Waarin Ons Glo

Ons Missie

Die OTW (Organisasie vir Transformerende Werke) is ‘n nie-winsgewende organisasie wat deur aanhangers gestig is om die belangstellings van aanhangers te dien. Die OTW streef na toegang tot en die bewaring van die geskiedenis van fanwerke en fan-kultuur in sy vele vorme. Ons glo dat fanwerke transformerend is en dat transformerende werke wettig is.

Die OTW verteenwoordig ‘n praktyk van transformerende fanwerke wat geskiedkundig gegrond is in ‘n hoofsaaklik vroulike kultuur. Die OTW sal die rekord van die geskiedenis bewaar terwyl ons ons missie nastreef. Terselfdetyd sal ons nuwe en buite-die-hoofstroom uitdrukkings van kulturele identiteit binne die fandom aanmoedig.

Ons Visie

Ons sien ‘n toekoms waarin alle fanwerke as wettig en transformerend erken word en as ‘n wettige kreatiewe aktiwiteit aanvaar word. Ons is proaktief en innoverend in die beskerming en verdediging van ons werk teen kommersiële uitbuiting en wettige uitdagings. Ons bewaar ons aanhanger ekonomie, waardes en kreatiewe uitdrukking deur ons mede-aanhangers, ons werk, ons kommentaar, ons geskiedenis en ons identiteit te beskerm en te koester, terwyl ons die breedste moontlike toegang tot bewonderaar-aktiwiteite aan alle aanhangers bied.

Ons Waardes

 1. Ons waardeer transformerende fanwerke en die innoverende gemeenskappe waaruit hulle ontstaan ​​het. Dit sluit media, regtepersoon fiksie, anime, strokiesprente, musiek en ‘vidding’ in.
 2. Ons waardeer ons identiteit as ‘n hoofsaaklik vroulike gemeenskap met ‘n ryk geskiedenis van kreatiwiteit en kommentaar.
 3. Ons waardeer ons vrywilliger-gebaseerde infrastruktuur en die aanhanger geskenkekonomie wat die waarde in talle diverse aktiwiteite vier.
 4. Ons waardeer die skepping van soveel toegang as moontlik tot aanhanger aktiwiteite aan almal wat wil deelneem.
 5. Ons waardeer oneindige diversiteit in oneindige kombinasies. Ons waardeer alle aanhangers wat besig is met transformerende werk: aanhangers van enige ras, geslag, kultuur, seksuele identiteit of vermoëns. Ons waardeer die ongehinderde kruisbestuiwing en uitruil van aanhanger idees en kulture terwyl ons probeer om die standaardisering of sentralisering van fandom te vermy.

Ons Doelstellings

Sedert 2007 lê die OTW al die grondslag vir ‘n lewendige en kreatiewe organisasie, deur:

 • Die vestiging van die OTW as ‘n IRS-erkende nie-winsgewende organisasie.
 • Die skepping van infrastruktuur vir die OTW deur ‘n direksie en komitees op te stel, lidmaatskap en donasies aan te spoor, alliansies te vorm en verkiesings te hou.
 • Gemeenskapsinteraksie aan te moedig en insette te lewer via die OTW se webwerf en oor die aanlyn- en aflynruimtes waar aanhangers byeenkom
 • Die ontwerp, programmering en bekendstelling van die Archive of Our Own – AO3 (Ons Eie Argief), ‘n webargief om transformerende fanwerke aan te bied.
 • Die soektog na maniere om fanwerke so toeganklik as moontlik te maak.
 • Die vestiging van ‘n regsvoorspraak-projek en bondgenootskappe om fanwerke teen wettige uitdagings te verdedig.
 • Die skep van ‘n fan-wiki om die geskiedenis van transformerende fanwerke te bewaar en die fandoms waaruit hulle ontstaan ​​het.
 • Die opstel van ‘n eweknie-beoordeelde akademiese joarnaal om geleerdheid oor fanwerke en aanhanger aktiwiteite te bevorder.
 • Die ontwikkeling van ‘n langtermynplan vir die organisasie.
 • Die aanpak van bykomende projekte wat verband hou met transformerende fandom, onder andere die bewaring van fangeskiedenis en fanwerke, die bou en instandhouding van infrastruktuur vir gebruik deur aanhangers, en die borg van akademiese geleerdheid oor fandom.