Trở thành một Thành viên OTW và Bầu trong cuộc Bầu cử 2021!

Sắp tới thời gian bầu cử rồi! Với vai trò là một thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Biến đổi), bạn có thể tham gia bầu chọn Ban Điều Hành. Điều này ảnh hưởng tới cách hoạt động của những dự án của chúng tôi như là Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi). Trong năm nay, cuộc bầu cử Ban Điều Hành được tổ chức từ ngày 13 tháng 08 tới ngày 16 tháng 08. (Xem thông tin đầy đủ tại Mốc thời Gian cuộc Bầu cử năm 2021).

Để tham gia bầu cử, bạn phải là thành viên của OTW trước nửa đêm theo giờ UTC ngày 30 tháng 06, 2021 (Xem giờ tại múi giờ của tôi). Điều đó nghĩa là bạn phải quyên góp ít nhất US$10 trong khoảng giữa ngày 1 tháng 07, 2020 và ngày 30 tháng 06, 2021, lựa chọn trở thành một thành viên khi đăng kí quyên góp.. Để trở thành một thành viên, bạn cần lựa chọn “Yes” (Đồng ý) với câu hỏi “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Bạn có muốn trở thành thành viên OTW không? (Quyên góp ít nhất $100) trên đơn quyên góp. Nếu bạn không chắc điều kiện trên có áp dụng với quyên góp của bạn không, hãy liên hệ đội ngũ Phát triển & Hội viên của chúng tôi.

Nếu bạn tham gia vào đợt bầu cử, bạn sẽ nhận được một huy hiệu được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho đợt vận động này. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các bạn! Đăng kí bầu cử và đóng góp ngay hôm nay!


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và Hỗ trợ pháp luật OTW. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, hãy xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, hãy xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.