Unit B, Twisted Sisterhood, a Oz Magi sa presúvajú na AO3

Unit B, Twisted Sisterhood, a Oz Magi, archívy fanfikcií seriálu Oz od HBO, budú importované do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu).

V tomto príspevku:

Menšie vysvetlenie

Tieto archívy budú importované do AO3 z dôvodu ich veku. Časť obsahu bola hosťovaná cez Yahoo! Groups, čo už nie je v prevádzke. Zvyšok je hosťovaný cez softvér, ktorý je zastaralý a môže kedykoľvek prestať fungovať, a potom ho nie je možné opraviť. Zbierka výmeny darčekov z The Oz Magi už do AO3 importovaná bola a teraz sa budú importovať jeho staršie práce, ktoré boli publikované na iných miestach. Chceme sa uistiť, že táto fikcia Oz bude naďalej dostupná každému, kto si ju chce prečítať!

Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác na AO3. Otvorené dvere spolupracujú s moderátormi na importe v prípade, že im chýbajú financie, čas alebo iné zdroje na udržanie nezávislosti ich archívu. Otvorené dvere považujú spoluprácu s moderátormi, ktorí sa snažia o presun archívov, a takisto priznanie autorstva a získanie kontroly nad vlastnými prácami, za veľmi dôležité. Open Doors (Otvorené dvere) budú spolupracovať s Trillingstar pri importe archívov Unit B (vrátane Cellblock 5), Twisted Sisterhood (vrátane TSXF) a Oz Magi do samostatných, prehľadávateľných zbierok na AO3. Ako súčasť uchovania kompletných archívov budú všetky súbory výtvarnej tvorby a fanvideí, ktoré sú momentálne nahraté v archívoch, hosťované na serveroch OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) a uložené na stránkach príslušných AO3 prác.

S importovaním prác z týchto archívov Oz na AO3 začneme po máji. Import však nemusí začať po dobu niekoľkých mesiacov alebo aj rokov, v záležitosti od veľkosti či komplexnosti daného archívu. Samotní tvorcovia sú vždy vítaní, aby importovali svoje vlastné práce a pridávali ich medzičasom do kolekcií.

Čo to znamená pre autorov, ktorí mali práce na týchto archívoch?

Každému autorovi pošleme na jeho email upozornenie o importe. Pred importovaním sa vynasnažíme skontrolovať, či sa niekde nenachádza už existujúca kópia ktorejkoľvek jeho práce. Ak kópiu nájdeme už publikovanú na AO3, namiesto importovania, ju pridáme do zbierky. Všetky práce, ktoré v mene autora archivujeme, budú v zhrnutí práce obsahovať jeho meno.

Všetky importované práce budú nastavené ako viditeľné iba pre prihlásených užívateľov AO3. Po tom, čo sa k práci prihlásite, ju môžete nastaviť ako viditeľnú pre verejnosť. Po 30 dňoch budú všetky importované práce v zbierkach Unit B a Magi, ku ktorým sa neprihlásil ich autor, nastavené ako viditeľné pre všetkých návštevníkov AO3. Avšak, práce z archívu Twisted Sisterhood budú dostupné len pre prihlásených užívateľov AO3. Potom, čo sa import skončí, budú staré stránky Twisted Sisterhood a Unit B permanentne uzatvorené.

Prosím, kontaktujte Otvorené dvere a oznámte im váš/vaše pseudonym/y a emailovú/é adresu/y z Unit B, Twisted Sisterhood (TSXF) a Oz Magi, pokiaľ:

  1. si želáte, aby sme importovali vaše práce, ale upozornenie o importe vám máme zaslať na iný email než ten, ktorý ste pôvodne použili na archívoch.
  2. už máte účet na AO3 a svoje práce ste už presunuli sami
  3. si želáte svoje práce presunúť sami (aj pokiaľ zatiaľ nemáte účet na AO3)
  4. si neželáte, aby boli vaše práce presunuté na AO3 alebo aby neboli pridané do zbierok archívu
  5. budete radi, ak vaše práce presunieme na AO3, ale želáte si, aby sme odstránili vaše meno
  6. máte akékoľvek iné otázky, s ktorými vám môžeme pomôcť.

Prosím, v predmete vašej správy uveďte názov archívu. Pokiaľ už k vášmu emailu archívu nemáte prístup, prosím kontaktujte Otvorené dvere a my vám pomôžeme. (Ak ste svoje práce publikovali aj inde, alebo môžete jednoducho dokázať, že sú vaše, super!; pokiaľ tak nie je, budeme spolupracovať s moderátorom/mi archívov na potvrdení vašich nárokov.)

Prosím, pozrite sa na webstránku Otvorených dverí pre inštrukcie o:

Ak máte stále otázky…

Ak máte ďalšie otázky, navštívte FAQ – často kladené otázky o Otvorených dverách alebo kontaktuje výbor Otvorených dverí.

Taktiež by sme boli radi, keby nám fanúšikovia pomohli zachovať príbeh archívov Unit B, Twisted Sisterhood & TSXF, a Magi z fandomu Oz na Fanlore. Ak ste v editovaní wiki nováčik, nevadí! Pozrite sa na portál pre nových návštevníkov alebo sa spýtajte správcov Fanlore na tipy.

Sme radi, že môžeme pomôcť zachovať tieto archívy Oz!

– tím Otvorených dverí a Trillingstar


Tento príspevok bude možné komentovať 14 dní. Ak máte akékoľvek otázky, obavy či pripomienky týkajúce sa tohto importu aj po tomto dátume, prosím, nakontaktujte Otvorené dvere.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Open Doors

Comments are closed.