Vad vi tror på

Vårt uppdrag

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) är en ideell organisation etablerad av fans för att tjäna fans intressen genom att ge tillgång till, samt bevara, verk av fans och fankulturens historia i dess myriader av former. Vi anser att verk av fans är transformativa och att transformativa verk är legitima.

OTW representerar en praktik av transformativa verk av fans som historiskt sett är rotad i en övervägande kvinnlig kultur. Att bevara en dokumentation av den historien är en del av vårt uppdrag, samtidigt som vi uppmuntrar nya och annorlunda uttrycksformer av kulturell identitet inom fandom.

Vår vision

Vi föreställer oss en framtid där alla transformativa verk av fans erkänns som lagliga och att skapandet av dessa ses som en legitim, kreativ aktivitet. Vi är proaktiva och innovativa när det gäller att skydda vårt arbete från kommersiell exploatering och försvara det från rättslig prövning.
Vi bevarar fandoms gåvoekonomi, värderingar och kreativa uttryckssätt genom att skydda och ta hand om alla fans, vårt arbete, våra kommentarer, vår historia och vår identitet, samtidigt som vi erbjuder bredast möjliga tillgång till fan-aktiviteter för alla fans.

Våra värderingar

 1. Vi värderar transformativa verk av fans högt, liksom de innovativa gemenskaper som de har framträtt ur, vilket innefattar media, berättelser om verkliga personer (real person fiction), anime, serier, musik och videoskapande.
 2. Vi värderar vår identitet som en huvudsakligen kvinnlig gemenskap med en rik historia av kreativitet och analys.
 3. Vi värderar vår volontärbaserade infrastruktur och vår gåvoekonomi inom fandom som uppskattar och hyllar en mängd olika aktiviteter.
 4. Vi värderar att göra alla fans aktiviteter så tillgängliga som möjligt för alla som vill delta.
 5. Vi värderar oändlig mångfald i oändliga kombinationer. Vi uppskattar alla fans som engagerar sig i transformativa verk oavsett ålder, etnicitet, kön, kultur, sexuell identitet eller funktionsnivå. Vi uppskattar den ohindrade korspollineringen och utbytet av idéer och kulturer mellan fans och vi försöker undvika en homogenisering eller centralisering av fandom.

Våra mål

Sedan 2007 har OTW lagt grunden för en levande och kreativ organisation genom att:

 • Etablera OTW som en organisation som erkänns av det amerikanska skatteverket (IRS) som icke-vinstdriven.
 • Skapa en infrastruktur för OTW genom att etablera en styrelse och ordna kommittéer, värva medlemmar och donationer, forma allianser och hålla val.
 • Uppmuntra interaktion och insatser i hela gemenskapen av fans, via OTWs webbsida och över de platser på nätet (och utanför) där fans samlas.
 • Designa, programmera och lansera Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), ett webbarkiv för transformativa verk av fans.
 • Utforska sätt att göra verk av fans så tillgängliga som möjligt.
 • Etablera ett projekt för juridisk rådgivning och bilda allianser för att försvara verk av fans från rättslig prövning.
 • Skapa en fan-wiki för att bevara vår historia av transformativa verk av fans och de fandoms som de har kommit ur.
 • Etablera en kollegialt granskad akademisk tidskrift för att främja akademiskt arbete kring fans verk och utövanden.
 • Utveckla en långsiktig plan för organisationen.
 • Ta oss an extra projekt som varit relevanta för transformativa fandoms, som att bevara fans historia och verk, bygga och upprätthålla infrastruktur som används av fans, och sponsra akademisk forskning kring fandom.