Amicus Curiae-utlåtanden i fall som gäller USA:s upphovsrättslag, tillåten användning, samt yttrandefrihet online

Dr. Seuss vs ComicMix

I oktober 2019 anslöt sig OTW Juridiska till ett flertal likasinnade, bl.a. EFF, Public Knowledge, professor Francesca Coppa och Star Trek-författare, för att lämna in ett utlåtande i ärendet Dr. Seuss vs ComicMix. Ärendet handlade bland annat om boken “Oh, The Places You’ll Boldly Go,” som är en mashup av Dr. Seuss och Star Trek. Utlåtandet resonerade kring det sociala och konstnärliga värdet i skapandet av mashups och remixer, och förklarade varför mashups som den ärendet gäller ofta är s.k. tillåten användning av det underliggande materialet.

Smith vs Drake

I juli 2019 lämnade OTW Juridiska tillsammans med allierade in ett amicus-utlåtande i ärendet Smith vs Drake, som gällde musikern Drakes användning av en sampling från ett spoken word-verk i en rap-låt. OTW förde fram att en användning ska anses som transformativ enligt den s.k. doktrinen för tillåten användning, så länge den använder ett underliggande verk för att förmedla en annan åsikt eller ett annat budskap än det underliggande verket, och behöver inte bidra med direkt kritik eller kommentar. OTW argumenterade också för att den transformativa användningen av betydande mängder källmaterial är legal enligt doktrinen om tillåten användning.

Star Athletica vs Varsity Brands

I den här skrivelsen som levererats till den amerikanska Högsta Domstolen gick allierade på Public Knowledge och ett flertal andra grupper som representerar kunder, hemsömmerskor, bibliotek, och frågor rörande 3D-printing samman för att argumentera för att upphovsrätt inte bör utökas för att inkludera kläddesign. Fallet involverar en upphovsrättsdispyt över designen på cheerleading-uniformer, men har vidare implikationer för kläder och industriell design. Vissa har argumenterat för att fallet också skulle kunna ha en effekt på cosplay och liknande aktiviteter involverande fankostymer, vilket är anledningen till att OTW lämnade in denna skrivelse. Oavsett fallets utgång tror OTW att cosplay fortfarande kommer att tillåtas under lagen. Dock skulle, som skrivelsen förklarar, utökat upphovsrättsskydd skicka ett meddelande om att cosplayare och andra fans som gör kostymer är “mindre välkomna till kreativitetsbordet än de som kan hosta upp priset och transaktionskostnaderna för upphovsrättslicenser,” vilket inte går ihop med målet för upphovsrättslag.

Stephanie Lenz vs Universal Music Corp., Universal Music Publishing, Inc. och Universal Music Publishing Group

Den 15 september 2016 ingick OTW partnerskap med Public Knowledge för att lämna in en amicus-skrivelse som stöttar Stephanie Lenzs ansökan om att amerikanska Högsta Domstolen ska se över fallet. OTW argumenterade att låta beslutet från USAs appellationsdomstol för den nionde domkretsen stå kvar skulle kyla ner yttrandefrihet på internet och inbjuda till censur genom att låta upphovsrättsägare skicka DMCA-notiser om varningar baserat bara på en “subjektiv god tro-tanke” att ett arbete inte utgör rättvist användande.

I detta utlåtande argumenterade vi för att USA:s appellationsdomstol för den nionde domkretsen satte ribban för lågt, när den enbart krävde att upphovsrättsinnehavare som skickar krav på nedtagning av skyddat material ska agera i “subjektiv god tro” på att verket ifråga utgör upphovsrättsintrång och inte är tillåten användning. Vi argumenterade istället för att det behövs en standard för “objektiv god tro” som skulle innebära att upphovsrättsinnehavarna allvarligt måste överväga vad som gäller för tillåten användning innan de skickar krav på nedtagning.

För att lämna in detta utlåtande gick OTW samman med Public Knowledge och International Documentary Association, representerade av Stanford Fair Use Project. Utlåtandet förklarar, genom dokumentation av upprepade fall då krav på nedtagning har missbrukats, att ogrundade anklagelser om upphovsrättsbrott är skadligt för den tillåtna användningen och yttrandefriheten. Lagen kräver att den som skickar ett krav om nedtagning måste bekräfta att användningen inte är “lagligen tillåten”, och att ett felaktigt krav kan straffas för mened. Som ett resultat av detta hävdar vi att upphovsrättsinnehavare enligt lag behöver skapa sig en uppfattning i god tro angående huruvida användningen är tillåten, innan de skickar ett krav om nedtagning. Lagen bör då också straffa dem som “skjuter först och frågar sen”, som Universal gjorde i fallet med Ms. Lenz video.

Capitol Records vs Vimeo

OTW gick samman med Center for Democracy and Technology, New Media Rights, Electronic Frontier Foundation och Public Knowledge för att lämna in ett utlåtande, vilket begär att federala domstolen ska blockera skivbolags försök att kringgå federal lag i fallet Capitol vs Vimeo — ett fall som kan sätta både yttrandefrihet och uppfinningsrikedom i fara, såväl som sidor som står värd för båda sakerna. Mer specifikt tar rätten upp vad som innebär “rödflaggning”, kunskap om upphovsrättsintrång som skulle innebära att sidan måste ta bort materialet även utan att ha fått krav på nedtagning. I utlåtandet hävdar OTW och dess allierade bland annat att den standard som satts av domstol skulle ställa orimligt höga krav på webbplatser som står värd för användargenererat innehåll, och skulle förhindra värdefulla yttranden som är skyddade av doktrinen om tillåten användning.

Cindy Lee Garcia vs Google, Inc.,YouTubeLLC, m.fl, samt Nakoula Basseley Nakoula

Den 12 november 2014 beslöt domstolen att upphäva sitt tidigare beslut och begärde att fallet åter skulle tas upp av hela domstolen — inte bara en panel på tre domare — i december. OTW lämnade in ett nytt amicus-utlåtande rörande fallet, där vi vidareutvecklade de argument vi använt i vårt ursprungliga utlåtande.

OTW slog sig samman med Floor64 (driftschef vid TechDirt) för att lämna in ett utlåtande som bad domstolen att ompröva sitt beslut. Vi bad dem uppmärksamma att trots att beslutet kan leda till ett gott faktiskt resultat i just detta fall, skulle det innebära en usel lag som skadar yttrandefriheten på internet. Fallet berör hur vidsträckta “safe harbor”-bestämmelserna i upphovsrätten ska vara och hur de ska tillämpas, samt sektion 230 av Communications Decency Act (lagen om anständig kommunikation). Tillsammans skyddar dessa bestämmelser webbvärdar — som YouTube, AO3 och många andra — från att vara ansvariga för vad deras användare lägger upp.

Fox Broadcasting Company, Inc., Twentieth Century Fox Film Corp. och Fox Television Holdings vs Dish Network L.L.C. och Dish Network Corporation

OTW lämnade in ett amicus-utlåtande, tillsammans med Electronic Frontier Foundation och Public Knowledge, där vi hävdade följande: “Upphovsrättslagen ger inte upphovsrättsinnehavare som Fox absolut kontroll över användningen av deras verk. Den amerikanska Distriktsrätten följde ett tydligt prejudikat och god praxis när den fann att användarna av Ad Hopper från Dish inte inkräktar på Fox’ exklusiva rättigheter, att Dish inte är ansvarig för hur kunderna använder produkten, samt att Fox inte led någon oersättlig skada. Denna domstol bör upprätthålla distriktsrättens beslut, men tydliggöra att den kopiering via mellanhand som Dish erbjuder innebär tillåten användning.”

 

Salinger vs Colting

OTW ombads att samarbeta med American Library Association (amerikanska biblioteksföreningen), Association of Research Libraries (forskningsbibliotekens förening), Association of College and Research Libraries (universitets- och forskningsbibliotekens förening) och Right to Write Fund (fonden “Rätten att skriva”) för att författa ett amicus-utlåtande i fallet Salinger/60 Years Later (60 år senare). Rebecca Tushnet och Casey Fiesler från OTW samarbetade med advokater från Stanfords Center för Internet och Samhälle och med UC Berkeleys juristutbildning för att skapa utlåtandet.