Vận Động Đăng Ký Hội Viên Tháng 10 Năm 2023: Chào mừng các bạn hội viên mới!

Vậy là đợt vận động đăng ký hội viên tháng 10 đã đi đến hồi kết, với 6.113 hội viên gia nhập trong những ngày vừa qua! Các khoản quyên góp đến từ 74 quốc gia, với tổng số tiền quyên góp là 192.743,11 US$.

Tuy đợt vận động đăng ký hội viên tháng 10 đã kết thúc, song bạn vẫn có thể đăng ký trở thành hội viên bất kỳ thời điểm nào trong năm. Ngoài ra, nếu bạn gia nhập trước thời điểm 23:59 UTC ngày 30 tháng 6 năm 2024, bạn sẽ có quyền bỏ phiếu bầu Ban Điều Hành OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) trong kỳ bầu cử thường niên diễn ra vào tháng 8 năm sau.

Những phần quà cảm ơn hiện đang được Ban Phát Triển & Hội Viên chuẩn bị để gấp rút gửi đến tay các bạn. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi xin có lời tri ân đối với sự ủng hộ của các bạn dành cho chúng tôi những năm qua, bất kể dưới hình thức quyên góp, tham gia tình nguyện, hay chia sẻ động viên. Năm nay là một năm nhiều thách thức khó lường; tuy vậy, chúng tôi vẫn rất mừng vì chúng ta đã vượt qua gian khó cùng với nhau.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Event

Comments are closed.