Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

OTW (Organisationen för transformativa verk) anser att verk av fans är kreativa och transformativa tillämpningar, som är själva kärnan i det juridiska begreppet “fair use” (tillåten användning), och kommer därför att aktivt skydda och försvara dessa verk från kommersiellt utnyttjande och juridiska ifrågasättanden. Denna hjälp kommer inte att vara begränsad till fans eller projekt med direkt koppling till OTW.

OTW:s juridiska kommitté har som uppdrag att bland annat utbilda, assistera och ge råd.

 • Vi skapar och lägger upp utbildningsmaterial om utvecklingen inom fandomrelaterad juridik på transformativeworks.org och archiveofourown.org.
 • Vi hjälper enskilda fans när deras verk blir juridiskt ifrågasatta, vi besvarar juridiska frågor relaterade till verk av fans, och vi hjälper fans att hitta juridisk representation.
 • Vi samarbetar med andra lobbygrupper i USA och i resten av världen.
 • Vi förespråkar lagar och praxis som främjar balans och skyddar verk av fans och fandoms.(Våra policy-uttalanden och brev kan nås här)
 • Och mycket mer!

Vårt juridiska arbete inkluderar:

Att få till stånd ett undantag från USA:s DMCA-lag som tillåter skapare av icke-kommersiella remixar att kringgå kopieringsskydd på Blu-Ray, DVD och material som delas på nätet.

 • 2020-2021 års anhållan till upphovsrättsmyndigheten till stöd av ett undantag till DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer
  • Uttalanden från juli 2020
 • 2017-2018: Begäran till USA:s upphovsrättsbyrå till stöd för ett undantag från DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer.
  • Mars 2018: Uttalanden
  • December 2017: Uttalanden
  • Juli 2017: Petition
 • 2014-2015: Begäran till USA:s upphovsrättsbyrå till stöd för ett undantag från DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer.
  • Juni 2015: Svar
  • Maj 2015: Svar
  • Februari 2015: Uttalanden
  • November 2014: Begäran
 • 2011-2012: Begäran till USA:s upphovsrättsbyrå till stöd för ett undantag från DMCA för skapare av icke-kommersiella remixer.
  • Augusti 2012: Svar och ett andra bildgalleri
  • Testfall av videor med tillåten användning
  • Bildgalleri
  • Mars 2012: Svarsuttalanden
  • December 2011: Uttalanden
 • 2008-2009: Material rörande begäran
  • Februari 2009: Svarskommentar
  • December 2008: Kommentar

De faktiska breven och uttalandena samt mer information går att finna under Att få undantag från USA:s DMCA.

Framläggande av policy-uttalanden och brev till den amerikanska regeringen och regeringar i andra delar av världen

 • Juni 2020: Uttalanden till den amerikanska senaten gällande Digital Millennium Copyright Act (DMCA-lagen)
 • Februari 2020: vittnesmål till den amerikanska Senaten gällande Digital Millennium Copyright Act (DMCA-lagen)
 • Juli 2019: Gemensamt brev till den amerikanska senat angående CASE-lagen
 • Juli 2019: Gemensam principförklaring angående paragraf 230 i Communications Decency Act (lagen om anständighet i kommunikationer)
 • April 2019: vittnesmål till USA:s upphovsrättsbyrå angående paragraf 512 i Digital Millennium Copyright Act (DMCA-lagen)
 • April 2019: Uttalanden till Nya Zeelands parlament som en del av Nya Zeelands regelbundna översyn av landets upphovsrättslag.
 • Mars 2019: Uttalanden till USA:s upphovsrättskontor gällande lagen om Musik-modernisering
 • Juni 2018: Uttalanden till Kanadas parlament som en del av Kanadas regelbundna granskning av landets upphovsrättslag
 • Juni 2017: Uttalanden till USA:s handelsförhandlare (USTR) angående det nordamerikanska frihandelsavtalet
 • Mars 2017: Uttalanden till upphovsrättsbyrån angående moraliska rättigheter till erkännande och integritet
 • Februari 2017: Följduttalanden till upphovsrättsbyrån angående DMCA sektion 512
 • Oktober 2016: Uttalanden till Singapore som svar på föreslagna ändringar för Singapores Copyright Regime
 • Juni 2016: Uttalanden till USA:s upphovsrättsbyrå angående DMCA Agent Renewal
 • April 2016: Uttalanden till Europeiska kommissionen angående verkställandet av immateriella rättigheter
 • Mars 2016: Uttalanden till USA:s upphovsrättsbyrå angående DMCA paragraf 512
 • Februari 2016: Uttalanden till USA:s upphovsrättsbyrå angående DMCA paragraf 1201
 • December 2015: Uttalanden till den europeiska kommissionen
 • Oktober 2015: Uttalanden till U.S. IPEC
 • September 2015: Uttalanden till den sydafrikanska regeringen
 • Mars 2015: Brev till den amerikanska kongressen
 • September 2014: Föreläggande till den australiensiska regeringen
 • Februari 2014: Uttalanden till den europeiska unionen
 • Oktober 2013: Uttalanden till PTI/NTIA

De faktiska breven och uttalandena samt mer information går att finna under Policy-uttalanden och brev.

Inlämnande av amicus-utlåtande beträffande amerikansk upphovsrättslag, tillåten användning, och yttrandefrihet på internet

 • Dr. Seuss mot ComicMix
  • Oktober 2019: Amicus-utlåtande
 • Smith mot Drake
  • Juli 2019: Amicus-utlåtande
 • Star Athletica mot Varsity Brands
  • Juli 2016: Amicus-utlåtande
 • Lenz mot Universal
  • September 2016: Amicus-utlåtande
  • Oktober 2015: Amicus-utlåtande
  • December 2013: Amicus-utlåtande
 • Capitol Records mot Vimeo
  • Juli 2014: Amicus-utlåtande
 • Cindy Lee Garcia mot Google m.fl.
  • November 2014: Amicus-utlåtande
  • April 2014: Amicus-utlåtande
 • Fox mot Dish & Dish mot ABC
  • Januari 2014: Amicus-utlåtande
  • Januari 2013: Amicus-utlåtande
 • Salinger mot Colting
  • Augusti 2009: Amicus-utlåtande

De faktiska utlåtandena samt mer information går att finna under Amicus-utlåtanden i fall angående USA:s lag om upphovsrättsintrång, tillåten användning och yttrandefrihet på internet.

Inlämnande av Amicus-utlåtanden beträffande amerikansk namn- och bildlag

 • De Havilland v. FX
  • Januari 2018: Amicus-utlåtande
 • Cross mot Facebook
  • Januari 2017: Amicus-utlåtande
 • Davis mot Electronic Arts
  • November 2015: Amicus-utlåtande
  • Januari 2015: Amicus-utlåtande
 • Hart mot Electronic Arts
  • Maj 2012: Amicus-utlåtande

De faktiska utlåtandena samt mer information går att finna under Amicus-utlåtanden beträffande amerikansk namn- och bildlag.

Motstånd mot varumärkesregistrering som skulle hävda privat ägande av fandom

 • Petition att neka rätt till ordet FANDOM som varumärke

De faktiska breven och uttalandena plus mer information kan hittas under Opposing trademark registrations (Motstånd mot varumärkesregistrering).

För att kontakta OTW:s juridiska kommitté, skicka ett epostmeddelande.
(Den juridiska kommittén välkomnar dina kommentarer och frågor. Observera att kommunikation med den juridiska komitéen inte kommer att skapa ett klientförhållande, såvida inte kommittén uttryckligen skriver något annat. Vi är också begränsade i vår förmåga att besvara frågor rörande rättssystem i länder där engelska inte är det officiella språket. Men vi är erbjuder gärna den information vi har!)