Trở thành một Thành viên OTW và Bầu cử cho cuộc Bầu cử 2022!

Sắp tới thời gian bầu cử rồi! Là một thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Chuyển hoá) nghĩa là bạn có thể tham gia bầu chọn Ban Giám Đốc. Điều này ảnh hưởng tới cách hoạt động trong tương lai của những dự án của chúng tôi như là Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi). Năm nay, cuộc bầu cử Ban Giám Đốc của chúng tôi sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 08 tới ngày 15 tháng 08. (Xem tất cả Các Mốc thời Gian cuộc Tuyển cử năm 2022).

Để tham gia bầu cử, bạn phải là thành viên của OTW trước nửa đêm theo giờ UTC ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Xem giờ tại múi giờ của tôi). Điều đó nghĩa là bạn phải quyên góp ít nhất 10 USD trong khoảng giữa ngày 1 tháng 7 năm 2021 và ngày 30 tháng 6 năm 2022, lựa chọn trở thành một thành viên khi bạn quyên góp.. Để trở thành một thành viên, bạn cần lựa chọn “Yes” (Đồng ý) với câu hỏi “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Bạn có muốn trở thành một thành viên của OTW? Quyên góp ít nhất 10 USD) trên đơn quyên góp. Nếu bạn không chắc chắn điều kiện trên có áp dụng với quyên góp của bạn hay không, hãy liên hệ đội ngũ Phát triển & Hội viên của chúng tôi.

Nếu bạn tham gia vào đợt bầu cử, bạn sẽ nhận được một huy hiệu được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho đợi vận động này. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của các bạn! Đăng kí bầu cử và đóng góp ngay ngày hôm nay!


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.