Transformative Works and Cultures (Transformativa verk och kulturer)

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är en referentgranskad akademisk tidskrift som eftersträvar att främja akademiska studier kring verk av fans och fans sedvanor. Tidskriften utgavs första gången 15 september 2008. Tidskriften utkommer med två nummer per år, ett den 15 september och ett den 15 mars.

TWC är en Gold Open Access-publikation
utgiven av den ideella
OTW (Organisationen för transformativa verk) med upphovsrätt enligt Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License. TWC har överlämnats för indexering i alla stora akademiska databaser, open access-kataloger och tjänster som Google Scholar.

TWCs ställningstagande kring citat från verk av fans kan du hitta här.

För mer information om TWC, vänligen se FAQ om TWC, och besök vår hemsida och dess arkiv för att få tillgång till tidigare och framtida publiceringar.