Vier het Einde van ons 3-Jarig Strategisch Plan!

In januari 2017 begon de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) met haar eerste strategische plan. Het doel van een strategisch plan is om de algemene richting van de organisatie te begeleiden; om te definiëren wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Een strategisch plan is een belangrijk element van zowel zaken mét als zonder winstoogmerk, en voor de OTW was het vooral belangrijk omdat we van een kleine start-up ontplooiden tot een groeiende organisatie met een boel bewegende onderdelen, en een project dat zelfs een Hugo Award heeft gewonnen.

Nu hebben we drie volledige jaren hard gewerkt om dit strategische plan een succes te maken. Nu dit plan tot een einde komt en we naar de toekomst gaan kijken, willen we graag wat hoogtepunten delen van wat dit strategische plan de OTW heeft helpen bereiken.

Wat heeft het Strategische Plan van de OTW voor de organisatie gedaan?

Voor individuele commissies:

Alle (of bijna alle) OTW commissies weten nu en hebben vastgelegd:

 • Wat de rol van de commissie is in de organisatie (bevoegdheidsverklaringen),
 • Wat de verwachtingen zijn voor hun voorzitter, en hoe een nieuwe voorzitter opgeleid moet worden (voorzitter/teamleider functieomschrijving en leerplannen),
 • Hoe er nieuwe staf wordt aangeworven en opgeleid (wervingsplannen),
 • Hoe te bepalen en communiceren hoeveel geld zij nodig hebben per jaar (budget),
 • Wat hun doelen zijn voor de nabije toekomst en hoe zij van plan zijn deze te bereiken (stappenplannen),
 • Wat het alledaagse, doorlopende werk van hun commissie is en hoe ze dit bereiken (interne Wiki pagina’s).

Voor de Raad:

Het strategisch plan heeft de Raad ondersteund in:

 • Het verhelderen van de verplichtingen van een Raadslid en een functionaris van de Raad (bevoegdheid en vastleggen van rollen)
 • Vastleggen hoe ze nieuwe Raadsleden introduceren aan de informatie die zij nodig hebben (Raad trainingsplan),
 • Het bespreken van de toekomst van de leiderschapsstructuur van OTW, en het creëren van enkele voorstellen om deze te verbeteren (onderzoeken van bestuursopties en een plan voor een nieuw werkingsmodel).

Voor de hele organisatie:

Het strategische plan heeft de OTW in haar geheel ondersteund in het maken van:

 • Jaarlijkse budgetten,
 • Duidelijk financieel beleid dat in overeenstemming is met best practices voor instellingen zonder winstoogmerk,
 • Doelen voor hoeveel geld we in reserve zouden moeten hebben, en wat we willen dat onze inzamelingsacties opbrengen,
 • Een proces dat onze projecten kunnen gebruiken om een doel voor de toekomst te stellen en hun bereikte doelen te documenteren,
 • Een verslag over meningen van vrijwilligers over wereldwijde OTW meet-ups, nu nog ter discussie in de Raad.

Bedankt!

OTW-vrijwilligers hebben allemaal samen gewerkt aan deze doelen, en ons werk is mogelijk gemaakt door de donaties en steun van onze leden en gebruikers.

Hartelijk dank aan alle OTW-vrijwilligers en aandeelhouders!

Announcement, News of Note

Comments are closed.