Tyme LaDow drar tillbaka sin kandidatur

Tyme LaDow har den 26 Juli dragit tillbaka sin kandidatur för styrelsevalet 2020 av personliga skäl.

Valkommittén önskar Tyme allt gott i hennes fortsatta arbete för OTW (Organisationen för transformativa verk).


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.