Trở thành một Thành viên OTW và Bầu cử cho cuộc Bầu cử 2024!

Sắp tới thời gian bầu cử rồi! Là một thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Chuyển hoá) nghĩa là bạn có thể tham gia bầu chọn Ban Giám Đốc. Điều này ảnh hưởng tới cách hoạt động trong tương lai của những dự án của chúng tôi như là Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi). Trong năm nay, cuộc bầu cử Ban Giám Đốc được tổ chức từ ngày 16 tháng 08 tới ngày 19 tháng 08. (Xem Các Mốc thời Gian cuộc Tuyển cử năm 2024).

Để tham gia bầu cử, bạn phải là thành viên của OTW trước nửa đêm theo giờ UTC ngày 30 tháng 06, 2024 (Xem giờ tại múi giờ của tôi). Xin lưu ý rằng biên lai quyên góp của bạn sẽ được ghi theo múi giờ của bạn chứ không phải UTC. Nếu bạn quyên góp vào ngày 30 tháng 6, trên biên lai sẽ có ghi chú cho biết bạn đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nào.

Điều đó nghĩa là bạn phải quyên góp ít nhất US$10 trong khoảng giữa ngày 1 tháng 07, 2023 và ngày 30 tháng 06, 2024, lựa chọn trở thành một thành viên khi đăng kí quyên góp.. Để trở thành một thành viên, bạn cần lựa chọn “Yes” (Đồng ý) với câu hỏi “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Bạn có muốn trở thành một thành viên OTW? Quyên góp ít nhất $10) trên đơn quyên góp. Nếu bạn không chắc chắn điều kiện trên có áp dụng với quyên góp của bạn không, hãy liên hệ đội ngũ Phát triển & Hội viên của chúng tôi.

Nếu bạn tham gia vào đợt bầu cử, bạn sẽ nhận được một huy hiệu được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho đợi vận động này. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các bạn! Đăng kí bầu cử và đóng góp ngay ngày hôm nay!


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Event

Comments are closed.