Turkfanfiction.net kommer till AO3!

Banner för turkfanfiction.net

Turkfanfiction.net, ett turkiskspråkigt multifandomarkiv för fanfiction och originalverk, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

I nio år har Turkfanfiction.net gjort sitt bästa för att föra samman fanfictionförfattare och läsare, och samtidigt förmedla kunskap och råd om fandomkultur. Nu är tiden mogen för att flytta till något större och bättre. Turkfanfiction.net tror att fandom i Turkiet är redo att ansluta sig till en mer organiserad och starkare internationell plattform, samtidigt som de för med sig mer innehåll till AO3. När Turkfanfiction.net stänger kommer dess nioåriga internethistoria att bevaras genom projektet Open Doors, samtidigt som nya turkiska författare och läsare uppmuntras att ansluta sig till AO3.

Open Doors (Öppna Dörrar) kommer att samarbeta med Glenien för att importera Turkfanfiction.net till en separat sökbar samling inom AO3. Så småningom kommer de länkar som går till den gamla webbsidan att styras om till samlingen på AO3 så att verken fortfarade kan hittas med sina gamla webbadresser.

Vi kommer att börja importera verk från Turkfanfiction.net till samlingen på AO3 från och med oktober 2016.

Vad innebär detta för skapare som har verk på Turkfanfiction.net?

Alla verk som arkiveras för en skapares räkning kommer att få skaparens namn i verkets byline eller sammanfattning. I takt med att vi importerar verk kommer vi att meddela detta till den epostadress som finns angiven vid verket. Innan vi importerar verket kommer vi att göra vårt bästa för att kontrollera huruvida det redan finns på AO3. Om det gör det kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det.

Alla importerade verk kommer till en början att endast vara tillgängliga för inloggade AO3-användare. När du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem tillgängliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras tillgängliga för alla besökare. Öppna Dörrar kommer då att dirigera om webbadresserna och därefter stängs sidan ner permanent.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och uppge din(a) pseudonym(er) och epostadress(er) på Turkfanfiction.net om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men du behöver få meddelandet skickat till en annan epostadress än den du använde i det ursprungliga arkivet.
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (oavsett om du redan har ett AO3-konto eller ej).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Du inte har något emot att vi bevarar dina verk på AO3, men vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Om du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Vänligen ta med arkivets namn i ärenderaden på ditt epostmeddelande. Om du har publicerat dina verk någon annanstans, eller har ett enkelt sätt att verifiera att de är dina, är det jättebra. Om inte kommer vi att jobba tillsammans med moderatorn för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen läs Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om

Om det fortfarande är något du undrar över…

Om du har fler frågor, besök Öppna Dörrars sida för vanliga frågor, Kontakta Öppna Dörrar-kommittén eller lägg in en kommentar till detta inlägg så kommer vi att svara så fort vi kan.

Vi skulle ockå bli glada om fans ville hjälpa oss att bevaraTurkfanfiction.nets historia på Fanlore. Det gör inget om du inte har redigerat wiki-sidor tidigare! Ta en titt på sidan för nya besökareeller be Fanlore-funktionärerna om tips.

Vi är glada att kunna hjälpa till att bevara Turkfanfiction.net!

– Öppna Dörrar-teamet

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Open Doors

Comments are closed.