Vaše podpora pomáhá OTW zachovávat fanouškovské práce

Hlavním posláním OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) je zachovávat a propagovat fanouškovské práce a fanouškovskou historii. V dobách, kdy ostatní platformy obsah vytvořený uživateli omezují a skrývají, je tento cíl důležitější, než kdy předtím. Toto poslání můžeme následovat díky naší pevné základně dobrovolníků a vašim štědrým příspěvkům.

Co dělá OTW pro zachovávání fanouškovských prací a fanouškovské historie? Zde je pár příkladů:

Náš projekt Open Doors (Otevřené dveře) se zabývá uchováváním ohroženého fanouškovského obsahu. Projekt Online Archive Rescue importuje a hostuje obsah digitálních archivů na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu). V roce 2018 se v rámci projektu Open Doors importovalo 11 archivů. Projekt Fan Culture Preservation (na kterém OTW spolupracuje s katedrou speciálních sbírek (Special Collections department) na Iowské univerzitě se zabývá zachováváním nedigitálních fanouškovských prací a uchovává fanziny, výtvarné práce a ostatní fyzické dokumenty.

Fanlore je fandomová wiki, která zaznamenává všechny aspekty fanouškovské historie. Veškerý obsah je tvořen fanoušky z celého světa. Záznamy na Fanlore zajišťují, že fanouškovské komunity, diskuze, práce a všechno ostatní zůstane v paměti i v případě, že se originály ztratí.

Projekt OTW Legal Advocacy (Právní obrana OTW) pomáhá chránit fanouškovské práce před komerčním zneužitím. Náš právní tým pomáhá získávat pro fanouškovské práce výjimky dovoleného užití z autorských zákonů, což umožňuje fanouškům vytvářet a sdílet obsah bez toho, aby byli pokutováni či byla jejich díla smazána společnostmi. Zasílají vládám po celém světě dopisy a připomínky k návrhům zákonů ve snaze hájit během tvorby zákonů zájmy fanoušků a fanouškovských prací. Právní tým též vytváří vzdělávací materiály týkající se vývoje práva ovlivňujícího fandomy. Příkladem je loňský článek, který vysvětluje, jak změny ve smluvních podmínkách Tumblru ovlivní fanouškovské práce.

Nic z toho by nebylo možné bez vaší podpory. Jak ukazuje náš nedávno zveřejněný rozpočet, projekty potřebují finance na věcí jako jsou servery, softwary a právní poplatky. Prosím, přispějte ještě dnes a pomozte nám pokračovat v naší práci.


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Event

Comments are closed.