Amicus Curiae-utlåtanden i fall som rör amerikanska lagar om publiceringsrätt

FX Networks, LLC OCH Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. mot Olivia De Havilland, DBE

OTWs juridiska team slog sig samman med allierade från Electronic Frontier Foundation och Wikimedia Foundation för att hävda att USAs första tillägg till konstitutionen skyddar rätten att göra konst- och mediaverk om verkliga personer, samt att lagar kring publiceringsrätt inte borde användas för att hindra människor att skapa dokudraman och andra fiktionaliserade historiska och biografiska verk.
Facebook, Inc., och Does One through Fifth, inkluderat, v. Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, och MDRST Marketing/Promotions, LLC

I january 2017 slog sig OTW ihop med flera allierade om ett amicusutlåtande i fallet Cross v. Facebook. Utlåtandet lägger fram två argument mot överambitiösa lagar gällande publiceringsrätt. Det första argumentet är att folk inte borde kunna använda lagarna om publiceringsrätt för att förhindra icke-kommersiell kommunikation om sig själva på sociala medier. Det andra är att sektion 230 i USA-lagen Communications Decency Act, som erbjuder en “trygg hamn” för webbplatser som står värd för användarinnehåll (såsom fan-sajter och sociala media-sajter), skyddar sådana webbplatser från ansvar för användarinnehåll som kränker publiceringsrättigheter.

Davis v. Electronic Arts

Tillsammans med Electronic Frontier Foundation och Comic Book Legal Defense Fund bad OTW (Organisationen för Transformativa Verk) USAs högsta domstol att lösa en tvist bland domstolarna i USA om när Första tillägget i USAs konstitution skyddar människors rätt att uttrycka sig fritt genom att använda någons namn, avbildning eller identitet utan att kränka deras rättigheter när det gäller publicitet. Detta är en del av OTWs pågående ansträngningar i att se till att Första tilläggets skydd för yttrandefriheten även omfattar yttranden om berömda personer.

OTW Legal lämnade tillsammans med Electronic Frontier Foundation (EFF) in en “amicus brief” (utlåtande av en utomstående sakkunnig) i syfte att uppnå en ny förhandling i fallet Davis vs Electronic Arts. Fallet gäller förhållandet mellan det första tillägget till Förenta Staternas konstitution, som garanterar rätten att fritt uttrycka sig, och medlemsstaternas lagar om publiceringsrätt, som begränsar hur namn, avbildningar och personer får användas. Utlåtandet argumenterade för att U.S. Ninth Circuit skulle ta upp fallet till ny behandling eftersom dess beslut i fallet gjort en felaktig avvägning, till förfång för skapare som vill uttrycka sig genom verk som handlar om riktiga personer. Enligt det befintliga avgörandet hävdade utlåtandet att “en konstnär som skapar ett verk om en verklig person vet ytterst lite om hur en domstol kan komma att värdera skadeståndsansvar för användning av den personens avbildning, i synnerhet om hon inte kan vara säker på vilken jurisdiktions regler som kan komma att vägleda analysen.” Utlåtandet begärde att domstolen skulle ta upp fallet till ny behandling för att skydda konstnärer som vill skapa realistiska porträtt av verkliga människor, och för att värna kreativa uttryck från för långt drivna publicitetsrättigheter.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW skickade in ett utlåtande av en oberoende sakkunnig, tillsammans med Digital Media Law Project och International Documentary Association samt tio juridikprofessorer, vilket argumenterar att EAs användning av data/information om amerikanska fotbollsspelare i videospel täcks av det första tillägget till amerikanska konstitutionen (First Amendment). Både EA och allmänheten har ett starkt intresse av att kunna nyttja det första tillägget till amerikanska konstitutionen för att kunna använda sig av faktauppgifter så som spelares längd, vikt, spelarnummer och lag i kreativa verk.