Unit B, Twisted Sisterhood, och Oz Magi flyttar till AO3

Unit B, Twisted Sisterhood, och Oz Magi, några arkiv för HBO’s Oz fanfiction, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Dessa arkiv importeras till AO3 på grund av sin ålder. Yahoo! Grupper, som nu är nedlagt, var värd för en del av innehållet. Annat innehåll lagras med programvara som är inaktuell och kan gå sönder när som helst, och det finns ingen som kan reparera det.

Samlingen the Oz Magi gift exchange har redan flyttat till AO3, och vi kommer nu att importera dess tidigaste verk som publicerats på annan plats. Vi vill se till att dessa Oz-fanfictions förblir tillgängliga för alla som vill läsa dem!

Syftet med Online Archive Rescue Project (Räddningsprojektet för onlinearkiv) hos Open Doors (Öppna dörrar) är att hjälpa andra arkivs moderatorer att införliva verk av fans från dessa arkiv till Archive of our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Öppna dörrar arbetar med moderatorer för att importera deras arkiv när moderatorerna saknar pengar, tid eller andra resurser för att självständigt fortsätta underhålla sina arkiv. Det är oerhört viktigt för Öppna dörrar att vi samarbetar med moderatorer som vill importera sina arkiv och att vi ger skaparna av verken fullt erkännande för sina verk, så att de kan behålla så mycket kontroll över dem som möjligt. Open Doors (Öppna dörrar) kommer att arbeta tillsammans med Trillingstar för att importera Unit B (inklusive Cellblock 5), Twisted Sisterhood (inklusive TSXF), och Oz Magi till tre separata, sökbara samlingar på AO3. Som en del i att bevara arkiven i dess helhet kommer all fanart och fanvideo-filer som nu finns i Unit B (inklusive Cellblock 5), Twisted Sisterhood (inklusive TSXF), och Oz Magi att flyttas över till servrar hos OTW (Organisationen för transformativa verk) och bäddas in i egna verksidor på AO3.

Vi kommer inte att börja importera verk från dessa Oz-arkiv till AO3 förrän efter sista maj. Dock kan det hända att importen inte kommer att genomföras förrän om flera månader eller till och med år, beroende på arkivets storlek och komplexitet. Skapare är alltid välkomna att importera sina egna verk och lägga till dem i samlingen under tiden.

Vad innebär detta för skapare som haft verk på dessa arkiv?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att lägga till det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på i samlingarna Unit B och Magi att göras synliga för alla besökare. Däremot kommer verken i samlingen Twisted Sisterhood att fortsätta ha begränsad tillgång för endast inloggade AO3-användare. När importen är slutförd kommer vi att permanent stänga ner webbplatserna Twisted Sisterhood och Unit B.

Vänligen kontakta Öppna dörrar och meddela din(a) Unit B, Twisted Sisterhood (TSXF), och Oz Mag pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde för de ursprungliga arkiven.
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3, eller INTE vill att dina verk läggs till i arkivets samling.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du inte längre har tillgång till e-postkontot som hör till ditt konto på arkiven, var vänlig
kontakta Öppna dörrar så hjälper vi dig. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn på arkiven för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna dörrar ellerkontakta kommittén Öppna dörrar.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Unit B, Twisted Sisterhood & TSXF, och Magi på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara dessa Oz-arkiv!

– Öppna dörrar-teamet och Trillingstar


Kommentarer kommer att stängas av för det här inlägget om 14 dagar. Om du har frågor eller kommentarer om detta ämne efter det datumet, vänligen kontakta Öppna dörrar.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Open Doors

Comments are closed.