Umělá inteligence a sběr dat z AO3

Vzhledem k nárůstu počtu nástrojů využívajících umělou inteligenci v nedávných měsících mnoho fanoušků vyjádřilo obavy ohledně sběrudat a prací vytvořených umělou inteligencí, a jak tento vývoj může ovlivnit Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv). Sdílíme vaše obavy. Rádi bychom se podělili o to, co děláme, abychom bojovali proti sběru dat a jaká jsou naše momentální pravidla ohledně umělé inteligence.

Sběr dat a fanouškovské práce na AO3

Zavedli jsme jistá technická opatření, abychom zamezili sběru dat ve velkém měřítku na AO3, jako rate limiting (omezení rychlosti toku), a neustále sledujeme internetový provoz na našich stránkách, abychom zachytili známky snahy o zneužití sběru dat. Nedáváme výjimky pro výzkum ani pro vytvoření datových sad. Na druhou stranu ale nemáme pravidla proti zodpovědnému sběru dat (jako je například sběr prováděný akademickými výzkumníky, zálohování prací pomocí Wayback Machine nebo indexování vyhledávačem Google). Zavedení systémů, které by blokovaly veškerý sběr dat by bylo těžké (nebo nemožné) bez zablokování legitimních způsobů používání našich stránek.

I přesto bohužel platí, že cokoliv veřejně dostupné online může být použito pro jiné než původně zamýšlené účely. Ve spoustě případů ke sběru dat pomocí umělé inteligence dochází pomocí stejných technik, které využívají legitimní případy zmíněné výše.

Jakmile jsme zjistili, že data z AO3 byla zahrnuta ve sbírce Common Crawl (velkém anglickém korpusu přirozeného jazyka), která se používá pro trénování umělé inteligence jako je ChatGPT, upravili jsme zdrojový kód stránek tak, aby znemožnil další sběr dat z AO3 do Common Crawl.

Nemůžeme se vrátit v čase a zabránit sběru dat, který již proběhl, ani odstranit obsah AO3 z již existujících sbírek, jakkoli se nám nelíbí, že k němu došlo. Můžeme se ovšem pokusit omezit takový sběr v budoucnosti. Tým pro rozvoj AO3 bude nadále hlídat potenciální snahy jedinců o sběr dat z AO3, a zasáhne dle potřeby.

Stejně tak náš výbor pro Právní záležitosti slouží, a nadále bude sloužit, misi OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu): ochraně fanouškovských prací před právním napadením a komerčním zneužitím. Toto zahrnuje i postoj, že by uživatelé měli mít možnost odmítnout zahrnutí svých prací do materiálu pro trénování umělé inteligence, který výbor prezentoval Úřadu pro autorská práva Spojených států Amerických. Výbor bude nadále udržovat tempo s touto stále se vyvíjející oblastí.

Jak se můžu bránit proti sběru dat?

Můžete využít možnosti zobrazení vašich prací pouze registrovaným uživatelům AO3. Tato možnost sice nezabrání veškerému sběru dat, ale měla by poskytnout částečnou ochranu proti sběru dat ve velkém měřítku.

Práce generované pomocí umělé inteligence a pravidla AO3

V tento moment ve Smluvních podmínkách není nic, co by zakazovalo zveřejňování fanouškovských prací, které jsou plně nebo částečně generované pomocí nástrojů umělé inteligence, pokud jinak splňují podmínky fanouškovské práce.

Cíle naší organizace zahrnují co největší inkluzi fanouškovských prací. To znamená nejen nejlepší nebo nejpopulárnější fanouškovské práce, ale všechny fanouškovské práce, které můžeme zachovat. Pokud fanouškovská komunita používá umělou inteligenci pro generování prací, je naším momentálním stanoviskem že se jedná o druh práce, který spadá do těchto cílů.

V určitých případech by práce generované umělou inteligencí mohly porušovat naše pravidla týkající se spamu (například pokud jeden tvůrce zveřejní podstatné množství prací v krátké době). Pokud si nejste jisti, jestli práce porušuje Smluvní podmínky, můžete ji vždy nahlásit našemu týmu Dohledu na dodržování pravidel a zásad serveru pomocí odkazu v dolní části každé stránky, který ji prověří.

Toto prohlášení odráží pravidla AO3 v době jeho napsání. Chtěli jsme být trasparentní s našimi uživateli ohledně našeho současného stanoviska a ohledně proveditelných (a momentálně prováděných) kroků vedoucích ke zmírnění sběru pro datové sbírky umělé inteligence. Tato opatření jsou nicméně také vnitřně probírána mezi dobrovolníky AO3, a pokud se v budoucnosti dohodneme na jejich změně, bude to oznámeno veřejně. Pokud navíc dojde k návrhu změn Smluvních podmínek AO3, budou tyto návrhy veřejně přístupné pro komentování, jak je vyžadováno pro jakékoliv změny našich Smluvních podmínek..

Doufáme, že vám tento příspěvek situaci ujasnil. Víme, že je komplikovaná, a snažíme se ji co nejlépe řešit aniž bychom ohrozili principy AO3 pro maximální inkluzivitu a legitimní použití stránek. Naše uživatele budeme informovat a dalším vývoji diskuzí a přístupů týkajících se tohoto tématu.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.