Zásady pro moderování zpráv OTW

S přibližně 7 miliony registrovanými uživateli v Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu) a s tisíci členy v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) získávají zprávy mnohem větší odezvu než kdykoliv dřív. Jsme rádi, když uživatelé vyjadřují své názory nebo případně i obavy týkající se publikovaných zpráv! Sekce komentářů u některých našich předchozích zpráv však vždy nebyly zcela příjemným nebo bezpečným prostředím.

V posledních měsících jsme vypracovali zásady pro moderování příspěvků a vytvořili dobrovolnický tým, který v budoucnu můžete v komentářích potkat. Rádi bychom zveřejnili klíčová pravidla, jimiž se naši Moderátoři zpráv budou v rámci monitorování komentářů řídit.

Komentáře u zpráv mohou být Moderátorem zpráv zmrazeny nebo skryty, pokud obsahují:

  • Spam nebo nevyžádanou reklamu
  • Obsah nesouvisející s fanoušky, fandomy nebo internetovými zásadami spadajícími do oblasti působení OTW
  • Mylné informace (především o OTW) s možností poškodit ostatní nebo je uvést v omyl
  • Explicitně sexuální nebo násilný jazyk
  • Snahu přitáhnout negativní pozornost k určité osobě nebo fanouškovské tvorbě
  • Urážky a osobní útoky namířené vůči ostatním uživatelům
  • Pobuřující nebo spekulativní výrazy, které by mohly vést k obtěžování
  • Porušení smluvních podmínek stránek

Vezměte, prosím, na vědomí, že výše uvedený seznam není vyčerpávajícím výčtem všech typů komentářů, které mohou vyžadovat reakci.

Kromě toho mohou být jakékoliv komentáře pod novinkami AO3 porušující Smluvní podmínky (stránka dostupná v angličtině) nahlášeny výboru pro Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru.

Dobrovolníci OTW budou odpovídat na komentáře pomocí oficiálního účtu OTW výboru, aby vysvětlili nejasnosti nebo reagovali na zpětnou vazbu uživatelů. Komentáře z oficiálních účtů budou na AO3 zřetelně označeny tučně psaným (Official) (Oficiální) za uživatelským jménem, a podpisem označujícím příslušný výbor OTW nebo tým na webových stránkách OTW. Například, komentáře od Moderátora zpráv použijí na AO3 účet “OTW_News_Post_Moderation (Official)” (Moderátor_zpráv_OTW (Oficiální)). Na stránce OTW budou přihlášeni svým jménem následovaným “Moderátor zpráv OTW”.

Pokud dobrovolník OTW okomentuje zprávu ze svého soukromého účtu, nejedná v té chvíli ve své oficiální funkci. Takové komentáře nereflektují nutně názory OTW ani nevyjadřují její zásady.

Doufáme, že naši uživatelé tuto změnu pravidel uvítají a zároveň zjistí, že se díky ní vylepší jejich práce s AO3 a OTW webovými stránkami.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.