Vaša podpora pomáha OTW uchovávať fanúšikovskú tvorbu

Hlavná misia OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) je uchovávať a propagovať všetky druhy fanúšikovskej tvorby a jej histórie. V čase, keď iné platformy obmedzujú a skrývajú používateľmi vytvorený obsah, je táto misia dôležitejšia než kedykoľvek predtým. My ju udržiavame nažive vďaka našej pevnej dobrovoľníckej základni a podpore vašich štedrých darov.

Ako OTW uchováva fanúšikovské práce a históriu? Tu je niekoľko príkladov:

Náš projekt Open Doors (Otvorené dvere) sa venuje uchovávaniu fanúšikovského obsahu, ktorý je v ohrození. Digitálne archívy sú importované pomocou projektu na záchranu online archívov “Online Archive Rescue Project” a ich obsah je publikovaný v Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív). V roku 2018 Otvorené dvere úspešne dokončili presun 11 archívov. Pre nedigitálne fanúšikovské práce je tu Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry, spoločné podujatie medzi OTW a oddelením Special Collections na University of Iowa, ktoré uchováva fanúšikovské magazíny, výtvarnú tvorbu a ostatné hmotné dokumenty.

Fanlore je fanúšikovská wiki venovaná dokumentácii všetkých oblastí fanúšikovskej histórie. Všetok jej obsah je vytvorený množstvom fanúšikov z celého sveta. Dokumentovanie vecí na Fanlore – či už fanúšikovských komunít, diskusií, individuálnych prác alebo čohokoľvek iného – zabezpečuje, že budú zachované, aj ak už nebudú dostupné v origináli.

Legal Advocacy (Právna obrana) je projekt OTW, ktorý pomáha chrániť fanúšikovské práce pred komerčným vykorisťovaním. Náš tím pomáha fanúšikovským prácam získať výnimky pre fair-use zo zákonov o autorských právach. To umožňuje fanúšikom tvoriť a zdieľať obsah bez toho, aby boli ich práce speňažené alebo odstránené korporáciami. Členovia Právnej obrany taktiež predkladajú pripomienky a listy vládam po celom svete, obhajujúc fanúšikov a ich práce počas tvorby zákonov. Tiež tvoria vzdelávacie materiály o vývoji v zákonodarstve, ktoré sa týka fanúšikov, ako napríklad minuloročný príspevok OTW News, ktorý vysvetľuje, ako zmeny v Zmluvných podmienkach Tumblr ovplyvňujú fanúšikovské práce.

Bez vašej podpory by nič z tohto nebolo možné. Ako ukazuje náš najnovší príspevok o rozpočte, naše projekty vyžadujú financovanie pre oblasti ako napríklad servery, softvéry a právne poplatky. Prosím, prispejte dnes, aby ste nám pomohli pokračovať v našej práci.


OTW je nezisková materská organizácia pozostávajúca z viacerých projektov, vrátane AO3, Fanlore, Otvorených dverí, TWC a Právnej obrany OTW. Sme fanúšikmi vedená, výlučne darcami sponzorovaná organizácia pozostávajúca z dobrovoľníkov. Viac o nás môžete zistiť na stránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme prekladateľov – dobrovoľníkov, ktorí preložili tento článok, pozrite si stránku Preklad.

Event

Comments are closed.