Zmiany w Obowiązkach Komisji Zasad i Nadużyć

W celu osiągnięcia lepszej równowagi w ilości zadań komisji Wsparcia oraz Zasad i Nadużyć, wprowadzamy zmiany w tym, kto jest odpowiedzialny za różne typy wniosków.

Zasady i Nadużycia w dalszym ciągu będą odpowiadać za naruszenia Regulaminu Serwisu, a Wsparcie dalej będzie odpowiadać na pytania dotyczące korzystania ze strony oraz za zgłaszanie bugów, tak jak dotychczas. Ale są sprawy, którymi wcześniej zajmowały się Zasady i Nadużycia, a którymi zajmować się od teraz będzie Wsparcie. Są to:

  • Utrata dostępu do konta (na przykład, jeśli nie pamiętasz już lub nie posiadasz dostępu do adresu email użytego przy zakładaniu konta w celu uzyskania resetu hasła)
  • Pytania i problemy związane z osieroconymi pracami
  • Prace oznaczone niepoprawnym językiem

Jeśli chcesz zgłosić jeden z tych problemów, prosimy o kontakt ze Wsparciem. Jeśli zgłosisz jakąkolwiek sprawę do niewłaściwej komisji, nic się nie stało! Albo sami przeniesiemy wniosek, albo poprosimy o przesłanie go do właściwego zespołu.

Mamy nadzieję, że te zmiany będą pomocne dla członków komisji Zasad i Nadużyć, którzy będą mogli poświęcić swój czas i energię innym problemom!

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.