Zpravodaj č. 128, Říjen 2018

I. Šťastné výročí!

V září jsme měli dvě významná výročí. První bylo 11. výročí založení OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu). Komunikace a vnější vztahy toto výročí oslavili zábavnou grafikou a znalostní bojovou hrou ve které lidé hledali informace o projektech OTW, které proběhly v uplynulém roce. Gratulujeme uživateli MemeKon, který soutěž vyhrál a obdrží komix Check, Please! Year 2.

Druhé výročí bylo Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorby a kultury). Výbor TWC publikoval 10. vydání odborného časopisu, Číslo 28: Budoucnost Fandomu. Právě včas pro toto vydání, časopis dostal krásný nový server. Děkujeme všem za vaši trpělivost, než se výbor zabydlí v novém domově a opraví pár problémů.

II. Co nového v AO3

Celý měsíc Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) pracoval v pozadí. Výbor pro Přístupnost, design a technologie je zaneprázdněný přípravami na další změny, které se uskuteční ještě do konce roku. Výbor pro Správu systémů přidal několik nových serverů pro AO3. A Open Doors (Otevřené dveře) s potěšením oznamují ukončení importu kolekce Pretty Lights.

Další zprávy mají Documenty AO3, kteří přidali nové FAQ – často kladené otázky o sadách tagů.

Podpora obdržela v září 1 084 žádostí, což je o 50% méně než měsíční průměr. A samozřejmě také Překlady, kteří pomáhají Podpoře s přibližně 10-ti % všech žádostí! Naopak Dohled obdržel tento měsíc 5 700 žádostí, i když zhruba 4 900 z nich byly spam. A nakonec, Správa tagů v srpnu zpracovala přibližně 218 190 tagů (zářijová čísla budou v příštím newsletteru).

III. Legal Advocacy (Právní obrana)

Výbor pro Právní záležitosti tento měsíc pomáhal fanouškům, kteří mají obavy z navrhované legislativy o autorských právech v Evropské unii. Kromě toho, že reagoval na mnoho otázek od fanoušků, vydal také dva články o této nové legislativě. První článek tuto legislativu vysvětlil, včetně Článku 11 a Článku 13, a dále publikoval z jakého důvodu je tato legislativa nepřívětivá k fanouškům. Druhý článek, vydaný po hlasování o formulaci této legislativy, vysvětlil, jak mohou být AO3 a další fanouškovské stránky ovlivněny, pokud bude tento návrh schválen a stane se zákonem.

IV. Všechno je to o lidech

K 28. září má OTW 679 dobrovolníků. \o/ Změny v personálu jsou uvedeny níže.

Noví předsedové výborů : Ori (Překlady), Kate Flanagan (Fanlore)
Nový personál ve výborech: Tuba Terry (Správa systémů), Elizabeth Chicken (Správa systémů), Wyatt Parsons (Správa systémů), Rachel Bussert (Správa systémů), and 2 other Systems staffers; Isabella Ruffalo (Otevřené dveře), Pete Hicks (Otevřené dveře), telescopicpoems (Otevřené dveře), Kate Flanagan (Otevřené dveře) a 2 další členové Otevřených dveří; ioana a 1 další člen Překladů
Noví dobrovolníci pro Správce tagů: Afi, Beth Boisvert, cageot, Cait Sidh, Cecilia, Chrome, confxzzled, EmpressKat, Felicia W., Haley O’Neill, Hope, JackalMidnight, Kaylie, lovemelikesunday, Mayari, Miss Saucy, NatashaK, nctuwu, Novile, OneSweetMelody, Renquise, sapphire2309, sopor, speakingmermish, sybaritick, TarryKnight, Tori Estel, Vasileios Pasialiokis, waveridden, waywardtrekkie, Zip
Noví dobrovolníci pro Překlad : 1 dobrovolník

Odcházející předsedové výborů : Lauren Hanna (Komunikace a vnější vztahy)
Odcházející členové výborů : Molly S (Dokumenty AO3) a 1 další, afterandalasia (Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru) a 1 další, 1 dobrovolník ze Strategického plánování
Odcházející dobrovolníci pro Správce tagů: 2babyturtles a 1 další
Odcházející dobrovolníci pro Překlad : Anna Morbach, monnwilk, Nakamura, nanabanana

Pro více informací o poli působnosti našich výborů navštivte seznam výborů
na našem webu.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Newsletter

Comments are closed.