Verklaring van de OTW Raad van Bestuur, Voorzitters & Teamleiders

In de afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken geweest over voortslepende problematiek met racisme in fandom, en de rollen van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) in dit probleem. We hebben terechte kritiek gekregen omdat we niet eerder onze toewijding hebben getoond en meerdere verzoeken hebben ontvangen om onze positie te verduidelijken. Om deze reden willen wij hierbij het woord richten tot onze gebruikers en fandom in het algemeen.

De OTW is tegen racisme en discriminatie in alle vormen. Wij bieden onze excuses aan aan iedereen die heeft geleden door ons gebrek aan actie bij het verbeteren van de OTW en AO3 voor Zwarte en gekleurde fans. En we bieden nadrukkelijk onze excuses aan aan gebruikers die, door dit gebrek aan actie, zich niet langer welkom voelden op het AO3. We bieden ook onze verontschuldigingen aan aan de wetenschappers wiens werk we buiten de context om hebben geciteerd, wat bij hun tot intimidatie-acties en leed heeft geleid.

We hebben jullie stemmen en feedback gehoord; we zweren het beter te doen in de toekomst, zoals we in ons initiële reactie-plan hieronder hebben uiteengezet.

Aanstaande veranderingen aan AO3

AO3 was specifiek ontworpen met maximale inclusiviteit in gedachten en we blijven ons vasthouden aan dat principe. Waar het aankomt op fanwerken die op het AO3 zijn toegestaan, zal er altijd een bepaalde spanning blijven bestaan tussen maximale inclusiviteit van content en het AO3 als een verwelkomende plek voor alle fans.

We kunnen echter wel onze gebruikers beter helpen om hun eigen ervaringen op het AO3 te beheren en zodoende werken te vermijden die ze niet willen zien. We kunnen ook meer hulpmiddelen implementeren om pesterijen en intimidatie te voorkomen en bestrijden. In de komende maanden willen we verschillende veranderingen die al op de planning stonden prioriteit geven, zodat we gebruikers betere controle kunnen geven over hun AO3-ervaring.

  • Werkproducenten meer controle over opmerkingen op hun werken geven door de optie te bieden om specifieke opmerkinggroepen te bevriezen of om opmerkingen helemaal uit te schakelen. De optie om opmerkingen uit te schakelen zal te vinden zijn op de posten en bewerken-formulieren voor individuele werken en op de Edit Multiple Works- (Bewerk Meerdere Werken) pagina, naast de reeds bestaande opties om gastopmerkingen uit te schakelen en/of het modereren van opmerkingen in te schakelen.
  • Het verbeteren van zoeken en filteren van collecties om ervoor te zorgen dat het zoeken op fandom collecties geeft die ook bladwijzers hebben in het opgegeven fandom. Dit helpt gebruikers om zorgvuldig samengestelde ruimtes op te bouwen en te vinden op het AO3 met gebruik van de collectiesoptie.
  • Het achter de schermen verbeteren van de adminhulpmiddelen om de onderzoeken die ons Beleid & Misbruikteam uitvoert te vergemakkelijken.
  • Onze Servicevoorwaarden onder de loep nemen en waar nodig revisies opstellen die ervoor zorgen dat ons Beleid & Misbruikteam pesterijen en intimidatie kan aanpakken die nu niet onder de huidige servicevoorwaarden vallen.
  • De huidige waarschuwingen herevalueren en de mogelijkheid bespreken voor andere waarschuwingen in de toekomst. Dit is een extreem ingewikkelde kwestie als het op definitie, implementatie en duurzame handhaving aankomt. Het is geen kwestie die snel of gemakkelijk opgepakt zal worden, maar we zullen alle opties tot in de details bespreken.
  • We blijven ook werken aan onze ontwerpen voor extra opties zoals het dempen en blokkeren van gebruikers en andere opties onderzoeken zoals opgeslagen zoekopdrachten om bepaalde werken te filteren, het dempen van de tags, of tags die gebruikers hebben toegevoegd aan bladwijzers meenemen bij het filteren.

Bovenstaande lijst is alles behalve limitatief–we leggen ons erop toe om opties te blijven ontwikkelen die de AO3-ervaringen van onze gebruikers verbeteren en hun de controle geven.

Aanstaande veranderingen aan de OTW

Voortdurende gesprekken hebben aan het licht gebracht dat we moeten herzien hoe we problemen herkennen en oplossen die sommige van onze vrijwilligers kunnen ervaren. Om ervoor te zorgen dat we van iedereen horen, hebben we nieuwe kanalen geopend die beter geschikt zijn voor open, eerlijke feedback van onze vrijwilligers, en we zullen deze feedback gebruiken om de gebieden te identificeren waar de grootste pijnpunten binnen de OTW liggen.

We hopen om hieruit een langetermijnstrategie te ontwikkelen die specifieke interne doelen en structurele verbeteringen bevat, die we verder kunnen verdelen in heldere, uitvoerbare stappen die we kunnen opnemen in ons aankomende Strategische Plan. Als onderdeel hiervan zullen we verschillende oplossingen overwegen, waaronder (maar niet gelimiteerd tot) het benaderen van externe medewerkers of een samenwerking aangaan met een belangenbehartigingsgroep, en we zullen in de komende maanden actief geloofwaardige opties onderzoeken.

We zijn ons ervan bewust dat deze voorzichtige aanpak tijd zal kosten omdat we er zeker van moeten zijn dat elke stap verantwoordelijk en met een heldere reikwijdte en doel wordt genomen, terwijl we ook onze overige taken en verantwoordelijkheden moeten blijven vervullen wat betreft het besturen van de OTW. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het een belangrijke stap is die we moeten zetten om de OTW sterker te maken voor iedereen.

Volgende stappen

We zijn ons er zeer van bewust dat deze problemen en ideeën niet nieuw zijn. We hebben deze kritiekpunten eerder gehoord en zijn er niet in geslaagd om aan de verwachtingen van vele fans te voldoen. We begrijpen ook dat deze maatregelen slechts kleine stappen zijn. Helaas is dit een ingewikkeld probleem zonder gemakkelijke antwoorden of simpele oplossingen. Dit betekent dat dit niet iets dat we met alleen geld kunnen oplossen. We moeten waakzaam zijn wanneer we nieuwe opties implementeren of een nieuw beleid introduceren en de gevolgen zorgvuldig overwegen, zodat veranderingen bestaande problemen niet versterken.

Zelfs wanneer we bepaalde verzoeken niet kunnen inwilligen vanwege praktische overwegingen, zullen we luisteren en de verzoeken overwegen en bepalen of we misschien op een andere manier tot hetzelfde punt kunnen komen.

We bieden nogmaals onze excuses aan voor onze tekortkomingen en staan, zoals altijd, open om van jullie te horen. We willen onze welgemeende dankbaarheid uiten aan iedereen die de tijd heeft genomen om deze problemen met ons te bespreken en hierover contact met ons op te nemen, en we verwelkomen alle feedback, nu en altijd. De OTW is opgericht door fans voor fans en we staan er altijd voor open om te horen wat onze fans denken over wat we doen en hoe we het beter kunnen.

De OTW Raad van Bestuur
OTW Voorzitters & Teamleiders

The OTW Raad van Bestuur is voor directe feedback en overige suggesties bereikbaar per e-mail.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Announcement

Comments are closed.