Värvningskampanj oktober 2020: Att växa tillsammans

OTW (Organisationen för transformativa verk) skapades, byggdes av och utformades för människorna som använder våra tjänster. Det är det som gör oss unika! Oavsett om det är advokaterna, systemadministrarörerna, och andra volontärer som håller igång våra projekt; givarna vars generositet ger oss sunda finanser; eller författarna, konstnärerna och de andra vars hårda arbete fyller Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), hade inget av detta varit möjligt utan varje enskilt fans tid, kärlek och hängivenhet.

Vi är starkare tillsammans än var för sig. Det är därför vi idag ber dig att överväga att antingen bli medlem i OTW, eller, om du redan är medlem, att förnya ditt medlemskap. För att bli medlem räcker en donation på bara 10 USD och medlemskapet varar ett helt kalenderår.

När du blir medlem blir du berättigad att rösta i valet till OTWs styrelse, som hålls varje år i augusti. Du kommer också att få en profilbild för sociala media som du kan använda på din AO3-profil eller andra sociala media, för att visa alla att du är en del av OTW!

Det här året har vi också infört en ny förmån för trogna medlemmar. Om du har gjort en medlemsdonation vart och ett av de senaste tre, fem, eller tio åren så är du nu berättigad till exklusiva tackgåvor! Treårs-medlemmar kan göra anspråk på ett bokmärke (att använda i all fanfic du skrivit ut för att njuta av offline, såklart). Femårs-medlemmar får ett klistermärke att visa upp på laptops, skåp, eller på annat valfritt ställe. Och våra ärade tioårs-medlemmar kommer att erhålla en kylskåpsmagnet från OTW. Utseendena på alla de här premierna kommer att avslöjas mot slutet av året och är förbehållna mångåriga OTW-medlemmar.

Hur ni än väljer att stötta OTW, så är det tack vare er som vi har kunnat utvecklas och frodas under dessa tretton år. Vi uppskattar alla bidrag från våra användare; och vi hoppas att ni, genom att gå med som medlemmar i år, kommer att känna starkare delaktighet i vårt arbete.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement, Event

Comments are closed.