Volební statistiky OTW pro rok 2019

Volby pro rok 2019 jsou za námi a výsledky jsou konečné. Rádi bychom se s vámi proto podělili o statistiky ohledně volební účasti!

Ve volbách pro rok 2019 jsme měli celkově 9939 oprávněných voličů. Z tohoto počtu odevzdalo svůj hlas 2234 voličů, což tvoří 22,5 % všech potenciálních voličů. S hrdostí konstatujeme, že volební účast byla vyšší než účast za loňský rok, kdy dosáhla 14,6 %. Zaznamenali jsme také nárůst počtu odevzdaných hlasů, z 827 na 2234, což představuje celkem 270 % nárůst.

Volební výbor je odhodlán i nadále povzbuzovat oprávněné voliče k účasti ve volbách. Každý ze zvolených členů Představenstva může mít důležitý vliv na dlouhodobé zdraví projektů OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a my chceme, aby naši členové měli možnost se vyjádřit.

Žádáme o pochopení ty z vás, kteří projevili zájem se dozvědět, kolik hlasů obdržel každý z kandidátů . Náš volební proces je nastaven tak, aby byla do Představenstva zvolena vyrovnaná skupina členů, což umožní jejich hladkou spolupráci, a tuto informaci proto nezveřejňujeme. Všeobecně také nesdělujeme, který z neúspěšných kandidátů obdržel nejméně hlasů, nechceme je totiž odradit od další kandidatury v budoucnu, kdy mohou být okolnosti i zájmy členů jiné, nicméně, protože se letos přihlásili pouze 3 kandidáti, prozrazení této informace bylo nevyhnutelné.

Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří se voleb v jakékoli jejich fázi zúčastnili! Doufáme, že se s vámi u virtuálního hlasování setkáme i příští rok.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Announcement

Comments are closed.