Výbory

OOTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) je zložená z výborov, ktoré pozostávajú z dobrovoľníkov. Každý výbor má určité zameranie, no väčšina spolupracuje na podporovaní rozličných projektov OTW a prispieva k úspechu organizácie. Ak máte záujem venovať svoj čas na podporu OTW, pozrite si dobrovoľnícky zoznam, aby ste zistili, či sú nejaké voľné pozície, ktoré sa zhodujú s vašimi zručnosťami a záujmami. OTW má nasledovné výbory:

Prístupnosť, dizajn a technológia
Spolupredsedkyne: mumble a sarken
Koordinuje softvérový dizajn a vývoj pre OTW. Hlavný projekt, ktorým sa výbor momentálne zaoberá, je vytvorenie softvérového balíka typu open-source, OTW-Archív, aby tvoril a podporoval Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív – AO3).

Dokumentácia AO3
Spolupredsedovia: Claire P. Baker, Michelle Schroeder a Sammie Louise
Výbor pre dokumentáciu AO3 existuje, aby tvoril a udržiaval kompletné, aktuálne, užívateľsky orientované a interné dokumenty pre AO3. Patria sem okrem iného FAQ (často kladené otázky), návody, screencasty a ďalšie dokumentácie AO3.

Komunikácia
Spolupredsedkyne: Eskici a Claudia Rebaza
Riadi tlačové zostavy, newslettery, blogové príspevky, mediálne kontakty a iné zadania spojené s propagáciou našich rozličných projektov. Navyše propaguje komunikatívnosť vnútri OTW a udržiava plynutie informácií medzi jednotlivými výbormi.

Rozvoj a členstvo
Spolupredsedovia: Amy2, Amy Lowell a Nrandom
Riadi peňažné zbierky a budovanie členstva pre organizáciu. Taktiež udržiava našu bezpečnú databázu členov a darcovských informácií a zabezpečuje, že každý člen má možnosť voliť vo voľbách OTW.

Voľby
Spolupredsedovia: briar_pipe, disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt a Marion McGowan
Výbor pre Voľby zabezpečuje výročné voľby členov do Predstavenstva OTW. Tieto voľby sa uskutočňujú každý rok v auguste, hlasujú platiaci členovia OTW. Voľby sú zodpovedné za všetky aspekty volebného procesu, od začiatku po koniec. Zahŕňa to prípravu kandidátov, technické aspekty priebehu volieb, zabezpečenie, že celý proces sa riadi podľa našich interných predpisov, a spustenie hlasovacieho obdobia (kedy sú kandidáti predstavení členom a pýtajú sa ich otázky).

Fanlore
Predsedkyňa: Rebecca Sentance
Spravuje Fanlore wiki. To zahŕňa podporovanie Fanlore wiki editorov, ako aj budovanie flexibilnej infraštruktúry na definovanie a organizovanie obsahu tejto wiki.

Správa financií
Predsedkyňa: Yuechiang Luo
Správa financií je zodpovedná za vedenie účtovných kníh OTW, prevod a sledovanie platieb, spoluprácu s Predstavenstvom pri vytváraní a aktualizovaní rozpočtu, prípravu a vydávanie presných a informačných finančných správ a zabezpečuje, že OTW dodrží všetky požiadavky na spracovanie daní.

Právne záležitosti
Predsedkyňa: Betsy Rosenblatt
Vykonáva Legal Advocacy (právnu obhajobu) OTW, radí Predstavenstvu a rôznym výborom ohľadom právnych záležitostí a stýka sa s inými právnymi skupinami a vonkajším právnym poradenstvom. Väčšinou pozostáva z právnych profesionálov.

Otvorené dvere
Spolupredsedkyne: Alison Watson a Eskici
Open Doors (Otvorené dvere) pracujú na zachovaní ohrozených fanúšikovských prác všetkých druhov.

Dohľad
Spolupredsedkyne: Aenya, Mai Daye a Ranowa
Riadi funkcie zneužívania pre AO3, ako napríklad sťažnosti a porušenie Zmluvných podmienok.

Strategické plánovanie
Spolupredsedkyne: Arly Guevara a Kate Sanders
Skúma a reviduje strategické plánovanie pre OTW každé 1 až 3 roky.

Podpora AO3
Predseda: Nary
Spravuje komunikáciu medzi užívateľmi a rôznymi tímami zapojenými s AO3. Podporný tím pomáha riešiť technické problémy, ktoré majú užívatelia, a podáva spätnú väzbu od užívateľov.

Správa systémov
Predseda: Frost the Fox
Spravuje servery a infraštruktúru pre OTW a jej projekty.

Správa tagov
Spolupredsedovia: brhi, Dre a Qem
Triedi a organizuje tagy na AO3 podľa noriem Správy tagov AO3, spája príbuzné tagy dokopy pre lepšie triedenie a hľadanie, zatiaľ čo umožňuje užívateľom tagovať svoje práce tak, ako sami preferujú.

Preklad
Spolupredsedkyne: Ioana, Natalia Gruber a Priscilla
Koordinujú dobrovoľných prekladateľov a stýkajú sa s inými výbormi, aby ich projekty a dokumenty boli dostupné v čo najväčšom možnom počte jazykov.

TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)
Spolupredsedkyne: Karen Hellekson a Kristina Busse
Spravuje Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívnu tvorbu a kultúru – TWC), medzinárodný recenzovaný akademický online časopis z oblasti mediálnych štúdií vydávaný dvakrát ročne. To zahŕňa správu open-source časopisového softvéru TWC (OJS), zváženie príspevkov a podľa potreby prácu s autormi a obsahom. Taktiež posúvajú dokumenty cez OJS na preskúmanie, revíziu, kopírovanie a rozloženie.

Dobrovoľníci a nábor
Spolupredsedkyne: Alison Watson a Cyn
Prijíma a riadi dobrovoľníkov pre všetky výbory a projekty, zariaďuje ich rôznymi nástrojmi a sleduje ich službu. Dobrovoľníci majú taktiež veľkú databázu dobrovoľníckych záznamov, spravujú kampane na získanie nových členov a vytvárajú interné referenčné materiály a dokumentáciu pre projekty a výbory OTW. Toto pomáha k internej transparentnosti a kontinuite stavaním a zachovávaním robustnej základne vedomostí.

Stratégia, dizajn a rozvoj webových stránok
Predseda: Alex Tischer
Tento výbor robí dizajn a údržbu webových stránok OTW. Nami zvolený CMS je WordPress, a stále hľadáme kvalifikovaných developerov, ktorí by nám pomohli.

Momentálne sme zodpovední za:

Kontaktujte výbor pre stratégiu, dizajn a rozvoj webových stránok, ak máte záujem o dobrovoľníctvo, alebo chcete nahlásiť technický problém na jednej z vyššie spomenutých stránok.