Výbory

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je uspořádána do výborů, které sestávají z dobrovolníků. Každý výbor má své specifické zaměření, ačkoli většina pracuje společně na podpoře různých projektů OTW a přispívá tím k úspěchu společnosti. Pokud máte zájem věnovat svůj čas podpoře OTW, podívejte se na seznam volných pozic pro dobrovolníky – uvidíte, jestli je zde některá, která odpovídá vašim dovednostem a zájmům. Výbory OTW jsou následující:

Dobrovolníci a nábor
Předsedají: Alison Watson & Cyn
Nabírá a má na starosti dobrovolníky všech výborů a projektů, vybavuje je širokou škálou nástrojů a udržuje přehled o jejich práci. Výbor pro Dobrovolníky a nábor také spravuje rozsáhlou databázi záznamů o dobrovolnících, pořádá náborové kampaně a vytváří vnitřní referenční materiály a dokumentaci pro projekty a výbory OTW. Budováním a udržováním široké vědomostní základny tak pomáhá vnitřní transparentnosti a návaznosti.

Dohled na dodržování pravidel a zásad serveru
Předsedá: Aenya
Má na starosti dohled nad Archive of Our Own – AO3 (Naším vlastním archivem), zabývá se m.j. stížnostmi a porušením Smluvních podmínek.

Dokumenty AO3
Předsedají: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
Výbor Dokumenty AO3 je zde proto, aby vytvářel a spravoval kompletní a aktuální dokumentaci AO3, jak vnitřní tak tu přístupnou uživatelům. Ta zahrnuje FAQ – často kladené otázky, návody, screencasty a další dokumentaci vztahující se k AO3.

Fanlore
Předsedají: Joanna Pernick & Noah A
Spravuje wiki projektu Fanlore. Mimo to zajišťuje podporu redaktorů Fanlore wiki a flexibilní infrastrukturu sloužící ke správě a uspořádání obsahu wiki.

Komunikace a vnější vztahy
Předsedají: Claudia Rebaza
Stará se o tisková prohlášení, zpravodaj, příspěvky na blog, kontakt s médii a další aktivity spojené s propagováním našich různorodých projektů. Také podporuje komunikaci v rámci samotné OTW zajišťováním plynulého chodu informací mezi všemi jejími výbory.

Open Doors (Otevřené dveře)
Předsedají: Alison Watson & Eskici
Výbor Open Doors (Otevřené dveře) pracuje na uchovávání ohrožených fanouškovských prací všeho druhu.

Podpora
Předsedá: Nary
Má na starosti komunikaci mezi uživateli a různými týmy spojenými s AO3. Tým Podpory také pomáhá řešit technické problémy, se kterými se uživatelé setkávají, a předává zpětnou vazbu od uživatelů.

Právní záležitosti
Předsedá: Betsy Rosenblatt
Vykonává činnosti Legal Advocacy (Právní obrany OTW). Poskytuje právní poradenství představenstvu a výborům a úzce spolupracuje s externími právními organizacemi. Členové výboru jsou většinou profesionální právníci.

Překlady
Předsedají: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Má na starosti koordinaci práce dobrovolných překladatelů a také úzce spolupracuje s ostatními výbory na tom, aby byly jejich projekty a dokumenty dostupné v co nejvíce jazycích.

Přístupnost, design a technologie
Předsedají: mumble & sarken
Koordinuje design a rozvoj softwaru pro OTW. Hlavním projektem, kterému se tento výbor právě věnuje, je vytvoření softwarového balíčku s otevřeným zdrojovým kódem OTW-Archive, za účelem budování a podpory AO3.

Rozvoj a členství
Předsedají: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Má na starosti výběr finančních příspěvků a budování členské obce OTW. Spravuje také naši bezpečnou databázi informací o členech a dárcích a zajišťuje, aby se všichni členové mohli účastnit hlasování ve volbách do OTW.

Správa financí
Předsedá: Yuechiang Luo
Správa financí je odpovědná za vedení přesných účetních záznamů OTW, provádění plateb a udržování přehledu o platbách, spolupráci s představenstvem na tvorbě a aktualizaci rozpočtu, přípravu a zveřejňování přesných a informativních finančních výkazů a dohled nad tím, aby OTW plnila všechny své daňové povinnosti.

Správa systémů
Předsedá: Frost the Fox
Spravuje servery a infrastrukturu OTW a jejích projektů.

Správa tagů
Předsedají: brhi, Dre & Qem
Třídí a organizuje tagy na AO3 podle zásad správy tagů, propojuje příbuzné tagy za účelem lepšího filtrování a vyhledávání. Zároveň neuplatňuje žádná omezení na to, jakými tagy uživatelé označují své práce.

Strategické plánování
Předsedají: Arly Guevara & Kate Sanders
Každé 1 až 3 roky přezkoumává a reviduje strategický plán OTW.

TWC (Transformativní tvorba a kultura)
Předsedá: Karen Hellekson & Kristina Busse
Spravuje Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura), odborný internetový časopis posouzený komunitou, vydávaný dvakrát ročně v oblasti mediálních studií. Tato činnost zahrnuje správu speciálního softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (open-source journal software – OJS) pro TWC, posuzování zaslaných příspěvků a práci s autory a obsahem dle potřeby. Tento výbor také pomocí OJS zasílá dokumenty k posouzení komunitě, k revizím a textovým či grafickým úpravám.

Volby
Předsedají: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Výbor pro volby pořádá každoroční volby do představenstva OTW. Tyto volby se konají vždy v srpnu a hlasují v nich členové OTW, kteří zaplatili členský příspěvek. Výbor Voleb je zodpovědný za všechny aspekty volebního procesu od začátku do konce. To zahrnuje přípravu kandidátů, technické aspekty volebního procesu, dohlížení na to, že celý proces běží v souladu s našimi vyhláškami i organizaci kandidatury (kdy jsou kandidáti představeni členům a odpovídají na dotazy).

Webové stránky
Předsedá: Ridicully
Výbor má na starosti design a správu webových stránek OTW. Jako náš CMS (systém pro správu obsahu) jsme vybrali WordPress a stále hledáme kvalifikované vývojáře, kteří by nám mohli pomáhat.

V současné době jsme odpovědní za:

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem pro tento výbor, nebo chcete-li nahlásit technický problém s jednou z výše uvedených stránek, kontaktujte prosím výbor pro Webové stránky.