Zásady ochrany soukromí

Tato stránka je překladem “Zásad na ochranu soukromí.” V případě jakýchkoli pochyb či nejasností se řiďte verzí v anglickém jazyce.

1. OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) pevně podporuje právo fanoušků na oddělení fanouškovské a nefanouškovské identity. Zaslání finančního příspěvku OTW a používání služeb OTW, jakými jsou například Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) či Fanlore wiki, jsou zcela oddělené. Je možné OTW finančně přispět, aniž byste využívali naše služby, využívat naše služby, aniž byste zaslali příspěvek, či provádět obojí, aniž byste tyto aktivity navzájem propojili. Nikdy nevytvoříme spojení mezi informacemi, které nám poskytnete při zaslání peněz a informacemi, které získáme, když někdo využívá naše služby, pokud nás přispěvatel o propojení těchto dvou druhů informací výslovně nepožádá. Doufáme, že se rozhodnete OTW zaslat příspěvek, ale můžete k tomu klidně použít jinou e-mailovou adresu, než kterou používáte pro fanouškovské aktivity. Příspěvky OTW se řídí pravidly IRS (Národního daňového úřadu) a mohou zahrnovat povinnost uschovat a případně předložit informace o přispěvatelích národnímu daňovému úřadu či státu, v jehož obchodním rejstříku jsme zaregistrovaní (Delaware) při odesílání našich výročních zpráv.

2. Tyto Zásady na ochranu soukromí zahrnují informace o tom, jakým způsobem nakládá OTW s osobními údaji, které jsou nám zaslány a které shromažďujeme, zatímco využíváte naše služby k běžné komunikaci.

3. Pokud by kdykoli došlo ke změnám v těchto Zásadách, zveřejníme je na našich webových stránkách na adrese https://transformativeworks.org/privacy. Tyto změny se budou vztahovat pouze k informacím poskytnutým těmi, kdo navštíví, využijí, či získají přístup k našim stránkám poté, co tyto změny v Zásadách vstoupily v platnost.

4. Pokud se domníváte, že tato stránka se neřídí pravidly zde zveřejněnými, prosíme kontaktujte nás.

5. Co budeme dělat:

a. Pokud se přispěvatel rozhodne stát členem OTW, vytvoříme záznam o členství s vaším jménem, kontaktními údaji a datem platnosti členství. Všem neanonymním dárcům poskytneme tištěný doklad o přijetí příspěvku. Ten může být zaslán e-mailem. Chcete-li volit ve volbách OTW, budeme potřebovat vaši platnou e-mailovou adresu.

b. Vaši e-mailovou adresu budeme používat pouze pro vnitřní účely. Příležitostně vám můžeme zaslat e-mail od OTW. Vyhrazujeme si právo odpovědět na jakoukoli e-mailovou zprávu, kterou OTW zašlete.

c. Můžeme uschovat (1) e-mailovou adresu těch, kdo s námi komunikují pomocí e-mailu; (2) specifické informace o uživateli týkající se stránek, ke kterým tento uživatel získal přístup a které navštívil; (3) IP adresu každého návštěvníka jakékoli ze stránek OTW; a (4) informace, které jakákoli osoba zašle na e-mailové adresy OTW (tedy na jakoukoli e-mailovou adresu, která končí transformativeworks.org).

d. Využíváme cookies k ukládání nastavení našich návštěvníků, k úpravě obsahu našich webových stránek v závislosti na druhu prohlížeče a dalších informací, které nám návštěvník zasílá a k zaznamenání aktivity na stránkách, abychom mohli návštěvníkům při jejich návratu na naše stránky poskytnout vylepšené služby. Aby naše stránky správně pracovaly s vaším prohlížečem, je v něm zapotřebíukládání cookies povolit. OTW nemá přístup ke cookies nastaveným jinými stránkami.

e. Pokud vložíte na náš blog komentář, vyhrazujeme si právo použít filtr na nevyžádanou poštu od třetí strany, který automaticky vyhodnotí obsah a zdrojové informace za účelem ochrany sekce komentářů před spamem. Tato externí služba má své vlastní zásady na ochranu soukromí, jež se vztahují k tomu, jakým způsobem bude zacházet s komentáři na tomto blogu. V současné době využíváme službu Akismet.

6. Co dělat nebudeme:

a. OTW nevydá žádné z vašich osobních údajů či informací, které uschováváme, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách. Žádné z údajů, které by vás osobně identifikovaly, nebudeme používat k inzerování výrobků či služeb třetích stran. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, vyměňovat, či pronajímat.

b. Žádné z vašich osobních údajů nepředáme třetí straně bez vašeho předchozího souhlasu, s výjimkou případů, kdy (1) to od nás vyžaduje zákon, (2) jsme upřímně přesvědčeni, že je nutné tak učinit za účelem spolupráce s probíhajícím soudním procesem, soudním nařízením, či zákonným řízením s OTW, či (3) v případě, že spolupracujeme s právními orgány. Co se týče bodu (3), s právními orgány Spojených Států Amerických budeme spolupracovat v případech, kdy to od nás vyžaduje zákon. Spolupráce s právními orgány jiných zemí a spolupráce, která není zákonem nařízená, je zcela na našem uvážení. Naše organizace se přiklání k principům svobody a spravedlnosti a nahlíží nepříznivě na útlak a násilí. Pokud nám to zákon výslovně nezakazuje, budeme se snažit vás upozornit pokaždé, kdy jakkoli předáme vaše osobní údaje. V některých případech je možné, že údaje, které máme, jako je například IP adresa, nebudou postačovat k tomu, abychom vás kontaktovali.

(Tato sekce byla přejata z https://www.nearlyfreespeech.net/about/privacy.php)