. Výbor upravil plán průběhu voleb a navrhnul dvě nařízení, která byla schválena představenstvem: členové představenstva budou muset počkat rok po uplynutí mandátu, než se opět budou moci účastnit voleb, a nové změny nařízení budou platné jen pro volby, které se budou konat alespoň 90 dnů od schválení změny. Výbor pro volby si také založil účet na Tumblr. Po volbách do OTW v roce 2016 výbor shromáždil a zveřejnil statistické informace o zvýšené voličské účasti.

Představenstvo OTW započalo rok 2016 zveřejněním rozpočtu a započetím restrukturalizace výboru pro správu financí. V červenci schválilo nová nařízení týkající se voleb OTW a nákupu nových serverů. Představenstvo také schválilo nouzový nákup výboru pro správu systémů a bonusy pro dárce z říjnové kampaně pro získání členů a mini kampaně. V září byly zvoleny do představenstva dvě dlouholeté dobrovolnice OTW Kristina Busse a Priscilla Del Cima. Obě byly formálně uvedeny do funkce v listopadu.

Časová osa událostí roku 2016

Leden

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 400 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie provedl vylepšení výkonu, aktualizaci Gemů a vytvořil dodatky k automatizované testovací sadě. Výbor také ohlásil a vydal vylepšení vzhledu pro různé velikosti obrazovek.
 • AO3 oslavil 2 miliony publikovaných fanouškovských prací. Trvalo více než čtyři roky, než se nám podařilo dosáhnout milníku 1 milionu publikovaných prací, ale následujícího milionu jsme dosáhli již za méně než dva roky.
 • Výbor pro Fanhackers prošel restrukturalizací pro zvýšení efektivity. Blog Fanhackers (a také Tumblr) dostal na starost výbor pro komunikaci a vnější vztahy a Fan Studies Bibliography připadla výboru pro časopis.
 • Výbor pro právní záležitosti podal na základě výzvy Evropské komise připomínky týkající se online platforem, online zprostředkovatelů a cloudových platforem. Tyto připomínky zdůrazňovaly nebezpečí regulace založené na mylné představě toho, že jsou všechny online platformy a zprostředkovatelé velké obchodní subjekty jako Google nebo eBay.
 • Výbor pro právní záležitosti také pomohl vytvořit veřejné prohlášení podporující fanouškovské filmaře, což se stalo v reakci na žalování tvůrců fanouškovského filmu ze Star Trek universa s názvem Axanar studiem Paramount/CBS.
 • Výbor pro podporu obdržel 824 žádostí.
 • Výbor pro správu tagů oslavil kanonizování 20 000 fandomů na AO3.

Únor

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 320 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie vydal osm aktualizací.
 • Představenstvo pracovalo na vyřešení několika problémů spojených se změnou členů, zveřejnilo rozpočet pro rok 2016 a započalo s přestavbou výboru pro správu financí.
 • Výbor pro právní záležitosti vyzval fanoušky, aby jim zaslali otázky týkající se principu fair use a zákona o dovoleném použití v rámci týdne Fair Use.
 • Výbor pro právní záležitosti předložil americkému úřadu pro autorská práva připomínky týkající se prohlášení o vyšetřování výkladu části zákona Digital Millennium Copyright Act a tříletého procesu tvorby spojeném s tímto zákonem. Výbor argumentoval tím, že proces žádání o výjimku ze zákona je zbytečně zdlouhavý vzhledem k tomu, že jde o aktivity spojené s fair use, čímž je velmi zatěžující pro zúčastněné strany jako je například OTW, které ji musí získat.
 • OTW oslavila Mezinárodní den fanouškovských prací sérií oslav, o kterých si můžete přečíst zde.
 • Výbor pro podporu obdržel 774 žádostí.

Březen

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 465 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie oznámil, že Archiv dosáhl 800 000 registrovaných uživatelů.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie vydalčtyři aktualizace. Nejzajímavější z těchto aktualizací je přetvoření výběru skinů stránky a také přidání možnosti vyhledávání registračních formulářů pro moderátory výměny dárků.
 • Představenstvo zveřejnilo plánovaný rozpočet na rok 2016.
 • Výbor pro časopis vydal speciální vydání časopisu TWC – Transformativní tvorba a kultura. Toto 21. číslo s názvem „Classical Canon and/as Transformative Work“ (Klasický kánon a/jako transformativní tvorba) připravila hostujcí editorka Ika Willis z University of Wollongong.
 • Předsedkyně výboru pro právní záležitosti Betsy Rosenblatt měla přednášku na téma budoucnosti autorských zákonů v rámci panelu „Autorský zákon a tvůrci: 2026“ na festivalu South by Southwest Interactive. Heidi Tandy, členka výboru pro právní záležitosti, uspořádala v rámci tohoto festivalu setkání zaměřené na princip fair use a transformativní práce.
 • Projekt Otevřené dveře ručně importoval do AO3 archiv Hornblowerfic.com.
 • Výbor pro podporu obdržel 848 žádostí.
 • Výbor pro webovou strategii, design a rozvoj zprovoznil novou webovou stránku OTW, čímž dokončil přesun stránky na nový hosting.

Duben

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 385 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie oznámil novou funkci v Archivu, která umožní majitelům sbírek pozvat jiné práce do své sbírky.
 • Představenstvo podalo daňové přiznání za rok 2015.
 • Tým pro mediální komunikaci, spadající pod výbor pro komunikaci, zveřejnil první článek ze série „Pět věcí, co řekl dobrovolník OTW/personál OTW“, jenž nahradila sérii „Spotlight“ (Zaměřeno na…) v přibližování práce personálu a dobrovolníků.
 • Výbor pro rozvoj a členství uspořádal dubnovou kampaň za získání členů, během které se vybralo téměř 100 000 USD.
 • Výbor pro právní záležitosti podal americkému úřadu pro autorská práva připomínky reagující na paragraf 512 zákona o autorských právech Digital Millennium Copyright Act věnující se upozornění o porušení zákona a odstranění obsahu. OTW argumentovala tím, že je zákon nedokonalý, ale pomáhá rozvoji online tvořivosti.
 • Členka výboru pro právní záležitosti Rebecca se osobně setkala s delegací Evropské unie působící v USA a v polovině dubna předložil výbor pro právní záležitosti Evropské komisi připomínky týkající se směrnice EU o prosazování práv duševního vlastnictví.
 • Výbor pro podporu obdržel 875 žádostí.
 • Výbor pro strategii, design a rozvoj webových stránek oznámil dokončení přesunu na novou stránku transformativeworks.org a také dokončení přesunu webových stránek pro projekt Otevřené dveře a platformy for volby OTW.
 • Výbor pro wiki aktualizoval software MediaWiki používaný pro Fanlore na verzi 1.26.2. Tato verze obsahovala nové funkce a umožnila Fanlore využít nadcházející aktualizace bezpečnosti.

Květen

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 470 hlášení.
 • Výbor pro dohled na dodržování zásad serveru navrhl změny v systému podávání hlášení. Dle této změny by musel každý, kdo podává hlášení, poskytnout své kontaktní informace.
 • Výbor pro právní záležitosti pokračoval ve spolupráci s americkým úřadem pro autorská práva při práci na utváření amerických zákonů týkajících se autorských práv. V předchozích měsících výbor předložil písemné připomínky jako součást vyšetřovací komise úřadu pro autorská práva k různým prvkům zákona Digital Millennium Copyright Act. V květnu pak na tyto připomínky dále navázali členové osobně.
 • Rebecca Tushnet z výboru pro právní záležitosti se zúčastnila jménem OTW dvou jednání u kulatého stolu organizovaných úřadem pro autorská práva. První jednání se uskutečnilo v New Yorku a věnovalo se postupu využívaném při upozornění o porušení zákona a odstranění obsahu definovaném v paragrafu 512 amerického zákona o autorských právech Digital Millennium Copyright Act. Druhé jednání se konalo ve Washingtonu DC a zkoumalo proces získávání výjimek z části zákona Digital Millennium Copyright Act například pro tvůrce videí. Tato výjimka umožňuje tvůrcům videí kopírovat video z DVD a Blu-Ray disků za cílem vytvoření fanvidea.
 • Výbor pro právní záležitosti podal americkému úřadu pro patenty a ochranné známky podnět ke zrušení registrace ochranné známky pro slovo „Fandom“, přičemž uvedl několik příkladů dokládajících, že slovo je obecný popis fanoušků a fanouškovských aktivit a nesmí být vlastněno výlučně žádnou společností nebo jinou entitou.
 • Předsedkyně výboru pro právní záležitosti Betsy přednášela na akci Whedonopolis v jižní Kalifornii o OTW, fanoušcích a právu.
 • Výbor pro podporu obdržel 751 žádostí.

Červen

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 415 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie zveřejnil protokol změn vykonaných během posledních 11 aktualizací. Čtyři z těchto aktualizací proběhly v červnu.
 • Členové výboru pro časopis se zúčastnili konference Fan Studies Network ve Velké Británii, kde se mimo jiné věnovali propagaci časopisu TWC – Transformativní tvorba a kultura.
 • Výbor pro právní záležitosti předložil své připomínky Evropské unii v reakci na veřejnou debatu o úloze vydavatelů v souvislosti s autorskými právy a svobodou panoramatu. OTW argumentovala tím, že vytvoření nových zákonů týkajících se autorských práv a mechanismů vymáhání těchto zákonů by mohlo vytvořit nejistotu, nespravedlnost a poškodit tvůrce a spotřebitele internetového obsahu.
 • Výbor pro právní záležitosti se připojil k nadaci Electronic Frontier Foundation a profesoru Ericovi Goldmanovi v předložení připomínek americkému úřadu pro autorská práva v reakci na oznámení úpravy legislativy. Navrhovaná úprava by požadovala po webových stránkách, které využívají program Safe harbor vycházející ze zákona Digital Millennium Copyright Act, kam mj. patří také Archive of Our Own, aby obnovovaly svůj status způsobilosti každé tři roky. Výbor pro právní záležitosti reagoval tím, že tento požadavek by mohl ohrozit malé poskytovatele služeb a vystavil by je rizikům v případě, že by se dopustili malých přestupků.
 • Předsedkyně výboru pro právní záležitosti Betsy se zúčastnila panelové diskuse v Capitol Hillu ve Washingtonu, kde diskutovala o roli internetu v nových tvůrčích kulturách a ekonomikách a významu technologického pokroku pro zákon o autorských právech.
 • Projekt Otevřené dveře dokončil importaci těchto tří archivů: Wesleyfanfiction.Net , The Prydonian a Human Nature.
 • Výbor pro podporu obdržel 980 žádostí.
 • Výbor pro překlad přivítal 26 nových dobrovolníků a také založení nových týmů pro hindštinu, rumunštinu a velštinu.

Červenec

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 480 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie implementoval 4 aktualizace, které opravily množství problémů. Většina z těchto oprav byla pro běžné uživatele neviditelná, ale došlo také k opravám týkajících se výzev a byla napravena chyba ukládání v mezipaměti.
 • Výbor pro dokumenty AO3 nahrál dva dokumenty – revidované FAQ – Často kladené otázky k vašemu účtu a článek neoficiální vyhledávací nástroje, který nahradil předchozí FAQ věnované užitečným nástrojům. Výbor také přidal novou otázku k FAQ o pseudonymech.
 • Představenstvo změnilo stanovy, aby usnadnilo práci výboru pro volby při nadcházejících volbách a také zpřísnilo pojistku proti obcházení procesu volebního systému.
 • Představenstvo schválilo nákupy nových serverů.
 • Výbor pro volby představil nový harmonogram pro volby 2016, webové stránky a 31. července představil nové kandidáty do voleb.
 • Výbor pro volby vytvořil Tumblr účet výboru pro volby, aby mohl voliče podrobněji informovat o volbách.
 • Výbor pro správu financí byl znovu obnoven.
 • Výbor pro právní záležitosti spolupracoval s několika spojenci na podání stanoviska třetí strany americkému nejvyššímu soudu k případu Star Athletica vs. Varsity Brands.
 • Výbor pro právní záležitosti napsal článek o nových pokynech společnosti CBS/Paramount k tvorbě fanouškovských filmů.
 • Předsedkyně výboru pro právní záležitosti Betsy měla přednášku na panelu v San Diegu Comic Con s názvem „Comic Book Law School 303: New Revelations“. Panel diskutoval o principu fair use, fanouškovských filmech, fanartech a dalších aktuálních tématech.
 • Výbor pro právní záležitosti úspěšně zažádal americký úřad pro patenty a ochranné známky, aby zrušil registraci slova „Fandom“ pro zábavní služby.
 • Projekt Otevřené dveře oznámil import dvou archivů: Dave & Ken’s Diner, což je archiv věnovaný sérii Starsky & Hutch, a Warp 5 Complex věnovaný sérii Star Trek: Enterprise.
 • Došlo k aktualizaci směrnic OTW. Byly přidány dvě žádosti od výboru pro volby: nově budou členové představenstva muset počkat rok po uplynutí svého funkčního období před opětovným kandidováním do představenstva, a nové změny směrnic budou mít dopad pouze na volby, které se konají nejméně 90 dní po schválení změn.
 • Výbor pro podporu obdržel 900 žádostí.
 • Výbor pro správu tagů zkompiloval a zveřejnil Základní pokyny ke správě tagů s cílem mít tyto zásady snadno přístupné jak členům výboru, tak uživatelům AO3.
 • Výbor pro správu tagů spolupracoval s projektem Otevřené dveře na zmapování tagů šesti archivů, které se měly stát součástí AO3, a zažádal výbor pro přístupnost, design a technologie o dvě drobné změny pro rozhraní správy tagů.
 • TWC – Transformativní tvorba a kultura byl přijat do katalogu žurnálů s otevřeným přístupem – Directory of Open Access Journals.
 • Výbor pro překlady pomohl výboru pro podporu odpovědět na 37 žádostí.

Srpen

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 465 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie vydal devět aktualizací. Většina z nich se věnovala zákulisním změnám, ale došlo také k opravě tlačítek, e-mailů, URL odkazů a disků a k aktualizaci na novou verzi programovacího jazyka Ruby.
 • Výbor pro dokumenty AO3 publikoval aktualizované FAQ – Často kladené otázky týkající se záložek.
 • Představenstvo schválilo zaměstnance a předsedy několika výborů, nouzový nákup vykonaný výborem pro správu systémů a bonusy pro mini-kampaň a nadcházející kampaň za získání členů.
 • Výbor pro komunikaci spolupracoval s výborem pro rozvoj a členství na mini kampani pro voliče, která předcházela volbám.
 • Výbor pro komunikaci publikoval výzvu k vytvoření článku do časopisu Inverse. Tato výzva hledala tvůrce fanouškovského obsahu, kteří by promluvili na téma „úloha a důležitost fanouškovských prací ve fandomu, a to zejména v komunitách, jenž často nedostávají, co si žádají nebo potřebují, od tvůrců média, zejména co se týče reprezentace a příběhu“.
 • Projekt Otevřené dveře oznámil připravovanou importaci dvou archivů Harryho Pottera: HP Fandom a The Hex Files , pracoval na oznámení a importaci dalších 4 archivů a pomáhal s přípravou importace několika dalších archivů.
 • Výbor pro podporu obdržel 795 žádostí.
 • Výbor pro strategii, design a rozvoj webových stránek výrazně snížil čas odezvy na požadavky na funkce a hlášení chyb. Dále zavedl systém pohotovostní služby svých členů, která by měla snížit čas odezvy ještě více a měla by zajistit, že aktualizace webu budou spuštěny co nejdříve.

Září

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 600 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie aktualizoval několikrát kód (shrnutí najdete v poznámkách k aktualizacím 0.9.154 – 0.9.158 a 0.9.159 – 0.9.163), upravil formulář pro hlášení porušení zásad serveru, provedl další neviditelná vylepšení a důležité opravy chyb.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie publikoval dodatečnou dokumentaci k naší aktivitě na GitHub s cílem přizvat k práci kodéry působící mimo OTW.
 • Kristina Busse a Priscilla Del Cima byly zvoleny do představenstva.
 • Výbor pro komunikaci oslavil výročí OTW veřejným chatem, kterého se zúčastnili tři experti na uchovávání fanouškovské kultury.
 • Výbor pro správu financi zveřejnil aktualizaci rozpočtu pro rok 2016.
 • Výbor pro časopis publikoval číslo 22 časopisu TWC – Transformativní tvorba a kultura.
 • Výbor pro právní záležitosti spolupracoval s naším spojencem Public Knowledge na podání stanoviska třetí strany žádající americký nejvyšší soud o přezkoumání případu Lenz vs. Universal. Jedná se o pokračování dlouhodobého snažení výboru pro právní záležitosti, které se týká části o upozornění o porušení zákona a odstranění obsahu v americkém zákoně Digital Millennium Copyright Act.
 • Projekt Otevřené dveře oznámil importace dvou nových archivů: Basement, ScullySlash and the Spooky Awards a Sinful Desire.
 • Projekt Otevřené dveře uspořádal ve spolupráci s výborem pro komunikaci rozhovor s Versaphilem (moderátorem několika importovaných archivů), rozhovor s Alison Watson o projektu Otevřené dveře a živý chat s přispěvateli ze tří největších akademických fandomových sbírek: University of Iowa (náš partner v projektu ochrany kultury fanoušků), Texas A&M University a Bowling Green University.
 • Výbor pro podporu obdržel 812 žádostí.
 • Výbor pro správu tagů změnil způsob práce s nejasnými tagy, aby snížil vysoké zatížení serveru způsobené metatagy. Pokud dojde k užití nejasného tagu pouze pro jeden koncept, je tento tag spojený s daným konceptem na místo přeměnění na metatag. Tato změna se týká všech kategorií tagů a všech fandomů.
 • Výbor pro strategii, design a rozvoj webových stránek pracoval na vyřešení a vylepšení několika vizuálních a praktických funkcí v rámci transformativeworks.org.

Říjen

 • Během říjnové kampaně za získání příspěvků bylo vybráno celkem 139 159,45 USD od 5 518 dárců.
 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 550 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie vydal jednu aktualizaci, která výrazně zlepšila propojování výzev.
 • Výbor pro rozvoj a členství spolupracoval s výbory pro komunikaci a překlady s cílem vytvořit tři články v rámci říjnové kampaně, které byly přeloženy do 23 jazyků.
 • Výbor pro správu financí vytvořil sekci finance na webu OTW.
 • Výbor pro právní záležitosti předložil Singapurské vládě komentář v reakci na veřejné konzultace o navrhovaných změnách režimu autorských práv.
 • Projekt Otevřené dveře provedl importace tří archivů: Quidditch Pitch , Türkfanfiction.net a Due South Archive.
 • Výbor pro podporu obdržel 773 žádostí.

Listopad

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 390 hlášení.
 • Výbor pro přístupnost, design a technologie pracoval na opravě chyb a zvýšení automatizovaného pokrytí testů před aktualizací Rails. Také vydal aktualizaci, která obsahovala nástroje umožňující správcům tagů s členům výboru pro podporu opravit různé běžné problémy bez nutnosti pomoci od admina databáze.
 • Výbor pro dokumenty AO3 zveřejnil nové FAQ – Často kladené otázky k profilu, které nahradily mimo jiné také předchozí FAQ pro ikonky.
 • Představenstvo přivítalo dvě nově zvolené členky, které usedly do funkce 1. listopadu. Aby se mohly lépe seznámit se všemi výbory a jejich předsedy, představenstvo zorganizovalo několik kontrolních chatů s předsedy některých výborů.
 • Výbor pro volby zveřejnil na webových stránkách článek se statistikami o volbách, které ukazují zvýšený počet voličů v letošním roce. Výbor také sbíral zpětnou vazbu na průběh voleb od kandidátů a některých výborů.
 • Několik členů výboru pro časopis dobrovolně pracovalo na zadávání metadat k TWC – Transformativní tvorbě a kultuře do Directory of Open Access Journals.
 • Projekt Otevřené dveře dokončil importace dvou archivů: Warp 5 Complex a Dave & Ken’s Diner.
 • Výbor pro podporu obdržel 941 žádostí.
 • Výbor pro správu systémů spolupracoval s výborem pro časopis na instalaci druhé iterace OJS. Dále spolupracoval s projektem Otevřené dveře na několika projektech, včetně převodu pěti domén na AO3.
 • Výbor pro správu tagů úzce spolupracoval s Otevřenými dveřmi na tazích pro velmi rozsáhlý a komplikovaný import archivu a skupina dobrovolníků z řad správců tagů byla speciálně vyškolena, aby pracovala s Otevřenými dveřmi a pomáhala jim při importu.

Prosinec

 • Výbor pro dodržování zásad serveru obdržel 360 hlášení.
 • Výbor pro právní záležitosti publikoval vzdělávací článek, který se zabýval dvěma vývojovými trendy v EU a ve Velké Británii, jež jsou nepřátelské k fanouškům. Článek také obsahuje rady fanouškům, jak s těmito trendy bojovat.
 • Výbor pro strategické plánování dokončil a oznámil strategický plán.
 • Výbor pro podporu obdržel 840 žádostí.
 • Výbor pro dobrovolníky a nábor rozpustil výbor pro Fan Video & Multimédia a přejmenoval výbor pro časopis na výbor pro TWC.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Výkaz o finanční situaci

K 31. pros. 2016 K 31. pros. 2015
AKTIVA
Hotovost a hotovostní evkivalenty 589 376,55 USD 426 347,97 USD
Pohledávky
Investice 10 144,58 USD 10 081,82 USD
Pohledávky z úroků 10,05 USD 62,76 USD
Dlouhodobá aktiva po odečtení oprávek 89 447,31 USD 96 938,01 USD
Celkových aktiv 688 978,49 USD 533 430,56 USD
CELKOVÁ PASIVA
Závazky
Celková pasiva
ČISTÁ AKTIVA
Neomezená 688 978,49 USD 533 430,56 USD
Dočasně omezená
Trvale omezená
Celkem čistých aktiv 688 978,49 USD 533 430,56 USD
Celková pasiva a čistá aktiva 688 978,49 USD 533 430,56 USD

Výkaz o aktivitě

K 31. pros. 2016 K 31. pros. 2015
PŘÍJMY
Přímé příspěvky 303 607,89 USD 342 468,69 USD
Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programůtd>

3573,79 USD 695,09 USD
Zisk z investic 10,05 USD 62,76 USD
Celkový příjem 307 191,73 USD 343 226,54 USD
VÝDAJE
Programové služby
Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) 102 754,22 USD 112 977,89 USD
Open Doors (Projekt Otevřené dveře) 1 060,69 USD 434,69 USD
Transformative Works & Cultures (TWC) – Transformativní tvorba a kultura 2 043,22 USD 3 167,02 USD
Fanlore 4 427,42 USD 5 699,26 USD
Právní obrana 2 196,76 USD
Rozvoj spolupráce na fanouškovských setkáních 943,42 USD
Celkem výdajů na programové služby 112 482,31 USD 123 222,27 USD
Podpůrné služby
Získávání finančních prostředků a rozvoj členství 19 473,62 USD 26 298,16 USD
Management a Administrativa 19 687,87 USD 36 095,08 USD
Celkem výdaje na podpůrné služby 39 161,49 USD 62 393,24 USD
Celkem výdaje 151 643,80 USD 185 615,51 USD
Změna čistých aktiv 155 547,93 USD 157 611,03 USD
Čistá aktiva na začátku roku 533 430,56 USD 375 819,53 USD
Čistá aktiva na konci roku 688 978,49 USD 533 430,56 USD

Výdaje na fungování

Archive of Our Own – Náš vlastní archiv Open Doors Transformative Works & Cultures (TWC) – Transformativní tvorba a kultura Fanlore Právní obrana Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků Získávání finančních prostředků & Rozvoj členství Management & Administrativa Celkem
Hardware serveru 520,97 USD 11,58 USD 28,94 USD 17,37 USD 578,85 USD
Hosting serveru 34 708,11 USD 754,42 USD 1 886,04 USD 1 637,88 USD 38 986,45 USD
Poskytovatel hostingu 1 039,40 USD 1 039,40 USD
Licence & Podpora 98,00 USD 98,00 USD
Webové domény 76,00 USD 633,47 USD 41,38 USD 76,00 USD 826,85 USD
Monitoring webových stránek 6 395,00 USD Hosting webových stránek 295,55 USD 4 328,89 USD 4 624,44 USD
Firewall 89,10 USD 1,98 USD 4,95 USD 2,97 USD 99,00 USD
Výdaje na smluvní pracovníky 15 709,98 USD 15 709,98 USD
Výdaje za odborné pracovníky
Výdaje na vzdělávání 328,89 USD 5,25 USD 13,12 USD 7,87 USD 355,13 USD
Cestovní výdaje 1896,76 USD 1 896,76 USD
Administrativa & Management 2 536,45 USD 99,00 USD 2 646,65 USD 5 282,10 USD
Zásuvné moduly 328,00 USD 1 775,80 USD 2 103,80 USD
Odborné služby 300,00 USD 300,00 USD
Poplatky za podání soudních písemností
Registrační poplatky
Tisk
Prémiový marchandise 2 134,72 USD 2 134,72 USD
Transakční poplatky 11 779,72 USD 11 779,72 USD
Bankovní poplatky 12,72 USD 12,72 USD
Poštovné & Doprava 1 922,46 USD 2 197,34 USD 4 119,80 USD
Software na správu členů 3 200,00 USD 3 200,00 USD
Software na vyřizování stížností a žádostí 424,00 USD 424,00 USD
Project Management
Ochranné známky
Pojištění 3 007,75 USD 3 007,75 USD
Bankovní poplatky 609,38 USD 609,38 USD
Daňové poplatky
Účetní software 861,25 USD 861,25 USD
Odpisové náklady 42 389,73 USD 941,99 USD 2 354,99 USD 1 412,99 USD 47 099,70 USD
Celkem 102 754,22 USD 1 060,69 USD 2 043,22 USD 4 427,42 USD 2 196,76 USD 19 473,62 USD 19 687,87 USD 151 643,80 USD

Programové výdaje

2016 2015
PROGRAMOVÉ VÝDAJE
Archive of Our Own – Náš vlastní archiv
Hardware serveru 520,97 USD 908,10 USD
Hosting serveru 34 708,11 USD 33 425,67 USD
Licence & Domény 31 327,87 USD
Webové domény 76,00 USD 114,00 USD
Monitoring webových stránek 6 395,00 USD 5 400,00 USD
Firewall 89,10 USD
Výdaje na smluvní pracovníky 15 709,98 USD 99,00 USD
Výdaje za odborné pracovníky
Výdaje na vzdělávání 328,89 USD
Cestovní výdaje
Odpisy 42 389,73 USD 36 669,25 USD
Administrativa & Management 2 536,45 USD 5 034,00 USD
Celkem 102 754,22 USD 112 977,89 USD
Open Doors
Webové domény 633,47 USD 185,18 USD
Hosting webových stránek 295,55 USD 150,51 USD
Zásuvné moduly 32,67 USD
Administrativa & Management 99,00 USD 99,00 USD
Celkem 1 060,69 USD 434,69 USD
Transformative Works & Cultures (TWC) – Transformativní tvorba a kultura
Hardware serveru 11,58 USD 20,18 USD
Hosting serveru 754,42 USD 732,51 USD
Licence & Podpora 696,17 USD
Firewall 1,98 USD
Výdaje na smluvní pracovníky
Výdaje na vzdělávání 5,25 USD
Cestovní výdaje 577,28 USD
Odpisy 941,99 USD 814,87 USD
Výdaje na odborné pracovníky 328,00 USD 326,00 USD
Celkem 2 043,22 USD 3 167,02 USD
Fanlore
Hardware serveru 28,94 USD 50,45 USD
Hosting serveru 1 886,04 USD 1 831,28 USD
Licence & Podpora 98,00 USD 1 740,44 USD
Firewall 4,95 USD
Výdaje na smluvní pracovníky
Výdaje na odborné pracovníky
Výdaje na vzdělávání 13,12 USD
Odpisy 2 354,99 USD 2 037,18 USD
Webové domény 41,38 USD 39,91 USD
Celkem 4 427,42 USD 5 699,26 USD
Právní obrana
Poplatky za podání soudních písemností 300,00 USD
Cestovní výdaje 1 896,76 USD
Výdaje na vzdělávání
Administrativa & Management
Celkem 2 196,76 USD
Rozvoj spolupráce na fanouškovských setkáních
Cestovní výdaje 943,42 USD
Registační poplatky
Tisk
Prémiový merchandise
Celkem 943,42 USD
Celkem za programové služby 112 482,31 USD 123 222,27 USD
ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Náklady spojené s příjmem finančních darů
Transakční poplatky 11 779,72 USD 12 557,05 USD
Bankovní poplatky 12,72 USD
Celkem 11 792,44 USD 12 557,05 USD
Prémiové služby
Prémiový merchandise 2 134,72 USD 4 395,78 USD
Poštovné & Doprava 1 922,46 USD 3 945,33 USD
Celkem 4 057,18 USD 8 341,11 USD
Členství
Software na správu členů 3 200,00 USD 5 400,00 USD
Software na vyřizování stížností a žádostí 424,00 USD
Celkem 3 624,00 USD 5 400,00 USD
Celkem za získávání finančních prostředků 19 473,62 USD 26 298,16 USD
VNITŘNÍ ŘÍZENÍ & ADMINISTRATIVA
Webová stránka OTW & Další stránky
Hardware serveru 17,37 USD 30,27 USD
Hosting serveru 1 637,88 USD 1 407,20 USD
Poskytovatel hostingu 1 039,40 USD 1 521,38 USD
Webové domény 76,00 USD 2 161,21 USD
Hosting webových stránek 4 328,89 USD 841,94 USD
Výdaje na smluvní pracovníky
Firewall 2,97 USD
Licence & Podpora 1 044,26 USD
Zásuvné moduly 66,33 USD
Odpisy 1 412,99 USD 1 222,31 USD
Výdaje na vzdělávání 7,87 USD
Celkem 8 589,70 USD 8 228,57 USD
Ostatní
Výdaje za odborné služby 1 775,80 USD
Projektový management
Obchodní známky
Pojištění 3 007,75 USD 2 981,25 USD
Bankovní poplatky 609,38 USD 1 103,49 USD
Daňové poplatky 60,00 USD
Účetní software 861,25 USD 522,00 USD
Poštovné & Doprava 2 197,34 USD 439,06 USD
Cestovní výdaje 20 687,71 USD
Administrativa & Management 2 646,65 USD 2 073,00 USD
Celkem 11 098,17 USD 27 866,51 USD
Celkem za vnitřní management & administrativu 19 687,87 USD 36 095,08 USD
Výdaje celkem 151 643,80 USD 185 615,51 USD

POZNÁMKY K ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

Pozn. 1 – Povaha činností a podstatná účetní pravidla

Organizace

Organization for Transformative Works (OTW) byla zapsána jako nezisková společnost ve státě Delaware dne 5. září 2007 a má neziskový status 501(c)(3) podle Internal Revenue Code. OTW je organizace založená fanoušky, aby sloužila jejich zájmům, a to poskytováním přístupu a zachováváním historie fanouškovských prací a fanouškovské kultury ve všech jejích formách. OTW je společná snaha iniciována a řízena fanoušky pro fanoušky. Více než 500 dobrovolníků se účastní OTW v rámci práce na 5 hlavních projektech (Archive of our Own – AO3 (Náš vlastní archiv); Open Doors; Fanlore; Právní obrana; Transformative Works & Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) a také práce na vybírání příspěvků, rozvoji členství a vnitřním řízení a administrativě.

Dodatečné finanční uzávěrky jsou vypracované v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP), které jsou požadované po neziskových organizacích. Jsou prezentovány pomocí modifikované hotovostní metody účetnictví, zatímco výdaje jsou zaznamenané poté, co jsou splacené, finanční dary jsou zaznamenané po přijetí s výjimkou výdajů na odpisy.

Představení finanční uzávěrky
Organizace OTW klasifikuje informace týkající se finanční situace a aktivit na tři různé třídy čistých aktiv: čistá neomezená aktiva, dočasně omezená čistá aktiva a trvale omezená čistá aktiva. V současnosti jsou všechna aktiva klasifikována jako neomezená

Použití odhadů

Příprava účetní závěrky, která je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami, vyžaduje od vedení, aby vypracovalo odhady a předpoklady, které ovlivňují vykazované hodnoty aktiv a závazků, a aby zveřejnilo podmíněná aktiva a závazky k datu účetní závěrky a vykázané částky výnosů a nákladů během vykazovaného období.

Skutečné výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

Hotovost a hotovostní ekvivalenty

Pro účely finančních výkazů OTW považuje všechny vysoce likvidní investice zakoupené s původní splatností tří měsíců nebo méně za hotovostní ekvivalenty. V současné době nemá OTW žádné hotovostní ekvivalenty.

Investice

Investice se skládají z vkladových certifikátů s původní splatností 18 měsíců.

Majetek a Vybavení

Vybavení a modernizace se zapisují na bázi nákupních nebo tržních hodnot v den obdržení daru. OTW využívá veškeré akvizice s nákladovou hranicí 500 USD. Odpisy jsou zaznamenány metodou degresivního odpisování roční sazbou 200 %.

Příspěvky

Všechny přijaté příspěvky jsou označeny jako neomezené, dočasně omezené nebo trvale omezené v závislosti na existenci a/nebo povaze případných omezení uvedených dárcem. V současné době OTW nedisponuje žádnými dočasně nebo trvale omezenými příspěvky.

Věcné služby

V současnosti OTW nepřiděluje ve výkazu o činnostech aktivitě dobrovolníků hodnotu.

Programové služby

Archive of Our Own – Náš vlastní archiv: Zahrnuje všechny aktivity spojené s provozem a údržbou webové stránky archiveofourown.org.

Open Doors: Zahrnuje všechny aktivity spojené s importací archivů fanouškovských prací, které se ocitnou v nebezpečí, výdaji na webovou doménu a náklady za server, který je spojený s podstránkou Open Doors.

Fanlore: Zahrnuje všechny aktivity spojené s provozem a údržbou webové stránky fanlore.org.

Transformative Works & Culture (TWC – Tranformativní tvorba a kultura): Zahrnuje všechny aktivity spojené s produkcí a publikací pravidelných vydání akademického žurnálu.

Právní obrana: Zahrnuje všechny aktivity spojené s podáváním žádostí a rozšiřování povědomí o americkém zákonu o autorských právech a zákonu o spravedlivém užití.

Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků: Zahrnuje všechny aktivity spojené s šířením povědomí o aktivitách OTW na fanouškovských setkáních.

Náklady na poskytování různých programů a podpůrných služeb byly shrnuty na funkčním základě ve Výpisu funkčních nákladů. Některé náklady proto mohly být přiděleny mezi programy a podporované služby.

Pro porovnání s výdaji z minulého roku vizte Obrázek 1 – Programové výdaje.

Daně z příjmu

OTW je organizace typu 501c1, která je tak osvobození od daně z federálních příjmů a státní fanchisingové daně podle ustanovení §501c3 zákoníku o vnitřním výnosu Spojených států Amerických a § 1902 písm. B) odst. 6 hlavy 30 zákona o státním zdanění státu Delaware. V této účetní uzávěrce nebyla provedena žádná rezerva na daň z příjmů.

Pozn. 2 – Vybavení

Ke dni 31. prosince 2016 byly výdaje za vybavení následující:

2016 2015
Servery 224 531,31 USD 186 244,31 USD
Zařízení potřebná k obsluze serveru 14 377,73 USD 13 055,73 USD
Firewall 3 405,35 USD 3 405,35 USD
Celkem 242 314,39 USD 202 705,39 USD
Oprávky (152 867,08 USD) (105 767,38 USD)
Čistý součet 89 447,31 USD 96 938,01 USD

O NÁS: CÍL, VIZE A HODNOTY

NÁŠ CÍL

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková organizace, kterou založili samotní fanoušci, aby sloužila jejich zájmům tím, že bude zprostředkovávat přístup k fanouškovské tvorbě a kultuře ve všech jejích podobách a uchovávat její historii. Věříme, že fanouškovská tvorba je transformativní a transformativní tvorba je legitimní.

OTW zastupuje tradici transformativní tvorby, jež má své historické kořeny v zejména ženské kultuře. OTW se proto snaží tuto historii zaznamenávat a uchovávat, a zároveň podporuje nové, nemainstreamové projevy kulturní identity v rámci fandomu.

NAŠE VIZE

Naší vizí je budoucnost, v níž bude na veškerou fanouškovskou tvorbu nahlíženo jako na legální a transformativní a bude považována za legitimní tvůrčí činnost. Zaujímáme aktivní a inovativní postoj k ochraně naší tvorby proti komerčnímu zneužití nebo právnímu napadení. Tím, že chráníme a podporujeme nás, fanoušky, naší tvorbu, naše úvahy, historii a identitu, ochraňujeme také fandomové hospodářství, hodnoty a tvořivost. Současně poskytujeme všem fanouškům co nejširší přístup k fandomovým aktivitám.

NAŠE HODNOTY

 • Ceníme si transformativní fanouškovské tvorby a průkopnických komunit, ze kterých vzešla, včetně médií, povídek s reálnými postavami, anime, komiksů, hudby a videí.
 • Ceníme si své identity jako převážně ženské komunity s bohatou historií kreativity a tvorby.
 • Ceníme si naší dobrovolnické základny a fanouškovské ekonomiky založené na příspěvcích, které svým nepřeberným množstvím různorodých aktivit potvrzuje a oslavuje hodnotu fandomu.
 • Ceníme si co nejširšího zprostředkování fandomových aktivit všem, kteří se na nich chtějí podílet.
 • Ceníme si bezbřehé rozmanitosti v nekonečných kombinacích. Ceníme si všech fanoušků, kteří se transformativní tvorbě věnují: fanoušků různých ras, pohlaví, kultur, sexuálních identit a zdravotního stavu. Ceníme si ničím neomezené vzájemné inspirace, výměny nápadů a kulturního ovlivňování mezi fanoušky, a zároveň se snažíme vyvarovat homogenizaci nebo centralizaci fandomu.

O OTW: KDO JSME

OTW řídí fanoušci pro ostatní fanoušky. Všichni členové správní rady jsou aktivní ve fandomech, stejně jako více než 500 dalších členů personálu a dobrovolníků.

PŘEDSTAVENSTVO

Matty Bowers se s fandomem setkala poprvé v roce 1998, zapojila se do něj však až v roce 2001. Jejími prvními fandomy byly Highlander a Buffy, brzy se ale začala angažovat i v řadě dalších. Dnes je vlastně fanynkou fandomu – přečte si jakoukoli rozsáhlou práci z kteréhokoliv fandomu. V prvních letech Matty spíše fandomy jen pozorovala, ale postupně se začala zapojovat do fanouškovských projektů, např. do zpravodajů nebo komunit, které sdílejí doporučení fanouškovských prací. Už první zmínky o budování serverů, které by vlastnil samotný fandom, ji nadchly a po první výzvě pro dobrovolníky se v roce 2009 zapojila do OTW jako správce tagů. Od té doby pracovala ve výborech pro podporu, dokumenty AO3 a dohled na dodržování zásad serveru. Matty je vystudovaná pedagožka a deset let se věnovala učitelství, než si našla práci v technickém oboru. V současné době je manažerkou v menší firmě a ve volném čase působí jako IT podpora pro své přátele a rodinu.

Kristina Busse je zakládající spolueditorka akademického žurnálu OTW s názvem TWC – Transformativní tvorba a kultura. Pro OTW pracuje již 8 let. Podílela se na redakci několika akademických knih, které se zabývaly fanouškovskou fikcí a fankulturou, a dále pokračuje na publikování knih v tomto odvětví. Napsala například knihu Framing Fan Fiction (2017) a také podílela se na redakci knihy The Fan Fiction Studies Reader, z níž veškerý výnos připadá OTW. Dále redigovala několik sbírek esejí: Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet a Sherlock and Transmedia Fandom. K organizovanému fandomu se Kristina přidala v devadesátých letech jako shipperka páru Buffy/Angel a od té doby byla ve více fandomech, než je ochotná sama přiznat. V současnosti je posedlá Dragon Age, MCU a Vorkosiganskou ságou. Kristina získala titul PhD z angličtiny na Tulane University a přednáší na katedře filozofie a katedře genderových studiích na University of South Alabama. Přednáší o všem od logiky a mytologie po fanouškovské studie a historii LGBT. Kristina je rodilá němka žijící na jihu Spojených Států se svou rodinou plnou hráčů deskových her a role-playerů.

Aline Carrão (Předsedkyně) pracovala v oblasti ochrany spotřebitele a civilního práva a aktuálně se vzdělává s cílem stát se státní úřednicí. Aline se dostala do fandomu v době, kdy svět ovládl Harry Potter, a nikdy už neodešla. K OTW se přidala v roce 2013 jako členka správy tagů a pomalu začala přikládat ruku k dílu i v dalších oblastech organizace. Teď působí v Podpoře a Překladu. V Podpoře vyřizuje starosti, dotazy a zpětnou vazbu uživatelů a v Překladu se stará o více než 150 dobrovolníků. Byla též schopna dokončit projekty s nelítostnými lhůtami v atmosféře plné produktivní týmové komunikace.

Priscilla Del Cima má titul z práv a také MBA z projektového managementu. K OTW se přidala v roce 2009 a od té doby pracovala v různých výborech včetně Rozvoje a členství a Dokumenty AO3. Od konce roku 2013, kdy začala pracovat na restrukturalizaci týmu, je předsedkyně výboru pro překlady a dále také pracuje na přestavbě výboru pro správu financí a výboru pro Fanlore.

Atiya Hakeem (Pokladník) získala bakalářský titul z biologie na California Institute of Technology a poté pokračovala na University of Hawaii, kde získala PhD z biomedicíny. Po letech práce na California Institute of Technology, kde se věnovala studiu autismu a sociálnímu poznávání, se nedávno vrátila na Havaj a jako dobrovolnice v honolulské ZOO pobývá u hrabáčů kapských. K fandomu se vždy obracela jako k úniku z reality a ventilu pro svou tvůrčí činnost. Mezi její zájmy patří Star Trek, baseball, The Age of Sail, Hawaii Five-O a anime, které ji přivedlo do organizačního týmu Anime Expo a AX New York. Do OTW vstoupila jako dobrovolnice Podpory AO3 v roce 2012 a od té doby odpověděla na nějakých 5 000 dotazů od uživatelů. Touha být nápomocná přímo při provozování Archivu ji přivedla na pozici testera ve výboru pro přístupnost, design a technologie AO3 a nyní vede podvýbor pro dohled na kvalitu a testování. Působila také v pracovních skupinách pro změny kategorií a průzkum.

Katarina Harju je švédsky hovořící finka, která aktuálně pracuje na diplomu v oblasti IT. Předtím pracovala mnoho let jako účetní. Fandom se vydala hledat v roce 2000 poté, co o něm četla v časopise (a je navždy vděčná, že tehdy ve chvilce nudy sáhla právě po něm). Mnoho z jejích prací pro různé fandomy je možno dohledat na jejím AO3 profilu. V průběhu svého působení ve fandomu se zamilovala do audio povídek. I v současnosti stále píše povídky, nahrává audio povídky a dokonce čas od času něco vytvoří, i když ne tak často, jak by chtěla. Katarina bedlivě sledovala OTW už od jejích počátků a v roce 2013 se k nám přidala jako členka Překladu. V roce 2014 dělala správkyni tagů a aktuálně působí též v Dohledu na dodržování zásad serveru AO3.

Alex Tischer (Tajemnice) je doktorka veterinární medicíny a pracuje jako pohotovostní veterinářka. Vyrostla v Německu a aktuálně žije v Anglii. Ve fandomech byla již před přelomem tisíciletí a prošla jich více, než by se sem vešlo. Mezi nejnovější patří například Rivers of London, Lovci zločinů a Šílený Max: Zběsilá cesta. Je členkou OTW víceméně bez přestávky od roku 2008 a tu samou dobu v něm dle svých možností dobrovolničí. Kromě mediálních fandomů také skončila nějakým zvláštním způsobem ve světě sportů – zákoutí, které v mnoha směrech překvapivě fandomy připomíná. Když se právě nestará o nemocné domácí mazlíčky, můžete ji najít na kurzech sebeobrany nebo vidět šplhat po skalách a běhat skoro tak často, jako konzumuje média.

EMERITNÍ ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

2015

 • Eylul Dogruel
 • Soledad Griffin
 • Andrea Horbinski
 • M.J. MacRae
 • Cat Meier
 • Jessica Steiner

2014

 • Franzeska Dickson
 • Anna Genoese
 • Nikisha Sanders

2013

 • Julia Beck
 • Maia Bobrowicz
 • Ira Gladkova
 • Kristen Murphy

2012

 • Francesca Coppa, PhD
 • Naomi Novik
 • Jenny Scott-Thompson

2011

 • Rachel Barenblat
 • Hele Braunstein
 • Sheila Lane
 • Allison Morris

2010

 • Naomi Novik
 • Rebecca Tushnet, JD
 • Elizabeth Yalkut

2009

 • KellyAnn Bessa
 • Susan Gibel, JD

2008

 • Cathy Cupitt, DCA
 • Michele Tepper, PhD

Přečtěte si více o bývalých členech správní rady
Přečtete si více o našich současných výborech

VÝBORY

Dohled na dodržování zásad serveru
Přístupnost, design a technologie
Dokumenty AO3
Komunikace a vnější vztahy
Rozvoj a členství
Volby
Fanlore
Správa financí
Rozvoj mezinárodní spolupráce
Právní záležitosti
Open Doors (Otevřené dveře)
Strategické plánování
Podpora
Správa systémů
Správa tagů
Překlady
Časopis
Dobrovolníci a nábor
Webové stránky

PRACOVNÍ SKUPINY

Zásady týkající se obsahu