Xin cảm ơn!

Đợt vận động đăng ký hội viên tháng 10 năm 2017 đã kết thúc, và chúng tôi ở OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) vô cùng cảm ơn tất cả các bạn đã quyên góp hay đưa tin về sự kiện này, và đã giúp phát triển các dự án của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các tình nguyện viên đã làm việc không ngừng nghỉ để những đợt vận động này, cũng như mọi hoạt động của tổ chức, có thể diễn ra suôn sẻ.

Trong đợt vận động này, chúng tôi nhận được hơn 136.000 US$ từ hơn 5.500 người quyên góp từ hơn 70 quốc gia. Cụ thể hơn, 2.733 người quyên góp đã đóng góp lần đầu tiên, 1.243 hội viên mới sẽ có đủ tư cách bầu cử Ban Giám Đốc của OTW năm sau, và chúng tôi sẽ gửi đi 110 món quà cảm ơn trong tháng tới!

Trong tuần vừa qua, bạn đã nhận được thông tin mới nhất về ngân sách của chúng tôi, đã xem thời biểu của những mốc quan trọng trong lịch sử của OTW, cùng với kế hoạch cho tương lai của tổ chức. OTW đã phục vụ lợi ích của fan được mười năm, và chúng tôi muốn tiếp tục hoàn thiện các dự án và dịch vụ của tổ chức trong nhiều năm nữa. Bạn có thể theo dõi tin tức của tổ chức để biết thêm nhiều cơ hội tham gia và đóng góp vào mục tiêu của chúng tôi.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tổ chức này thành công: xin cảm ơn bạn!

(Bạn đừng quên: dù đợt vận động đã kết thúc, chúng tôi tiếp nhận quyên góp quanh năm.)

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Event

Comments are closed.