Trở thành một Thành viên OTW và Bầu cử cho cuộc Bầu cử 2020!

Sắp tới thời gian bầu cử rồi! Là một thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Biến Đổi) nghĩa là bạn có thể tham gia bầu chọn Ban Điều Hành. Điều này ảnh hưởng tới cách hoạt động trong tương lai của những dự án của chúng tôi như là Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi). Trong năm nay, cuộc bầu cử Ban Điều Hành được tổ chức từ ngày 14 tháng 08 tới ngày 17 tháng 08. (Xem Các Mốc Thời Gian Cuộc Tuyển cử Năm 2020).

Để tham gia bầu cử, bạn phải là thành viên của OTW trước nửa đêm theo giờ UTC ngày 30 tháng 06, 2020 (Xem giờ tại múi giờ của tôi). Điều đó nghĩa là bạn phải quyên góp ít nhất US$10 trong khoảng từ ngày 1 tháng 07, 2019 đến ngày 30 tháng 06, 2020, lựa chọn trở thành một thành viên khi đăng kí quyên góp.. Để trở thành một thành viên, bạn cần lựa chọn “Yes” (Đồng ý) với câu hỏi “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Bạn có muốn trở thành một thành viên OTW không? Quyên góp ít nhất $10) trong đơn quyên góp. Nếu bạn không chắc điều kiện trên có áp dụng với quyên góp của bạn không, hãy liên hệ đội ngũ Phát triển & Hội viên của chúng tôi.

Nếu bạn tham gia vào đợt bầu cử, bạn sẽ nhận được một huy hiệu được thiết kế đặc biệt chỉ dành riêng cho đợt vận động này. Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của bạn! Đăng kí bầu cử và đóng góp ngay ngày hôm nay!


OTW là một tổ chức mẹ phi lợi nhuận của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ Pháp lý. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, những người đã dịch post này, xin tham khảo trang của ban Phiên dịch.

Announcement

Comments are closed.