Våra projekt

Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)
AO3 erbjuder en icke-kommersiell och icke-vinstdrivande central samlingsplats för fanfiction och andra transformativa verk av fans. Arkivets mjukvara är baserad på öppen källkod.

Fanlore
Fanlore, en wiki över fandom, har som syfte att bevara historien kring transformativa verk av fans och de fandoms de har uppkommit ifrån.

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)
OTW (Organisationen för transformativa verk) är starkt engagerad i att skydda och försvara verk skapade av fans från kommersiell exploatering och rättslig process.

Open Doors (Öppna dörrar)
Öppna dörrar erbjuder skydd åt fan-skapade projekt som riskerar att försvinna. Underliggande projekt är bland andra Fan Culture Preservation Project (Projektet för fankulturers bevarande), som bevarar fanzines och andra icke-digitala former av fankultur, samt GeoCities Rescue Project (Räddningsprojektet för GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer)
TWC är en kollegialt granskad akademisk tidskrift som vill befrämja akademiska studier kring verk av fans och fans utövanden.


Andra projekt kring fanstudier

  • Fanhackers
    OTW publicerar en blogg för diskussion kring fans analyser (“meta”) och fans perspektiv på fanstudier och mediastudier.

  • Fanvideor och multimedia
    Våra multimediaprojekt inkluderar för närvarande Fan Video Roadmap (Vägkarta för fanvideor), Vidding History Project (Projektet för fanvideohistoria), med bland annat Test Suite of Fair Use Vids (Testsviten för videor med tillåten användning), samt ett antal användbara sidor för fanvideoskapare. Hit hör också förslag på var man kan ladda upp sin video och anvisningar för hur man bäddar in fanvideor på egna sidor inom AO3.

  • Zotero Fan Studies Bibliography
    Omfattande bibliografi över fanstudier, som upprätthålls av Nele och Karen från TWC.

  • OTW-anknutna akademiska böcker