Wyniki Ankiety z okazji 10 Rocznicy IFD

W ramach świętowania 10-tego dorocznego Międzynarodowego Dnia Twórczości Fanowskiej, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) uruchomiła ankietę dla użytkowników. Ankieta ruszyła 9 lutego i została zamknięta 19 lutego. Składała się z 12 pytań, była dostępna w 25-ciu językach i została otworzona przez 55 620 osób.

Ten raport z ankiety zawiera informacje:

  1. Ile odpowiedzi uzyskano na każde z pytań
  2. Ile osób udzieliło danej odpowiedzi.

Oto przykład z raportu:

Czy kiedykolwiek użyłaś/eś zakładek AO3, aby polecić twórczość fanowską?

50 591 ankietowanych odpowiedziało na to pytanie.

Wykres słupkowy z liczbami, jak przedstawiono poniżej

Tak – 36 026 (71,37%)
Nie – 14 565 (28,63%)

Odwiedź ten link, żeby uzyskać dostęp do pozostałych odpowiedzi z ankiety.


OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą liczne projekty, jak AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.

Announcement

Comments are closed.