Zmeny prerozdelenia zodpovedností vo výboroch pre Podporu a Dohľad

Aby sme lepšie vyrovnali pracovnú záťaž výborov pre Podporu a Dohľad, urobíme určité zmeny v tom, kto bude zodpovedný za aké druhy žiadostí.

Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu sa bude aj naďalej zaoberať porušeniami Zmluvných podmienok a Podpora bude, ako vždy, zodpovedať otázky o používaní stránky a opravovať chyby. Avšak niektoré prípady, ktoré predtým riešil Dohľad, bude mať odteraz na starosti Podpora. Sú to:

  • Strata prístupu k účtu (napríklad, ak si nepamätáte alebo už nemáte prístup k emailovej adrese, ktorú ste použili na vytvorenie účtu pre obnovenie hesla)
  • Otázky a problémy súvisiace s opustenými prácami
  • Práce označené nesprávnym jazykom

Ak potrebujete nahlásiť jeden z týchto problémov, prosím, kontaktujte Podporu. Ak pošlete správu akéhokoľvek druhu nesprávnemu výboru, nič sa nestane! Správu buď priamo prepošleme my alebo vás požiadame, aby ste ju nasmerovali správnemu tímu.

Dúfame, že tieto zmeny budú užitočné a členovia Dohľadu tým budú môcť venovať viac času a energie iným problémom!

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.