Wat wij geloven

Onze missie

De OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) is een non-profit organisatie, opgericht door fans, met als doel de belangen van fans te behartigen door de geschiedenis van fanwerken en fancultuur in al haar talloze vormen toegankelijk te maken en te behouden. Wij zijn van mening dat werk gemaakt door fans transformatief van aard is, en dat transformatieve werken rechtmatig zijn.

De OTW vertegenwoordigt een praktijk van transformatief werk gemaakt door fans die historisch is geworteld in een voornamelijk vrouwelijke cultuur. De OTW behoudt de geschiedenis van die praktijk terwijl ze haar missie vervolgt en tegelijkertijd ook nieuwe en niet-reguliere uitdrukkingen van de culturele identiteit van fandom aanmoedigt.

Onze Visie

We stellen ons een toekomst voor waarin alle fanwerken erkend worden als rechtmatig en transformatief, en waarin het maken van fanwerken geaccepteerd wordt als een legitieme creatieve activiteit. Wij zijn proactief en innovatief in het beschermen en verdedigen van ons werk tegen commerciële exploitatie en juridische uitdagingen. We zorgen voor het voortbestaan van onze fanse economie, onze waarden en onze creatieve expressie door onze medefans, ons werk, onze beschouwingen, onze geschiedenis en onze identiteit te beschermen en te koesteren, en door tegelijkertijd ook alle fans een zo breed mogelijke toegang tot fangerelateerde activiteiten te bieden.

Onze Waarden

 1. We hechten waarde aan transformatieve fanwerken, en de innovatieve gemeenschappen waaruit zij zijn ontstaan. Hieronder verstaan wij media zoals film, televisie en boeken, fictie geschreven over bestaande personen (RPF/RPS), anime, strips, muziek en ‘vidding’ (het maken van videos).
 2. Wij hechten waarde aan onze identiteit als een overwegend vrouwelijke gemeenschap met een rijke geschiedenis van creativiteit en beschouwing.
 3. Wij hechten waarde aan onze infrastructuur die is gebaseerd op vrijwilligers, en onze fannish gift-economie, waarin waarde wordt gehecht aan allerlei verschillende activiteiten.
 4. Wij hechten waarde aan het zo toegankelijk mogelijk maken van fannish activiteiten voor iedereen die hieraan deel wil nemen.
 5. We hechten waarde aan oneindige verscheidenheid in oneindige combinaties.
  We hechten waarde aan alle fans die zich bezighouden met het maken van transformatief werk: fans van elk ras, geslacht, cultuur, seksuele identiteit, of vermogen. Wij hechten waarde aan de ongehinderde kruisbestuiving en uitwisseling van fanideeën en -culturen, en proberen te voorkomen dat fandom homogeniseert of centraliseert.

Onze doelen

Sinds 2007 heeft de OTW de basis gelegd voor een levendige en creatieve organisatie door:

 • Het opzetten van OTW als een door de Amerikaanse belastingdienst IRS erkende non-profit-organisatie.
 • Het creëren van een organisatiestructuur voor OTW door een raad van bestuur in te stellen en comités te vormen, leden en donaties te werven, bondgenootschappen te vormen en verkiezingen te houden.
 • Het bevorderen van interactie tussen fans en hun inbreng via de OTW-website, en via online en offline plekken waar fans samenkomen.
 • Het ontwerpen, programmeren en lanceren van het Archive Of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief ), een online archief waarin transformatief fanwerk wordt bewaard.
 • Het onderzoeken op welke manieren fanwerken zo toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden.
 • Het opzetten van een juridisch project en de vorming van bondgenootschappen om fanwerken tegen juridische uitdagingen te verdedigen.
 • Het creëren van een fanwiki voor het behoud van de geschiedenis van transformatief fanwerk, en de fandoms waaruit het is voortgekomen.
 • Het uitgeven van een wetenschappelijk tijdschrift ter bevordering van de studie van fanwerk en fangerelateerde praktijken.
 • Het opstellen van een langetermijnplan voor de organisatie.
 • Het ontwikkelen van aanvullende projecten die van belang zijn voor transformatief fandom, zoals het behouden van de fangeschiedenis en fanwerken, de bouw en het onderhoud van infrastructuur voor gebruik door fans, en door het sponsoren van wetenschappelijke studie van fandom.