Wydarzenia i kwesty organizowane przez osoby trzecie

Zastanawiasz się nad zorganizowaniem spotkania przyjaciół OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej)? Nieważne, czy masz na myśli dużą kwestę czy małą imprezę ze słoikiem na datki dla OTW, tutaj znajdziesz kilka przydatnych informacji o tym, jak fundusze zebrane w taki sposób mogą być przekazywane na rzecz OTW.

Czy OTW oficjalnie popiera kwesty organizowane przez osoby trzecie?

Nie, OTW nie może oficjalnie popierać żadnych kwest organizowanych przez osoby trzecie, ponieważ spowodowałoby to problemy podatkowe. Mimo to cieszy nas, jeśli ktoś chce zebrać i przekazać nam darowizny! Z naszej strony możesz ściągnąć ulotki, formularze członkowskie i inne materiały, oraz urządzić imprezę zachęcającą innych, by składali darowizny i dołączyli do OTW.

Czy można dołączyć do OTW składając darowiznę podczas kwesty zorganizowanej przez osoby trzecie?

Darowizny przyznające członkostwo muszą być dokonane za pomocą czeku lub karty kredytowej wraz z dołączonym formularzem członkowskim wypełnionym przez każdego darczyńcę – może to być elektroniczny formularz wypełniony online lub papierowy formularz przesłany pocztą. Jeśli zbierzesz wypełnione formularze i czeki wystawione dla OTW od każdego darczyńcy i przekażesz je nam (lub udostępnisz darczyńcom formularze, ale poprosisz o ich samodzielne wysłanie), lub udostępnisz uczestnikom kwesty swój komputer, by mogli wpłacić darowiznę online, wówczas osoby, które dokonają wpłat, mogą stać się członkami organizacji.

Jeśli zbierzesz samodzielnie pieniądze i przekażesz je OTW, wpłacając gotówkę lub dokonując pojedynczej wpłaty, nie mamy możliwości połączenia danych indywidualnych darczyńców z ich wpłatami, i nie możemy zweryfikować, czy są to prawdziwe pojedyncze osoby. W takim wypadku darowizny te nie przyznają członkostwa, chociaż i tak się z nich cieszymy.

W każdym razie, o ile nie powiadomisz nas, że sobie tego nie życzysz, OTW z wdzięcznością wspomni publicznie o zorganizowanej przez ciebie kweście i o kwocie, jaką udało się zebrać, i podziękuje tobie i uczestnikom w naszym newsletterze. Jeśli dostarczysz listę adresów mailowych uczestników kwesty (będą one poufne, w zgodzie z naszą polityką prywatności), prześlemy im również indywidualne podziękowania.

Czy OTW gwarantuje, że osoby trzecie organizujące kwestę przekażą zebrane darowizny na rzecz OTW?

Nie. OTW nie ponosi odpowiedzialności za twierdzenia innych osób. Jak w przypadku każdej kwesty zorganizowanej przez osoby trzecie, darczyńcy składają datki na własne ryzyko; mamy nadzieję, że osoby trzecie organizujące kwesty będą uczciwe, jak to bywa w większości akcji charytatywnych.

Czy muszę skontaktować się z OTW przed zorganizowaniem kwesty, by była ona oficjalna?

Nie. Kwesty organizowane przez osoby trzecie są w całości nieoficjalnymi wydarzeniami, za które odpowiedzialność ponoszą ich organizatorzy. Mamy nadzieję, że osoby organizujące kwesty, które posługują się nazwą i logo OTW, są uczciwie.

Czy są gorsze i lepsze terminy, by organizować kwestę w imieniu OTW?

Każy termin jest dobry, by zbierać darowizny i zachęcać ludzi do przyłączenia się do OTW!

Co będzie, jeśli pięciu fanów zechce zorganizować pięć osobnych kwest na tym samym konwencie?

Im więcej, tym weselej. Cieszymy się, kiedy ludzie robią zbiórki dla OTW, i z radością dostarczymy im wskazówek i darmowych materiałów do ściągnięcia, aby im pomóc.

Czy inne osoby mogą używać loga OTW na materiałach promocyjnych i zaproszeniach? Czy takie użycie wymaga wcześniejszego zatwierdzenia?

Możesz użyć loga i zdjęć OTW, by zareklamować organizowane przez siebie wydarzenie; nie staramy się kontrolować takich reklam. Prosimy jedynie, by informacje na temat OTW i materiały, takie jak ulotki możliwe do ściągnięcia tutaj i formularz członkowski w wersji PDF, były dostępne na tego typu imprezach. Możemy przesłać ci materiały reklamowe, jeśli ich potrzebujesz, ale bylibyśmy wdzięczni za wydrukowanie ich samodzielnie.

Użycie któregokolwiek logo OTW podczas wydarzenia zorganizowanego przez osoby trzecie nie jest jednoznaczne z udzieleniem oficjalnego poparcia OTW dla żadnego produktu, usługi, organizacji czy indywidualnej osoby.

Czy darowizny złożone na kwestach zorganizowanych przez osoby trzecie można odliczyć od podatku?

IRS (Internal Revenue Service – Urząd Podatkowy w USA) zatwierdził zwolnienie OTW od podatku w USA (501(c)(3), jako organizacji non-profit. Mimo to, indywidualne pokwitowania wpłat nie będą wydawane dla kwest organizowanych przez osoby trzecie, jeśli zostały przekazane w formie pojedyńczej wpłaty od organizatora. OTW zachęca, by organizatorzy udostępnili uczestnikom kwesty komputer z dostępem do internetu, tak aby mogli oni dokonać bezpośrednich wpłat członkowskich lub darowizn online; na takie wpłaty zostaną wystawione pokwitowania, jeśli osoba dokonująca wpłaty wyrazi takie życzenie. Możesz również wydrukować kopię naszego formularza członkowskiego dostępnego tutaj w wersji PDF i przekazać go uczestnikom do ewentualnej wysyłki pocztą.

Jeśli mieszkasz poza granicami USA, OTW będzie zaszczycone, jeśli zechcesz zorganizować kwestę. Niestety jest mało prawodopodobne, by tak wpłacone darowizny zostały uznane jako możliwe do odliczenia od podatku przez urzędy poza granicami USA.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz zasięgnąć rady, jak zorganizować kwestę dla OTW, skontaktuj się z Komisją Rozwoju i Członkostwa.