V co věříme

Náš cíl

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková organizace, kterou založili samotní fanoušci, aby sloužila jejich zájmům tím, že bude zprostředkovávat přístup k fanouškovské tvorbě a kultuře ve všech jejích podobách a uchovávat její historii. Věříme, že fanouškovská tvorba je transformativní a transformativní tvorba je legitimní.

OTW zastupuje tradici transformativní tvorby, jež má své historické kořeny zejména v ženské kultuře. Na cestě k našemu cíli OTW tuto historii zaznamená a uchovává, a zároveň podporuje nové, nemainstreamové projevy kulturní identity v rámci fandomu.

Naše vize

Naší vizí je budoucnost, v níž bude na veškerou fanouškovskou tvorbu nahlíženo jako na legální a transformativní, a bude považována za legitimní tvůrčí činnost. K ochraně naší tvorby proti komerčnímu zneužití nebo právnímu napadení zaujímáme aktivní a inovativní postoj. Tím, že chráníme a podporujeme nás, fanoušky, naší tvorbu, naše úvahy, historii a identitu, ochraňujeme také fandomové hospodářství, hodnoty a tvořivost. Současně poskytujeme všem fanouškům co nejširší přístup k fandomovým aktivitám.

Naše hodnoty

 1. Ceníme si transformativní fanouškovské tvorby a průkopnických komunit, ze kterých vzešla. Mezi ně patří třeba media fandom (fandomy inspirované televizní a filmovou tvorbou – pozn. překl.), real person fiction (povídky inspirované skutečnými osobami), anime, komiksy nebo tvorba hudby a videí.
 2. Ceníme si své identity jako převážně ženské komunity s bohatou historií tvorby a psaní povídek inspirovaných skutečnými osobami.
 3. Ceníme si naší dobrovolnické základny a našeho fandomového hospodářství založeného na darech fanoušků – svým nepřeberným množstvím různorodých aktivit potvrzují a oslavují hodnotu fandomu.
 4. Ceníme si co nejširšího zprostředkování fandomových aktivit všem, kteří se na nich chtějí podílet.
 5. Ceníme si bezbřehé rozmanitosti v nekonečných kombinacích. Ceníme si všech fanoušků, kteří se transformativní tvorbě věnují: fanoušků různých ras, pohlaví, kultur, sexuální identity, schopností a dovedností. Ceníme si ničím neomezené vzájemné inspirace, výměny nápadů a ovlivnění kultury mezi fanoušky, a zároveň se snažíme vyvarovat homogenizace nebo centralizace fandomu.

Naše cíle

Již od roku 2007 tvoří OTW základnu pro životem pulsující, kreativní organizaci i proto, že:

 • si udržuje svůj status neziskové organizace uznané americkou daňovou správou.
 • si vytváří vlastní infrastrukturu – ustanovením představenstva a výborů, náborem členů, přijímáním darů, uzavíráním spojenectví a pořádáním voleb.
 • prostřednictvím webu a na místech, kde se on-line i off-line fanoušci sdružují, povzbuzuje vzájemné interakce a příspěvky v rámci komunity.
 • navrhuje, programuje a provozuje Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), webový archiv, který umožňuje publikaci transformativní fanouškovské tvorby.
 • hledá způsoby, jak fanouškovskou tvorbu co nejlépe zpřístupnit.
 • zřídila projekt právní obrany a vytváří spojenectví, která mají pomoci ochránit fanouškovskou tvorbu před právními napadeními.
 • vytvořila fanouškovskou wiki, která uchovává historii transformativní fanouškovské tvorby a fandomů, z nichž vzešla.
 • založila recenzovaný akademický časopis, aby podpořila bádání o fanouškovské tvorbě a aktivitách.
 • vytvořila dlouhodobý plán pro další směřování organizace.
 • se ujala dalších projektů týkajících se transformativního fandomu, například uchování fanouškovské historie a tvorby, vytváření a udržování infrastruktury pro potřeby fanoušků a sponzoringu akademického bádání o fandomu.