Zpráva o anketě k 10. výročí IFD

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) spustila uživatelskou anketu jako součást desátého ročníku každoročních oslav Mezinárodního dne fanouškovských prací. Byla spuštěna 9. února a uzavřena 19. února. Anketa obsahovala 12 otázek, byla dostupná v 25 jazycích a vyplňovat ji začalo 55 620 lidí.

Tato zpráva o anketě obsahuje následující:

  1. Kolik odpovědí měla každá z otázek
  2. Kolik lidí danou odpověď zvolilo.

Níže je uveden příklad z této zprávy:

Použili jste někdy záložky na AO3 pro doporučení fanouškovské práce?

Na tuto otázku odpovědělo 50,591 respondentů.

  • Ano – 36 026 (71,37 %)
  • Ne – 14 565 (28,63 %)

Pomocí tohoto odkazu si můžetezobrazit zbytek odpovědí.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.