Motstånd mot varumärkesregistrering som skulle hävda privat ägande av fandom

Begäran om att avsluta varumärkesregistrering av FANDOM

Den 30 april 2016 lämnade vi in en begäran till det amerikanska Patent- och Registreringsverket om att avbryta varumärkesregistreringen av ordet “FANDOM” för tjänster i underhållningsbranschen. Ansökan förklarade bland annat att ordet “fandom” är en generell term som inte kan fungera som varumärke för filmer och hemsidor som präglas av det kulturella fenomenet fandom.