Arbete för att få till stånd undantag från USAs upphovsrättslag DMCA

Ansökan till Copyright Office till stöd för ett DMCA-undantag för skapare av icke-kommersiella remixer, 2020-2021

Ansökan till Copyright Office till stöd för ett DMCA-undantag för skapare av icke-kommersiella remixer, 2017-2018

Ansökan till Copyright Office till stöd för ett DMCA-undantag för skapare av icke-kommersiella remixer, 2014-2015

OTWs juridiska team, tillsammans med Electronic Frontier Foundation (EFF), framlade svarskommentarer för att vederlägga kravet på att skapare av fanvideor inte borde få tillstånd att använda källmaterial av hög kvalité.

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) lämnade, tillsammans med Electronic Frontier Foundation (“EFF”), in två begäranden om undantag till U.S. Copyright Office. Ansökningarna gäller förnyelse av de undantag som OTW hjälpte till med att säkra 2009 och 2012, vilka ger videoskapare tillåtelse att bryta krypteringen på audiovisuellt innehåll på DVD-skivor och online-tjänster i syfte att göra icke-kommersiella, transformativa videor. Förutom att söka förnyelse av dessa undantag, så söker OTW också en utvidgning av dessa undantag till att omfatta Blu-Ray-skivor.

 
Ansökan till Copyright Office om att förnya DMCA-undantag för skapare av icke kommersiella remixer, 2011 – 2012

Ansökan till Copyright Office till stöd för DMCA-undantag för skapare av icke kommersiella remixer, 2008- 2009

EFF ansökte till Library of Congress om ett DMCA-undantag för att tillåta utdrag av klipp från DVDer för användning i icke kommersiella remix-videor, så som fanvideor, så att dessa kan ses som tillåten användning. OTW (samt en stor mängd fanvideoskapare) assisterade vid förberedelsen av denna ansökan.

  • Svarskommentar av OTW, (PDF (engelskspråkig), eller som HTML) till stöd för EFFs föreslagna DMCA-undantag för fanvideoskapare och andra remix-videoskapare; inskickat den 2:a februari, 2009.

OTW skickade in ett kommenterande uttalande till stöd för EFFs förslag angående DMCA-undantag för fanvideoskapare och andra icke kommersiella remix-videoskapare.

Den 22:a juni efterfrågade Copyright Office ytterligare information från OTW och andra grupper som vittnade under DMCA- anticircumventionförhöret under den 6-8 maj. (Dessa förhör var utformade för att presentera vittnesmål med stöd både för och emot DMCA-undantag för lärare utöver filmstudie-professorer (inklusive lärare inom grund- och gymnasieskolan), dokumentärfilmskapare, fanvideoskapare samt andra icke kommersiella remix-videoskapare.) Dessa kompletterande frågor handlade om DVD- och skärmdumpningsmjukvaror.

Copyright Office skickade ut en andra runda av kompletterande frågor den 22:a augusti 2009. OTW samarbetade med Electronic Frontier Foundation, ett antal biblioteksföreningar (ALA, AALL, ARL, ACRL), film- och mediaprofessorer, samt dokumentärfilmskapare och deras organisationer, om ett gemensamt svar.
Vi arbetade även tillsammans med EFF på ett separat svar, specifikt för att ta upp de särskilda behov som fanvideoskapare och andra remix-kreatörer har; se nedan.