Toimikunnat

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on organisoitu toimikuntiin, jotka kaikki koostuvat vapaaehtoisista. Toimikunnat ovat kaikki keskittyneet omiin alueisiinsa, joskin useat niistä tekevät yhteistyötä tukeakseen erinäisiä OTW:n projekteja ja antaakseen oman panoksensa OTW:n menestykseen. Jos olet kiinnostunut lahjoittamaan omaa aikaasi OTW:n tueksi, voit tarkistaa vapaaehtoisten rekrytointisivulta,onko tarjolla taitojasi ja kiinnostustasi vastaavaa paikkaa. OTW:n toimikunnat ovat:

Esteettömyys, design & teknologia
Puheenjohtajat: mumble & sarken
Koordinoi OTW:n ohjelmistojen suunnittelua ja kehittämistä. Tällä hetkellä toimikunnan pääasiallisena projektina on avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketin, OTW-Archiven, luominen Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto):n rakentamiseksi ja tukemiseksi.

AO3-dokumentaatio
Puheenjohtajat: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
AO3-dokumentaatiosta vastaava toimikunta luo ja ylläpitää täydellistä ja ajantasaista käyttäjille näkyvää AO3-dokumentaatiota. Tähän kuuluu muun muassa UKK-sivuja, tutoriaaleja, näyttölähetyksiä (screencast) ja muita AO3:een liittyvää dokumentaatiota.

Viestintä
Puheenjohtajat: Claudia Rebaza
Vastaa lehdistötiedotteista, uutiskirjeistä, blogikirjoituksista, yhteyksistä mediaan ja muista erilaisten projektiemme edistämiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi edistää yhteydenpitoa OTW:n itsensä sisällä eri toimikuntien välillä.

Kehitys & jäsenyys
Puheenjohtajat: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Vastaa OTW:n varainkeruusta ja jäsenten hankinnasta. Ylläpitää myös tietosuojattua tietokantaamme jäsen- ja lahjoittajatiedoista ja varmistaa, että jokainen jäsen pystyy äänestämään OTW:n vaaleissa.

Vaalit
Puheenjohtajat: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Vaalit-toimikunta järjestää OTW:n vuotuiset johtokunnan jäsenten vaalit. Vaalit ovat joka vuosi elokuussa, ja OTW:n jäsenyydestä maksaneet jäsenet saavat äänestää niissä. Toimikunta vastaa koko vaaliprosessista alusta loppuun. Tähän sisältyy ehdokkaiden prosessiin valmisteleminen, vaalien järjestämisen tekninen puoli, ohjesääntöjen seuraamisen varmistaminen koko prosessin ajan, ja ehdokkuusajan hoitaminen (kun ehdokkaat esitellään jäsenille ja vastaavat kysymyksiin).

Fanlore
Puheenjohtaja: Joanna Pernick & Noah A
Ylläpitää Fanlore-wikiä. Tähän sisältyy niin Fanlore-wikin toimittajien tukeminen kuin myös joustavan infrastruktuurin vakiinnuttaminen wikin sisällön rajausta ja organisointia varten.

Talous
Puheenjohtaja: Yuechiang Luo
Vastuussa OTW:n kirjanpidosta, maksujen suorittamisesta ja seuraamisesta, budjetin luomisesta ja päivittämisestä yhdessä johtokunnan kanssa, tarkkojen ja informatiivisten tilinpäätösten valmistelusta ja julkaisusta sekä sen varmistamisesta, että OTW täyttää kaikki verovelvollisuutensa.

Oikeusneuvonta
Puheenjohtaja: Betsy Rosenblatt
Vastaa OTW:n Legal Advocacy -toiminnasta (fanien oikeuksien ajamisesta), neuvoo hallitusta ja eri toimikuntia lainopillisissa asioissa sekä toimii yhteydenpitäjänä ulkopuolisiin vaikuttamisryhmiin ja lainopillisiin neuvojiin. Koostuu pääasiassa lainoppineista ammattilaisista.

Avoimet Ovet
Puheenjohtajat: Alison Watson & Eskici
Open Doors (Avoimet ovet) työskentelee säilyttääkseen kaikenlaisia faniteoksia, jotka ovat uhattuina.

Säännöt ja väärinkäytökset
Puheenjohtajat: Aenya
Käsittelee Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) väärinkäytöksiä, kuten valituksia ja käyttöehtojen rikkomisia.

Strateginen suunnittelu
Puheenjohtajat: Arly Guevara & Kate Sanders
Käy läpi ja päivittää OTW:n strategista suunnitelmaa 1-3 vuoden välein.

Käyttäjätuki
Puheenjohtaja: Nary
Pitää huolta kommunikaatiosta käyttäjien ja erinäisten AO3:n ylläpidossa mukana olevien tiimien välillä. Tukitiimi auttaa ratkaisemaan käyttäjien kohtaamia teknisiä ongelmia ja välittää käyttäjien palautteen eteenpäin.

Ylläpito
Puheenjohtaja: Frost the Fox
Vastaa OTW:n ja sen projektien käyttämistä palvelimista ja infrastruktuurista.

Avainsanojen järjestely
Puheenjohtajat: brhi, Dre & Qem
Ylläpitää ja hallinnoi avainsanoja AO3:ssa avainsanojen järjestelyn ohjeistuksen mukaisesti, luoden yhteyksiä toisiinsa liittyvien avainsanojen välille parantaakseen haku- ja suodatustoimintoja, mutta kuitenkin antaen käyttäjille vapauden käyttää mitä tahansa haluamiaan avainsanoja teoksissaan.

Käännös
Puheenjohtajat: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Valvoo vapaaehtoisia kääntäjiä ja toimii yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa saattaakseen näiden projektit ja dokumentit saataville mahdollisimman monilla eri kielillä.

TWC
Puheenjohtajat: Karen Hellekson & Kristina Busse
Hallinnoi Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -julkaisua, joka on kansainvälinen vertaisarvioitu kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen mediatutkimukseen keskittyvä verkossa julkaistava aikakausjulkaisu. Tähän kuuluu TWC:n vapaan lähdekoodin julkaisuohjelmiston (Open Journal Systems, OJS) ylläpito, julkaisuehdotusten harkinta ja tarvittaessa työskentely kirjoittajien ja sisällön kanssa. Toimikunta käsittelee myös dokumentteja OJS-ohjelmistossa vertaisarviointia, tarkistamista, toimittamista ja tekstin asettelua varten.

Vapaaehtoiset & rekrytointi
Puheenjohtajat: Alison Watson & Cyn
Rekrytoi ja vastaa kaikkien toimikuntien ja projektien vapaaehtoisista, varustaa heidät erilaisilla työvälineillä ja pitää kirjaa heidän työstään. Toimikunta myös ylläpitää suurta tietokantaa vapaaehtoisista, järjestää rekrytointikampanjoita ja luo OTW:n projektien ja komiteoiden sisäiset asiakirjat. Tämä edistää sisäistä läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta rakentamalla ja ylläpitämällä vankkaa tietopohjaa.

Web
Puheenjohtaja: Ridicully
Suunnittelee ja ylläpitää OTW:n verkkosivuja. Valitsemamme sisällönhallintajärjestelmä (CMS) on WordPress, ja etsimme aina lisää osaavia kehittäjiä auttamaan.

Tällä hetkellä olemme vastuussa:

Ota yhteyttä Web-toimikuntaan, jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tai jos olet havainnut teknisen ongelman jollakin edellä mainituista sivustoista.