Wskazówki dotyczące zgłaszania wydarzeń

Komisja Komunikacji co miesiąc publikuje post promujący listę wydarzeń z Kalendarium Wydarzeń OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej).

Zachęcamy do zgłaszania wydarzeń do kalendarza w każdym języku, pod warunkiem że będą one zawierać:

1) Związane z fanami wydarzenia otwarte dla ogółu społeczeństwa, w których można uczestniczyć online lub osobiście.
2) Wydarzenia akademickie, takie jak konferencje, publikacje i calls for papers, dotyczące studiów nad fandomem.
3) Wydarzenie związane z technologią open-source.

Posty publikowane przez Komisję Komunikacji zawierają ostateczny wykaz wydarzeń w danym miesiącu, jak również prośby o uczestnictwo w badaniach spełniających poniższe kryteria:

Czy badanie posiada zgodę udzieloną przez Review Board/Ethics Committee (Zarząd Kontroli/Komisję Etyki)?

Jesteśmy świadomi faktu, że istnieją niezależni uczeni, którzy nie mogą dostać takiej zgody, dlatego że nie są stowarzyszeni. W takich przypadkach zamiennik może zostać przedstawiony w formie życiorysu, który zawiera informacje na temat poprzedniej pracy, referencje oraz link do przeszłych prac, które są otwarcie dostępne online.

Czy dostępny jest formularz pisemnej zgody na udział w badaniu, do którego możemy udostępnić namiary?

Nie uwzględniamy badań, które nie konkretyzują ograniczeń wiekowych uczestników, nie precyzują, co stanie się ze zebranymi danymi, nie podają procedur jakie zostaną użyte (jeśli nie jest to ankieta online), nie określają kto będzie miał dostęp do zebranych danych oraz w jaki sposób będzie chroniona prywatność uczestników badania.

Czy są dostępne pełne dane kontaktowe badacza (i jej/jego komisji lub, jeśli dotyczy, opiekuna naukowego)?

Informacje kontaktowe powinny zawierać dane jednostki naukowej, którą badacz reprezentuje (jeśli jest związany z uczelnią wyższą), jak również adres email i adres korespondencyjny, pod którym można się z nią/nim skontaktować.

Czy po zakończeniu badania można uzyskane informacje udostępnić Komisji Komunikacji?

Istnieje możliwość skontaktowania się z Komisją Komunikacji, by udostępnić link do otrzymanych wyników.

Prosimy o kontakt z Komisją Komunikacji, w celu zgłoszenia jednego z powyższych wydarzeń lub badań.