Vizija OTW 2022-2025

OTW (Organizacija za transformativna dela) vam z veseljem predstavlja svojo vizijo. Spodnji dokument bo okvir našega novega strateškega načrta. V naslednjih 12 mesecih bomo izpopolnili posamezne cilje in akcijske načrte, s katerimi bomo uresničili točke vizije. Čeprav bo naš končni načrt moral biti prilagodljiv razmeram okoli nas, je ta vizija temelj našega delovanja, s katerim želimo izboljšali OTW in še naprej služiti fanom.

Misija

OTW je neprofitna organizacija, ki so jo ustanovili fani zato, da služi interesom fanov z ohranjanjem in nudenjem dostopa do zgodovine fanovskih del in fanovske kulture v vseh možnih oblikah. Verjamemo, da so fan-dela transformativna in da so transformativna dela zakonita.

OTW predstavlja prakso transformativnih fan-del, katere korenine izhajajo iz primarno ženske kulture. OTW bo ohranjala zapis te zgodovine, sledila svoji misiji ter vzpodbujala nove in netradicionalne načine izražanja kulturne identitete v fandomu.

Strateška vizija

Naša vizija za OTW tri leta od zdaj je stabilna, dosledna, povezana in še vedno rastoča organizacija s proaktivno vlogo v fandomu in tudi širše, ki še vedno služi fanom.

OTW bo s tem strateškim načrtom izvedla ključne interne izboljšave, ki bodo pomagale podpirati in zadržati obstoječe prostovoljce in pritegniti nove, ter vzpodbujati transparentnost in zmožnost OTW, da zadovoljivo služi raznolikim skupinam fanov po svetu.

Prioritete in izzivi

Z vizualizacijskimi razpravami smo v OTW določili šest glavnih prioritet in pet večjih izzivov, na katere se bomo osredotočili v prihodnjih treh letih:

Prioritete:

 • Razvoj AO3
 • Notranja trajnost
 • Razvoj upravljanja
 • Plačano osebje
 • Zunanja komunikacija
 • Raznolikost zbiranja sredstev

Izzivi:

 • ”Siliranje” (Izolacija med skupinami v organizaciji, ki med sabo ne delijo informacij)
 • Zadrževanje in pridobivanje osebja
 • Diverzifikacija prostorov
 • Pravni izzivi
 • Javno mnenje

Te prioritete in izzivi, podrobneje predstavljeni spodaj, nam bodo v pomoč pri oblikovanju strateškega načrta.

Prioritete

Z vizualizacijskimi razpravami smo v OTW določili naših šest prioritet za prihodnja tri leta.

Razvoj AO3
Še naprej bomo razvijali infrastrukturo Archive of Our Own – AO3 (Našega lastnega arhiva). To bo vključevalo raziskovanje razvoja orodij za preprečevanje in borbo z nadlegovanjem, pomoč uporabnikom pri ustvarjanju svoje lastne izkušnje, oblikovanje vmesnika, dostopnega ne-angleško govorečim uporabnikom, in razširitev naše multimedijske podpore. Te nove funkcije se skladajo z razvojnim načrtom AO3 in ne bodo izvedene na račun obstoječih kodirnih prioritet in vzdrževalnih del, ki so v teku.

Notranja trajnost
Z osredotočanjem na načrtovanje nasledstva, raznolikost rekrutiranja, delegacijo, zadrževanje osebja, dokumentiranje, reševanje konfliktov in notranjo komunikacijo bo OTW izboljšala trajnost svojih komitejev.

Razvoj upravljanja
Še naprej bomo pregledovali in ohranjali predloge za preoblikovanje našega vodstvenega modela, ki so bili oblikovani v času strateškega načrta med leti 2017-2020.

Plačano osebje
Raziskali bomo modele, s katerimi bi lahko v našo strukturo vključili omejeno število plačanega osebja, ki ne bodo nadomestili prostovoljnih vlog, ampak nudili potrebno infrastrukturo za trajnost našega dela v večinsko prostovoljni organizaciji. Odbor bo imenoval uslužbenca/-ko za plačano osebje, ki bo nadzoroval/-a naslednje korake vpeljevanja plačanega osebja.

Zunanja komunikacija
Preoblikovali bomo način naše zunanje komunikacije in tako povečali obveščenost o naši misiji, ojačali doslednost in doseg našega javnega sporočanja ter izboljšali javne odnose s povečano transparentnostjo za člane in nečlane o OTW kot celoti.

Raznolikost zbiranja sredstev
Raziskali bomo področja, kot so dodatne nekomercialne/ne-oglaševalske metode zbiranja sredstev in priložnosti za naložbe z nizkim tveganjem, ter se tako potrudili ojačati finančno stabilnost OTW. Še naprej bomo zagotavljali, da so naše finančne prakse v skladu z najboljšimi praksami za neprofitne organizacije.

Izzivi

Z vizualizacijskimi razpravami je naše vodstvo skupaj s prostovoljci definiralo izzive, s katerimi se OTW sooča trenutno ali ki prihajajo v naslednjih treh letih. Zavezali smo se k soočenju s temu izzivi ob delu za prihodnost naše organizacije in k transparentni komunikaciji našega dela z našimi deležniki.

”Siliranje”
Struktura OTW se nagiba k “silirani” strukturi, kjer različni deli organizacije niso redno obveščeni ali vključeni v delo, ki ni neposredno povezano z njihovimi pristojnostmi.

To vpliva na projekte in iniciative na ravni celotne organizacije, notranjo komunikacijo, transparentnost, zadrževanje prostovoljcev, in trajnost komitejev — težko je delati skupaj, če mehanizmi za to ne obstajajo. Če ne moremo deliti sredstev in nuditi podporo različnim delom organizacije, je v primeru nujnega prenosa vodstva, odzivne delovne obremenitve, ipd. vsak komite prepuščen sam sebi.

 • Izboljšali bomo našo notranjo komunikacijo in doslednost v celotni organizaciji in se tako pomaknili proti večji trajnosti.
 • Prihodnji vodstveni modeli in kadrovske strukture se bodo ukvarjale s “siliranjem”.

Zadrževanje in pridobivanje osebja
Veliko OTW komitejev se ukvarja z visoko fluktuacijo osebja in so neprestano v ciklu rekrutiranja, izobraževanja in izgubljanja novega osebja, kjer morajo potem spet začeti z rekrutiranjem. S tem povezana je tudi skrb, da cikli rekrutiranja ne pritegnejo dovolj, včasih celo nobenega novega člana, ki bi ustrezal potrebam komiteja.

To povzroča preobremenjenost in neenako delitev dela za dolgoletne prostovoljce in nosilce znanja (“linchpins”), katerim se delovna obremenitev redko zmanjša s prihodom novih članov. Obremenjene so tudi kapacitete komiteja, saj rekrutiranje in izobraževanje porablja čas, ki je namenjen za drugo delo.

 • Izboljšali bomo pritok kvalitetnih novih članov, ki ustrezajo potrebam komiteja, zadrževanje novih članov in zmožnost premikanja novih članov na mesta, ki so jih zapolnjevali nosilci znanja, kar bo povečalo trajnost organizacije.
 • Če bomo vpeljali plačano osebje, bodo mesta ustvarjena tako, da bodo razbremenila nosilce znanja.

Diverzifikacija prostorov
OTW je prejela utemeljene kritike, ker ni prioritizirala ustvarjanje prijaznega okolja za vse skupine, še posebej temnopolte fane in fane drugih polti. Zaradi te neaktivnosti ni v nobenem delu OTW postavljenih orodij, ciljev in strategij, ki bi prioritozirali raznolikost, kar povzroča, da se veliko fanov in prostovoljcev ne počuti dobrodošle na AO3 in v OTW.

Trudili se bomo vpeljati procese, s katerimi bomo povečali raznolikost in vključenost v sklopu OTW, ter dovolili vpeljevanje politik, s katerimi bomo ustanovili sistem, v katerem bodo prostovoljci aktivno sprejeti v celotni OTW in bodo imeli polno podporo, če se bodo soočali s kakršnokoli diskriminacijo.

Razvili bomo dodatne vire za dokumentiranje in ocenjevanje pomanjkljivosti v OTW ter nove mehanizme za proaktivno odkrivanje problemov, ki smo jih morda spregledali. Ta prizadevanja bodo vodili (in bodo vanje vključeni) prostovoljci iz neameriških, nezahodnih okolij, kot tudi tisti, ki pripadajo etničnim manjšinam v Združenih državah Amerike in drugih državah zahodnega sveta. Raznolikost in vključitev bomo načrtovali tudi na naslednje načine:

 • Najeli bomo posameznika ali organizacijo za svetovanje pri vprašanjih rasne pristranskosti in neenakosti v OTW in njenih projektih. Možnosti bo raziskal/a uslužbenec/-ka za raziskovanje svetovanja o raznolikosti, ki ga/jo bo imenoval Upravni odbor.
 • Raznolikost bomo obravnavali tudi tako, da bomo s trenutnimi viri OTW oblikovali skupine prostovoljcev za svetovanje. Te skupine bomo vpeljali v naš trenutni potek dela tako, da bomo na primer ustvarili kanale za klepet prostovoljcev različnih skupin, ki bodo svetovali, predlagali, se posvetovali in podajali informacije o OTW politikah, ki morda vplivajo na njihovo izkušnjo v OTW in njenih projektih.
 • Z objavljanjem priložnosti za prostovoljstvo v okviru OTW na straneh, nepovezanih z OTW, bomo razširili naše vire za rekrutiranje in tako diverzificirali nabor kandidatov za vloge, ki so na voljo.
 • Ustvarili bomo bolj prijazno okolje z nenehnim razvojem funkcij, ki bodo posameznim uporabnikom omogočale večji nadzor nad lastnimi izkušnjami, kot so na primer blokiranje, trajno filtriranje in druge prilagodljive lastnosti. Te lastnosti bodo ohranile svobodo izražanja uporabnikov na AO3 in hkrati posameznikom omogočile samoupravljanje načina interakcije z vsebino in drugimi uporabniki.

Pravni izzivi
OTW je bila priča in je tudi prestala veliko število pravnih izzivov v okvirih transformativnih del, tako v obliki nove zakonodaje, ki skuša te okvire premakniti, kot tudi napade pod že obstoječo zakonodajo. Pričakujemo, da se bodo ti izzivi nadaljevali tudi v naši prihodnosti.

S temi izzivi se v prvi vrsti ukvarja naš Pravni komite, vendar pa vplivajo na vse dele organizacije, ko zahtevajo spremembe Pogojev uporabe v naših projektih, ponovni pregled naših internih praks kot neprofitna organizacija ali druge spremembe velikega obsega.

 • Naš trud za trajnost bo zagotovil, da bo sposobnost našega močnega Pravnega komiteja še vedno enaka.
 • Naši prihodni vodstveni in kadrovski modeli bodo zagotovili, da bo organizacija agilna in fleksibilna in se bo zmožna neprestano prilagajati hitro spreminjajočim se okvirom, v katerih delujemo.

Javno mnenje
Medtem ko ime AO3 prepozna veliko fanovskih skupnosti, je OTW manj prepoznavna in naša zgodovina, namen in struktura niso široko razumljene. Pogosto naletimo na javnomnenjske izzive v obliki napačnih informacij znotraj našega področja delovanja.

Javno mnenje bomo izboljšali s povečanjem transparentnosti o tem, kaj OTW je in kako deluje za člane in nečlane. Tako bomo lažje delili naše sporočilo in misijo na vsa naša ključna področja delovanja, kar bo zmanjšalo število zapletov pri zbiranju sredstev, ki se pojavljajo predvsem zaradi pomanjkanja razumevanja vloge OTW. Javno mnenje bomo širili in racionalizirali po naslednjih poteh:

 • Izpostavljali bomo cilje OTW na naših področjih delovanja — med ustvarjalci fan-del, bralci, donatorji, učenjaki in splošno javnostjo — z uporabo novih formatov. Na primer deljenje zgodovine OTW, namena, strukture in drugih povezanih vsebin v obliki infografik.
 • Komiteje bomo spodbujali k ustvarjanju javnosti namenjenih video vsebin o tem, kaj počnejo in kako je njihovo delo vpeto v OTW kot celoto. To so lahko vodiči, razlage, kratke novosti in podobna vsebina, ki je morda bolj dostopna nekaterim uporabnikom kot naša tradicionalna, pisno osredotočena komunikacija.
 • Preoblikovali bomo našo komunikacijsko strategijo in tako izboljšali transparentnost in vidnost OTW ter zagotovili, da učinkovito sporočamo našo misijo in zgodbo.

OTW je neprofitna matična organizacija večih projektov, vključno z AO3, Fanlore, Open Doors, TWC in OTW Pravno podporo. Organizacija deluje na podlagi donacij, vodstvo in osebje pa v celoti sestavljajo fani. Več o nas lahko izveste na spletni strani OTW. Če vas zanima več o naši prevajalski ekipi, ki je prevedla to objavo, preglejte stran Prevajalstvo.

Announcement

Comments are closed.