Uttalelse fra styret og ledelsen ved OTW

De siste ukene har det vært intense diskusjoner om problemer som har eksistert over lengre tid med rasisme innen fandom, så vel som OTW (Organisasjonen for transformative verk) og Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) sine roller i denne problemstillingen. Vi har mottatt berettiget kritikk for å ikke vise vårt engasjement tidligere, og utallige henvendelser om å tydeliggjøre hvordan vi stiller oss til dette. Vi ønsker derfor å ta tiden til å henvende oss til våre brukere og fandom generelt.

OTW tar avstand fra rasisme og diskriminering i alle former. Vi ønsker å beklage overfor alle som har lidd under vår mangel på tiltak for å gjøre OTW og AO3 et bedre miljø for mørkhudede fans. Og vi beklager spesielt til brukere som på grunn av denne mangelen på handling har følt seg uvelkomne på AO3. Vi ønsker også å beklage overfor akademikerne vi har sitert ute av kontekst, noe som har ført til trakassering og engstelse.

Vi har hørt deres stemmer og tilbakemeldinger; vi lover å gjøre det bedre i fremtiden, slik vi har skissert i vår tiltaksplan nedenfor.

Kommende endringer for AO3

AO3 var designet spesifikt med maksimal inklusivitet i tankene, og vi er fremdeles engasjert i dette. Når det kommer til hvilke fanverk som er tillatt på AO3, så vil det alltid være en balansegang mellom maks inklusivitet i innhold og det å gjøre AO3 til et sted som ønsker alle fans velkommen.

Vi kan imidlertid gjøre en bedre jobb på å hjelpe brukere skreddersy deres egen opplevelse på AO3 og unngå verk som de ikke ønsker å se. Vi kan også innføre flere verktøy for å forhindre og bekjempe trakassering. I de kommende månedene planlegger vi å prioritere vårt pågående arbeid med flere endringer som vil gi brukere mer kontroll over deres opplevelse på AO3:

  • Gi skapere mer kontroll over kommentarer på deres egne verk ved å tilby muligheten til å fryse spesifikke kommentartråder eller slå av kommentarer fullstendig. Alternativet med å slå av kommentarer vil være ved publisering og redigering av enkeltvise verk og på siden for Edit Multiple Works (rediger flere verk), sammen med eksisterende alternativer for å slå av gjestekommentarer og/eller slå på kommentarmoderering.
  • Forbedre søk og filtrering for samlinger slik at når man søker i samlinger etter fandom, så får man bare opp resultater som inkluderer bokmerker i den spesifiserte fandommen. Dette vil hjelpe brukere å bygge og finne skreddersydde rom innad i AO3 ved å bruke samlingsfunksjonen./li>
  • Forbedre administrator-verktøy bak kulissene for å tilrettelegge for undersøkelser gjort av vårt team for Policy & Abuse (Retningslinjer og misbruk).
  • Se gjennom våre brukervilkår og potensielt lage et utkast til revisjoner som vil la vårt team for retningslinjer og misbruk adressere ulike typer trakassering som ikke er dekket under de nåværende brukervilkårene.
  • Revidere nåværende advarsler og diskutere muligheten for å implementere andre i fremtiden. Dette er en ekstremt komplisert problemstilling når det kommer til definisjon, implementering og en håndheving som kan opprettholdes. Den vil verken være rask eller enkel å adressere, men vi diskuterer alle muligheter i detalj.
  • Vi kommer også til å fortsette vårt arbeid med å designe ytterligere funksjoner, som å blokkere eller skjule brukere og utforske andre muligheter som lagrede søk for å sortere ut enkelte typer verk, ekskludering av tagger eller å ta høyde for bruker-skapte bokmerke-tagger i filtrering.

Denne listen er på ingen måte fullstendig. Det er viktig for oss å fortsette å utvikle funksjoner som vil forbedre våre brukeres opplevelse av AO3 og gi dem kontroll.

Kommende endringer hos OTW

Pågående samtaler har gjort det tydelig at vi må revurdere hvordan vi gjenkjenner og håndterer problemer som noen av våre frivillige kan oppleve. For å forsikre oss om at alle stemmer blir hørt, har vi åpnet nye kanaler for å tillate mer åpne, ærlige tilbakemeldinger fra våre frivillige, og vil bruke disse tilbakemeldingene til å identifisere områder som det haster mest med at OTW blir bedre på.

Fra dette håper vi å bygge en langsiktig strategi som inkluderer spesifikke interne mål og strukturelle forbedringer, som kan deles inn i ytterligere tydelige, gjennomførbare steg vi kan bygge inn i vår kommende strategiske plan. Som en del av dette kommer vi til å vurdere ulike muligheter, slik som, men ikke begrenset til, å hyre inn en ekstern entreprenør eller inngå partnerskap med en organisasjon med fokus på mangfold, og kommer til å aktivt søke etter informasjon fra pålitelige kilder i de kommende månedene.

Vi anerkjenner at denne forsiktige tilnærmingen vil ta tid, ettersom vi må etterse at ethvert steg blir tatt på en ansvarlig måte og med et tydelig omfang og mål, samtidig som vi holder tritt med de andre pliktene og ansvarsområdene som ledelse for OTW. Vi mener likevel at det er et viktig steg for å skape et sterkere OTW for alle.

De neste stegene

Vi innser at disse problemene og ideene ikke er nye. Vi har hørt denne kritikken før, og har ikke klart å møte forventningene som mange fans har hatt. Vi forstår også at disse tiltakene kun er små steg. Dessverre er dette en komplisert problemstilling, uten enkle svar og enkle løsninger. Dette betyr at det ikke er noe vi kan fikse med økonomiske midler alene. Vi må være oppmerksomme på at vi vurderer alle konsekvenser grundig når vi iverksetter funksjoner eller retningslinjer, slik at endringene ikke ender opp med å bidra til eksisterende problemer.

Selv i tilfeller hvor vi ikke kan møte spesifikke forespørsler pga. praktiske årsaker, skal vi lytte til dem og vurdere hvorvidt vi kan oppnå samme mål på andre måter.

Vi beklager nok en gang for våre mangler og er som alltid åpne for å høre fra deg. Vi ønsker å rette en oppriktig takk til alle som har tatt seg tid til å diskutere dette problemet og kontakte oss angående det, og vi ønsker alle tilbakemeldinger velkomne, både nå og i fremtiden. OTW er laget av fans for fans, og vi er alltid åpne for å høre tankene fans har om det vi gjør og hva vi kan gjøre bedre.

Styreledelsen i OTW
Komitélederne i OTW

Styret for OTW kan nås for direkte tilbakemeldinger og videre forslag per e-post.

OTW er den ideelle foreldreorganisasjonen for flere prosjekter, blant annet AO3, Fanlore, Åpne Dører, Transformative verk og kulturer, og OTW juridisk rådgivning. OTW er ledet av fans, fullstendig understøttet av givere, og bemannet av frivillige. Finn ut mer om oss på OTW sin hjemmeside. Dersom du ønsker å lære mer om de frivillige oversetterne som oversatte dette innlegget, besøk oversettelsessiden.

Announcement

Comments are closed.