Finanční výbor

Kdo jsme

Finanční výbor je odpovědný za řádné vedení účetnictví OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), vykonávání a sledování plateb, spolupráci s Představenstvem na tvorbě a aktualizacích rozpočtu, přípravu a vydání přesných a informativních finančních výkazů a dodržování všech požadavků daňové evidence.

Pokud máte ohledně financí OTW jakékoliv dotazy, které zde nejsou zodpovězeny, kontaktujte prosím Finanční výbor.

Naše příspěvkové kampaně probíhají v dubnu a v říjnu, ale vaší příspěvky uvítáme v průběhu celého roku! Opakované měsíční příspěvky nám pomáhají plánovat dopředu. Pokud chcete přispět OTW, navštivte naši stránku pro příspěvky.

Předchozí výkazy

Pokud chcete vidět naše statutární dokumenty, výroční zprávy, daňová přiznání a auditované finanční výkazy, navštivte prosím naši stránku s výkazy. Finanční výkazy, které již prošly auditem, můžete najít také pod odkazem:

Pokud chcete vidět naše zakládající dokumenty, výroční zprávy, daňová přiznání a auditované finanční výkazy navštivte naši stránku s výkazy.

Pro více informací o příspěvcích a členství si přečtěte často kladené dotazy k příspěvkům a členství.

Před rokem 2016 jsme naše rozpočty nezveřejňovali. V některých letech byly rozpočty plánovány interně a v některých jsme rozpočet příliš neplánovali. Informace o rozpočtech z posledních let najdete pod následujícími odkazy: