Tillkännagivande: OTW lämnar in kommentar till Sydafrikas regering

Fokus på jurisdika frågor

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) stödjer lagar som skyddar “fair use and fair dealing”— en juridisk term för tillåten användning som används i många länder runtom i världen. Just nu arbetar Sydafrika med att reformera och uppdatera sin upphovsrättslag, och har föreslagit att smala, föråldrade undantag i landets upphovsrättslagstiftning ska ersättas med tillåten användning. Då upphovsrättsreformer världen över är viktiga för OTW har organisationen lämnat in en kommentar till stöd för att Sydafrika ska anta standarden “tillåten användning” och som argumenterar emot att man skulle anta regler som skulle hindra fanvideoskapare att kringgå kopieringsskydd som upphovsrättsinnehavare försöker använda för att förhindra tillåten användning.

Som OTW sade i sin kommentar, tror vi att det är nödvändigt att ”göra regeringen uppmärksam på rikedomen hos och vikten av icke-kommersiella remix-gemenskaper och de verk de producerar, i Sydafrika och annorstädes. Empirisk forskning visar att remixkulturen är ett globalt fenomen med liknande karaktär världen över.”

Läs OTWs kommentar här.

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTW översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök Översättningskommitténs sida på transformativeworks.org.