Open Doors (Åpne Dører)

Prosjektet Open Doors (Åpne Dører) er dedikert til å beskytte og bevare fanskapte verk som er truet. Vi har flere underprosjekter og redningsforsøk som har som mål å arkivere og bevare forskjellige typer fanverk og artefakter fra fankultur.

Vårt arbeid inkluderer:

For mer informasjon, vennligst besøk hjemmesiden til Åpne Dører.