Zpravodaj č. 116, Srpen 2017

I. Úspěšné volby 2017

Volby 2017 proběhly bez jakéhokoliv zádrhelu, a to díky Volebnímu výboru a jeho spolupráci s výbory pro Komunikaci a vnější vztahy, Rozvoj a členství, Překlady, Dobrovolníky a nábor, a s výborem pro Strategie, design a rozvoj webových stránek! Volební výbor by tímto chtěl poděkovat všem členům, kteří zaslali otázky pro kandidáty do rubriky Otázky a Odpovědi a všem, kteří ve volbách hlasovali. Velký dík patří také všem šesti skvělým kandidátům a gratulace posíláme Claire P. Baker, Danielle Strong a Jessie Camboulives jako novým členům Představenstva.

II. Co nového na AO3

Po červencovém vylepšení systému Rails na verzi 4.2 začal výbor pro
Přístupnost, design a technologie
testovat přesun Archive of Our Own (Našeho vlastního archivu) na Rails verzi 5.1 a Ruby 2.3. O veškerých změnách týkajících se AO3 se můžete dočíst v našich upozorněních na nové verze.

Otevřené dveře měly velmi produktivní srpen! Společně s výbory proPřeklad a Komunikace a vnější vztahy pracovaly na oznámení importu archivů The Collators’ Den a The Fandom Haven Story Archive na AO3. Otevřené dveře dokončily tři poloautomatické importy: Daire’s Fanfic Refuge, HL Raven’s Nest, a StargateFan. Po ukončení příprav také začal manuální import tvorby z archivů Hammer to Fall, Bang and Blame, a Least Expected.

Dohled na dodržování zásad serveru v srpnu obdržel 600 žádostí o pomoc a Podpora obdržela 1300 žádostí. Připomínáme, že všechny žádosti adresované na Dohled a Podporu musí nyní obsahovat emailovou adresu zasílatele.

III. Právní obrana a Fanouškovská historie

V popředí srpnových aktivit výboru pro Právní záležitosti stál zákon DMCA (The Digital Millennium Copyright Act). Na Úřad pro autorská práva byla výborem předložena žádost o obnovení výjimky z DMCA pro tvůrce videí, která jim umožní kopírovat obsah z DVD, Blu-Rays a digitálních souborů za účelem vytváření nekomerčních fan videí.

Výbor také zaslal poznámky Kanadské vládě, ve kterých navrhuje, jakých priorit by se měl držet Kanadský zákon o autorských právech zatímco vláda opět projednává Severoamerickou dohodu o volném obchodu (North American Free Trade Agreement – dále jen NAFTA). Tato třístranná diskuze mezi vládami USA, Kanady a Mexika začala v srpnu a v září bude pokračovat.

A na závěr, domovská stránka Fanlore má nyní novou sekci obsahující články, které je potřeba rozšířit. Běžte to omrknout – třeba budete moci nějaký chybějící obsah doplnit!

IV. Všechno je to o lidech

K 28. srpna měla OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) 680 dobrovolníků! \o/ Aktuální pohyby v našem osazenstvu jsou ke shlédnutí níže.

Noví členové výborů: 1 pro výbor Přístupnosti, designu a technologie, 1 pro Otevřené dveře, 2 pro Komunikaci a vnější vztahy
Noví dobrovolní Správci Fanlore: Syd a 2 další
Noví Správci tagů: Chai, Canislupa, Andy D, Stephanie Godden, Zed Jae, Windian, Relle, Miss_Chif, Annie Staats, leftmost, snowynight, kenzimone, Hannah Miro, Leo, Eliana, Evie D, Alex D., Dre, Lily_Haydee_Lohdisse, Reeby, Nemesis, Koi W, Saoirse Adams-Kushin, englishsummerrain, RussianRadio, Amy Lynn, ElleM and carboncopies.
Noví dobrovolníci pro Překlady: 1

Odcházející členové výborů: Asanté Simons (Dobrovolníci a nábor), Amy Shimizu (Dohled), gracethebookworm (Dokumenty AO3), 1 další člen Dohledu na dodržování zásad serveru a 1 člen Komunikace a vnějších vztahů
Odcházející Správci tagů: 1 Tag Wrangling Volunteer
Odcházející dobrovolníci pro Překlad: Maliceuse, Kyanite a 2 další

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Newsletter

Comments are closed.